הפודקאסט של דוד גולן: הפיתוח הישראלי ששינה את הטיפול במחלת השבץ