> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 016 אקספון 018 פרטנר סלקום
תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי ₪84.90 לחודש
בחודשים 1-3

₪94.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪128.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.90
099 ₪84.90 לחודש
בחודשים 1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90
016 ₪84 לחודש
בחודשים 1-12

₪108 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪131
אקספון 018 ₪90 לחודש
בחודשים 1-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142
פרטנר ₪90 לחודש
בחודשים 1-12

₪114 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪137
סלקום ₪85 לחודש
בחודשים 1-3

₪95 לחודש
בחודשים 4-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142
חבילת אינטרנט T40 בזק בינלאומי ₪89.90 לחודש
בחודשים 1-3

₪99.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪134.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90
099 ₪91.90 לחודש
בחודשים 1-12

₪129.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90
016 ₪94 לחודש
בחודשים 1-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156
אקספון 018 ₪95 לחודש
בחודשים 1-12

₪130 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167
פרטנר ₪95 לחודש
בחודשים 1-12

₪120 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪157
סלקום ₪90 לחודש
בחודשים 1-3

₪100 לחודש
בחודשים 4-12

₪125 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162
חבילת אינטרנט T100 בזק בינלאומי ₪89.90 לחודש
בחודשים 1-3

₪99.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪138.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90
099 ₪92.90 לחודש
בחודשים 1-12

₪133.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90
016 ₪94 לחודש
בחודשים 1-12

₪123 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156
אקספון 018 ₪95 לחודש
בחודשים 1-12

₪139 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪172
פרטנר ₪95 לחודש
בחודשים 1-12

₪124 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪157
סלקום ₪90 לחודש
בחודשים 1-3

₪100 לחודש
בחודשים 4-12

₪129 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162
חבילת אינטרנט U100 בזק בינלאומי ₪92.80 לחודש
בחודשים 1-3

₪102.80 לחודש
בחודשים 4-12

₪141.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.80
099 ₪95.80 לחודש
בחודשים 1-12

₪136.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80
016 -
אקספון 018 ₪97.90 לחודש
בחודשים 1-12

₪141.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.90
פרטנר - סלקום ₪92.90 לחודש
בחודשים 1-3

₪102.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪131.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164.90


המחירים מעודכנים נכון ל: 08.04.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית.

מחיר התשתית לשנה.




באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 016 אקספון 018 פרטנר סלקום
תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי ₪98.90 לחודש
בחודשים 1-3

₪108.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪118.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.90
099 ₪98.90 לחודש
בחודשים 1-12

₪113.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90
016 ₪98 לחודש
בחודשים 1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪131
אקספון 018 ₪104 לחודש
בחודשים 1-12

₪109 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142
פרטנר ₪104 לחודש
בחודשים 1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪137
סלקום ₪99 לחודש
בחודשים 1-3

₪109 לחודש
בחודשים 4-12

₪109 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142
חבילת אינטרנט T100 בזק בינלאומי ₪108.90 לחודש
בחודשים 1-3

₪118.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪128.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪173.90
099 ₪111.90 לחודש
בחודשים 1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90
016 ₪113 לחודש
בחודשים 1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156
אקספון 018 ₪114 לחודש
בחודשים 1-12

₪129 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪172
פרטנר ₪114 לחודש
בחודשים 1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪157
סלקום ₪109 לחודש
בחודשים 1-3

₪119 לחודש
בחודשים 4-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162
חבילת אינטרנט U100 בזק בינלאומי ₪111.80 לחודש
בחודשים 1-3

₪121.80 לחודש
בחודשים 4-12

₪131.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.80
099 ₪114.80 לחודש
בחודשים 1-12

₪126.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80
016 -
אקספון 018 ₪116.90 לחודש
בחודשים 1-12

₪131.90 לחודש
בחודשים 13-36

לחודש החל מחודש 37 ואילך:
₪174.90
פרטנר - סלקום ₪111.90 לחודש
בחודשים 1-3

₪121.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪121.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164.90


המחירים מעודכנים נכון ל: 08.04.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט U100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 5Mbs 0.01Mbs

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן