> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T5 בזק בינלאומי 89 ₪ 099 78 ₪

011 77.9 ₪ 016 78 ₪


חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 95 ₪ 099 84 ₪

011 84.9 ₪


016 84.5 ₪


אקספון 018 86 ₪ טריפל C 86 ₪ עמית נט 85 ₪ פרטנר 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
חבילת אינטרנט T40* בזק בינלאומי 114 ₪ 099 99 ₪ 011 98.9 ₪ 016 99 ₪ אקספון 018 101 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 99 ₪ פרטנר 99 ₪

89 ₪** לחודש
בחודשים 2-3
סלקום 99 ₪

89 ₪** לחודש
בחודשים 2-3
חבילת אינטרנט M100** בזק בינלאומי 117 ₪ 099 97 ₪

011 96.9 ₪ 016 99 ₪


אקספון 018 99 ₪ טריפל C 98 ₪ עמית נט 97 ₪ פרטנר 97 ₪

87 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 97 ₪

87 ₪ לחודש
בחודשים 1-3

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן
- המחירים מעודכנים נכון ל: 11.07.18
- המחירים כוללים מע"מ.  המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה
* חודש ראשון בתשתית האינטרנט למצטרפים חדשים 
**מבצע למצטרפים חדשים עד 29.08.18, בכפוף לתקנון