> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C
תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12
חבילת אינטרנט T5 בזק בינלאומי בזק בינלאומי 89 ₪ 099 78 ₪


011 79.9 ₪ 016 78 ₪


חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 95 ₪ 099 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודש 1
011 85.9 ₪

75 ₪ לחודש
בחודש 1
016 84.5 ₪


אקספון 018 86 ₪ טריפל C 86 ₪
חבילת אינטרנט T40* בזק בינלאומי 114 ₪ 099 100 ₪** 011 99.9 ₪** 016 99 ₪ אקספון 018 101 ₪ טריפל C 100 ₪
חבילת אינטרנט M100*** בזק בינלאומי 117 ₪ 099 99 ₪

87 ₪ לחודש
בחודש 1
011 97.9 ₪ 016 99 ₪


אקספון 018 99 ₪ טריפל C 98 ₪

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק.
- המחירים מעודכנים נכון ל: 2.1.18
- המחירים כוללים מע"מ.  המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה
* חודש ראשון בתשתית האינטרנט למצטרפים חדשים 
** חודש ראשון חינם בספק ובתשתית האינטרנט למצטרפים חדשים 
***מבצע למצטרפים חדשים עד ל- 23.1.18 בכפוף לתקנון