חבילות אינטרנט למצטרפים חדשים

חבילת אינטרנט טווחים חודשים 1-12
(תעריף חודשי)
13-36 חודשים
(תעריף חודשי)
החל מחודש 37 ואילך
(תעריף חודשי)
T100* הורדה: 0.01-100
העלאה: 0.01-3
95 ₪ 123.90 ₪ 156.90 ₪
100/10Up* הורדה: 0.01-100
העלאה: 0.01-10
99 ₪ 126.90 ₪ 159.90 ₪
200U** הורדה: 0.01-200
העלאה: 0.01-20
109 ₪ 128.90 ₪ 164.90 ₪
חבילת Bfiber
300 מגה ***
הורדה: 0.01-300
העלאה:
0.01-100
119 ₪ 138.90 ₪ 174.90 ₪
חבילת Bfiber
600/100Up מגה
הורדה: 0.01-600
העלאה:
0.01-100
129 ₪ 148.90 ₪ 184.90 ₪
חבילת Bfiber
1 ג'יגה

(כולל תקורות פרוטקול תקשורת של כ- 10%)
הורדה:
0.01-1000
העלאה: 0.01-100
139 ₪ 158.90 ₪ 194.90 ₪
חבילת Bfiber
1/250Up ג'יגה

(כולל תקורות פרוטקול תקשורת של כ- 10%)
הורדה:
0.01-1000
העלאה: 0.01-250
149 ₪ 168.90 ₪ 194.90 ₪
חבילת Bfiber
2.5 ג'יגה

(כולל תקורות פרוטקול תקשורת של כ- 10%)
הורדה:
0.01-2500
העלאה: 0.01-250
169 ₪ 188.90 ₪ 204.90 ₪


המחירים מעודכנים החל מ- 03.04.2022

**דמי הצטרפות לקצב 200U בעלות של 99 ₪
חבילות Bfiber מותנה בציוד תומך לרבות כבל וכרטיס רשת
*מבצע קצבי 100 מגה למצטרפים חדשים לאינטרנט, 50% הנחה לחודש למשך 3 חודשים ראשונים בין התאריכים 03.04.22 ועד 01.06.22 בכפוף לתקנון המבצע
המחירים כוללים מע"מ.
*** מבצע Bfiber 300 מגה למצטרפים חדשים לשירות, 3 חודשים ראשונים במחיר מוזל של 89 ₪ לחודש (במקום 119 ₪) או 5 חודשים ראשונים במחיר מוזל של 99 ₪ (במקום 119 ₪) בין התאריכים 03.04.22 ועד 01.06.22 בכפוף לתקנון המבצע
המחירים כוללים מע"מ.
חבילות אינטרנט - מחיר קבוע לשלוש שנים

חבילת אינטרנט טווחים 1-36 חודשים
(תעריף חודשי)
החל מחודש 37 ואילך
(תעריף חודשי)
T100 הורדה: 0.01-100
העלאה: 0.01-3
113.90 ₪ 156.90 ₪
100/10Up הורדה: 0.01-100
העלאה: 0.01-10
114.90 ₪ 159.90 ₪


המחירים מעודכנים החל מ- 03.04.2022

המחירים כוללים מע"מ.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 100Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט 100/10Up קצב הורדה 100Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 10Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט 200U קצב הורדה 200Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 20Mbs 0.01Mbs
חבילת 300 מגה Bfiber קצב הורדה 300Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 100Mbs 0.01Mbs
חבילת Bfiber
600/100Up מגה
קצב הורדה 600Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 100Mbs 0.01Mbs
חבילת Bfiber 1 ג'יגה
(כולל תקורות פרוטקול תקשורת של כ-10%)
קצב הורדה 1000Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 100Mbs 0.01Mbs
חבילת Bfiber
1/250Up ג'יגה
(כולל תקורות פרוטקול תקשורת של כ-10%)
קצב הורדה 1000Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 250Mbs 0.01Mbs
חבילת Bfiber 2.5 ג'יגה
(כולל תקורות פרוטקול תקשורת של כ-10%)
קצב הורדה 2500Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 250Mbs 0.01Mbs

*מותנה בציוד תומך
חבילות Bfiber מותנה בציוד תומך לרבות כבל וכרטיס
התעריף החודשי הינו מחיר כמפורט כאן