> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 95 ₪ 099 84 ₪

011 84.9 ₪


016 90 ₪

אקספון 018 86 ₪ טריפל C 86 ₪ עמית נט 85 ₪ פרטנר 85 ₪

75 ₪* לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 85 ₪

75 ₪* לחודש
בחודשים 1-3
רימון 130 ₪


אתרוג 99 ₪
חבילת אינטרנט T40 בזק בינלאומי 105 ₪ 099 90 ₪ 011 89.9 ₪ 016 95 ₪

אקספון 018 92 ₪ טריפל C 91 ₪ עמית נט 90 ₪ פרטנר 90 ₪

80 ₪* לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 90 ₪

80 ₪* לחודש
בחודשים 1-3
רימון 135 ₪


אתרוג 100 ₪


חבילת אינטרנט M100 בזק בינלאומי 110 ₪ 099 90 ₪

011 89.9 ₪ 016 95 ₪

אקספון 018 92 ₪ טריפל C 91 ₪ עמית נט 90 ₪ פרטנר 90 ₪

80 ₪* לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 90 ₪

80 ₪* לחודש
בחודשים 1-3
רימון 135 ₪


אתרוג 100 ₪המחירים מעודכנים נכון ל: 14.02.2019

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשנה.

*3 חודשים ראשונים חינם בספק האינטרנט למצטרפים חדשים.

באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 109 ₪ 099 98 ₪

011 98.90 ₪


016 104 ₪

אקספון 018 100 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 99 ₪ פרטנר 89 ₪ לחודש בחודשים 1-3

99 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
סלקום 89 ₪ לחודש בחודשים 1-3

99 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
רימון 144 ₪


אתרוג 113 ₪

חבילת אינטרנט M100 בזק בינלאומי 129 ₪ 099 109 ₪

011 108.90 ₪ 016 114 ₪

אקספון 018 111 ₪ טריפל C 110 ₪ עמית נט 109 ₪ פרטנר 99 ₪ לחודש בחודשים 1-3

109 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
סלקום 99 ₪ לחודש בחודשים 1-3

109 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
רימון 154 ₪


אתרוג 119 ₪המחירים מעודכנים נכון ל: 14.02.2019

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט M100 קצב הורדה 100Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן