חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 016 עמית נט אקספון 018 פרטנר Best סלקום רימון אתרוג ITC 019 מובייל
תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי
חבילת אינטרנט T15

קצב הורדה
1Mbs-15Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-0.8Mbs
בזק בינלאומי ₪89.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90 לחודש
099 ₪87.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90 לחודש
016 ₪75 לחודש
בחודשים
1

₪84 לחודש
בחודשים 2-12

₪108 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪131 לחודש
עמית נט ₪80 לחודש
בחודשים
1-12

₪113 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪136 לחודש
אקספון 018 ₪85.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪119.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142.90 לחודש
פרטנר ₪90 לחודש
בחודשים
1-12

₪124 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪147 לחודש
Best ₪83 לחודש
בחודשים
1

₪85.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪117 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪140 לחודש
סלקום ₪85 לחודש
בחודשים
1-3

₪95 לחודש
בחודשים
4-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142 לחודש
רימון ₪150 לחודש
בחודשים
1-12

₪174 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪197 לחודש
אתרוג ₪120 לחודש
בחודשים
1-12

₪144 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
ITC ₪81.60 לחודש
בחודשים
1-12

₪105.60 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪128.60 לחודש
019 מובייל ₪102 לחודש
בחודשים
1-12

₪126 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪149 לחודש
חבילת אינטרנט T40

קצב הורדה
20Mbs-40Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-3Mbs
בזק בינלאומי ₪94.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪129.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
099 ₪92.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪129.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
016 ₪80 לחודש
בחודשים
1

₪89 לחודש
בחודשים 2-12

₪114 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151 לחודש
עמית נט ₪87 לחודש
בחודשים
1-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
אקספון 018 ₪90.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪125.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162.90 לחודש
פרטנר ₪95 לחודש
בחודשים
1-12

₪130 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
Best ₪89 לחודש
בחודשים
1

₪91.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪125 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162 לחודש
סלקום ₪90 לחודש
בחודשים
1-3

₪100 לחודש
בחודשים
4-12

₪125 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162 לחודש
רימון ₪155 לחודש
בחודשים
1-12

₪180 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪217 לחודש
אתרוג ₪125 לחודש
בחודשים
1-12

₪150 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪187 לחודש
ITC ₪88.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪113.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪150.80 לחודש
019 מובייל ₪107 לחודש
בחודשים
1-12

₪132 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169 לחודש
חבילת אינטרנט T100*

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-3Mbs
בזק בינלאומי ₪83.90 לחודש
בחודשים
1-4

₪94.90 לחודש
בחודשים
5-12

₪133.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
099 ₪81.90 לחודש
בחודשים
1-4

₪92.90 לחודש
בחודשים 5-12

₪133.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
016 ₪69 לחודש
בחודשים
1

₪83 לחודש
בחודשים 2-4

₪94 לחודש
בחודשים 5-12

₪123 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
עמית נט ₪78 לחודש
בחודשים
1-4

₪89 לחודש
בחודשים 5-12

₪123 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
אקספון 018 ₪79.90 לחודש
בחודשים
1-4

₪90.90 לחודש
בחודשים 5-12

₪129.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162.90 לחודש
פרטנר ₪84 לחודש
בחודשים
1-4

₪95 לחודש
בחודשים 5-12

₪134 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
Best ₪79 לחודש
בחודשים
1

₪81.90 לחודש
בחודשים 2-4

₪92.90 לחודש
בחודשים 5-12

₪131 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164 לחודש
סלקום ₪79 לחודש
בחודשים
1-3

₪89 לחודש
בחודשים 4

₪100 לחודש
בחודשים
5-12

₪139 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪172 לחודש
רימון ₪144 לחודש
בחודשים
1-4

₪155 לחודש
בחודשים 5-12

₪184 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪217 לחודש
אתרוג ₪114 לחודש
בחודשים
1-4

₪125 לחודש
בחודשים 5-12

₪154 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪187 לחודש
ITC ₪78.20 לחודש
בחודשים
1-4

₪89.20 לחודש
בחודשים 5-12

₪118.20 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.20 לחודש
019 מובייל ₪96 לחודש
בחודשים
1-4

₪107 לחודש
בחודשים 5-12

₪136 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169 לחודש
חבילת אינטרנט U100

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-5Mbs
בזק בינלאומי בזק בינלאומי ₪97.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪136.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80 לחודש
099 ₪95.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪136.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80 לחודש
016 ₪82.90 לחודש
בחודשים
1

₪96.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪125.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪158.90 לחודש
עמית נט ₪91.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪125.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪158.90 לחודש
אקספון 018 ₪93.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪132.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪165.80 לחודש
פרטנר ₪97.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪136.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.90 לחודש
Best ₪93.90 לחודש
בחודשים
1

₪97.80 לחודש
בחודשים 2-12

₪134.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167.90 לחודש
סלקום ₪92.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪102.90 לחודש
בחודשים
4-12

₪141.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.90 לחודש
רימון - פרטנר אתרוג - ITC ₪92.10 לחודש
בחודשים
1-12

₪121.10 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪154.10 לחודש
019 מובייל ₪109.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪138.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש
חבילת אינטרנט T200

קצב הורדה
150Mbs-200Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-5Mbs
בזק בינלאומי ₪113.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪143.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪179.80 לחודש
099 ₪113.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪148.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪184.80 לחודש
016 ₪99 לחודש
בחודשים
1

₪118 לחודש
בחודשים 2-12

₪138 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪173.90 לחודש
עמית נט ₪113 לחודש
בחודשים
1-12

₪138 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪173.90 לחודש
אקספון 018 ₪109.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪139.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪175.80 לחודש
פרטנר ₪124 לחודש
בחודשים
1-12

₪154 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪189.90 לחודש
Best ₪112.90 לחודש
בחודשים
1

₪113.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪143 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪178.90 לחודש
סלקום ₪114 לחודש
בחודשים
1-3

₪124 לחודש
בחודשים 4-12

₪154 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪189.90 לחודש
רימון ₪174 לחודש
בחודשים
1-12

₪194 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪229.90 לחודש
אתרוג ₪144 לחודש
בחודשים
1-12

₪164 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪199.90 לחודש
ITC ₪113.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪143.70 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪179.60 לחודש
019 מובייל ₪129 לחודש
בחודשים
1-12

₪149 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪184.90 לחודש
חבילת Bfiber 600

קצב הורדה
0.01Mbs-600Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-60Mbs
בזק בינלאומי ₪128.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪163.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪199.80 לחודש
099 - 016 016 ₪188 לחודש
בחודשים
1-12

₪208 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪243.90 לחודש
עמית נט ₪131 לחודש
בחודשים
1-12

₪158 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪193.90 לחודש
אקספון 018 ₪127.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪157.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪193.80 לחודש
פרטנר ₪149 לחודש
בחודשים
1-12

₪169 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪204.90 לחודש
Best ₪127 לחודש
בחודשים
1

₪127.80 לחודש
בחודשים 2-12

₪169 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪204.90 לחודש
סלקום ₪144 לחודש
בחודשים
1-12

₪174 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪209.90 לחודש
רימון ₪184 לחודש
בחודשים
1-12

₪204 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪239.90 לחודש
אתרוג ₪154 לחודש
בחודשים
1-12

₪174 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪209.90 לחודש
ITC ₪127 לחודש
בחודשים
1-3

₪136 לחודש
בחודשים 4-12

₪156.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪192.80 לחודש
019 מובייל -
חבילת Bfiber
1 ג'יגה **

קצב הורדה
0.01Mbs-1000Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-100Mbs

(מותנה בציוד תומך)
בזק בינלאומי ₪79.40 לחודש
בחודשים
1-3

₪138.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪173.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪209.80 לחודש
099 - 016 ₪158.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪218 לחודש
בחודשים 4-12

₪238 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪273.90 לחודש
עמית נט ₪82.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪142 לחודש
בחודשים 4-12

₪170 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪205.90 לחודש
אקספון 018 ₪78.40 לחודש
בחודשים
1-3

₪137.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪167.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪203.80 לחודש
פרטנר ₪109.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪169 לחודש
בחודשים 4-12

₪189 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪224.90 לחודש
Best ₪77.50 לחודש
בחודשים
1

₪79 לחודש
בחודשים 2-3

₪138.50 לחודש
בחודשים 4-12

₪184 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪219.90 לחודש
סלקום ₪104.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪164 לחודש
בחודשים 4-12

₪194 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪229.90 לחודש
רימון ₪134.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪194 לחודש
בחודשים 4-12

₪214 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪249.90 לחודש
אתרוג ₪104.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪164 לחודש
בחודשים 4-12

₪184 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪219.90 לחודש
ITC ₪77.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪146.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪166.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪202.80 לחודש
019 מובייל -
חבילת Bfiber
2.5 ג'יגה **

קצב הורדה
0.01Mbs-2500Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-250Mbs

(כולל תקורות פרוטוקול תקשורת,
של כ- 10%)
בזק בינלאומי ₪99.40 לחודש
בחודשים
1-3

₪173.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪208.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪224.80 לחודש
099 - 016 - עמית נט ₪111.50 לחודש
בחודשים
1-3

₪186 לחודש
בחודשים 4-12

₪226 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪241.90 לחודש
אקספון 018 ₪98.40 לחודש
בחודשים
1-3

₪172.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪202.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪218.80 לחודש
פרטנר - Best ₪92.50 לחודש
בחודשים
1

₪99 לחודש
בחודשים 2-3

₪173.50 לחודש
בחודשים 4-12

₪219 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪234.90 לחודש
סלקום - רימון - אתרוג - ITC ₪74.50 לחודש
בחודשים
1

₪124.50 לחודש
בחודשים 2-3

₪199 לחודש
בחודשים 4-12

₪219 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪234.90 לחודש
019 מובייל -


המחירים מעודכנים החל מ- 22.11.2021

המחיר והשירות באחריות הספקית. דמי הצטרפות לקצב T200 בעלות של 99 ₪

מחיר התשתית לשנה. המחירים כוללים מע"מ.
* מבצע TOP100 למצטרפים חדשים בין התאריכים 18.11.21 – 16.01.22 כמפורט בתקנון המבצע
** מבצע Bfiber קצבי: 1 ג'יגה ו- 2.5 ג'יגה למצטרפים בין התאריכים 29.12.21– 22.06.21 כמפורט בתקנון המבצע
באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 016 עמית נט אקספון 018 פרטנר Best סלקום רימון אתרוג ITC 019 מובייל
תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי
חבילת אינטרנט T15

קצב הורדה
1Mbs-15Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-0.8Mbs
בזק בינלאומי ₪103.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪113.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90 לחודש
099 ₪101.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪113.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90 לחודש
016 ₪89 לחודש
בחודשים
1

₪98 לחודש
בחודשים 2-12

₪98 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪131 לחודש
עמית נט ₪94 לחודש
בחודשים
1-12

₪103 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪136 לחודש
אקספון 018 ₪99.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪109.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142.90 לחודש
פרטנר ₪104 לחודש
בחודשים
1-12

₪114 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪147 לחודש
Best ₪97 לחודש
בחודשים
1

₪99.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪107 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪140 לחודש
סלקום ₪99 לחודש
בחודשים
1-3

₪109 לחודש
בחודשים 4-12

₪109 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142 לחודש
רימון ₪164 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪197 לחודש
אתרוג ₪134 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
ITC ₪95.60 לחודש
בחודשים
1-12

₪95.60 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪128.60 לחודש
019 מובייל ₪116 לחודש
בחודשים
1-12

₪116 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪149 לחודש
חבילת אינטרנט T100

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-3Mbs
בזק בינלאומי ₪113.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
099 ₪111.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
016 ₪99 לחודש
בחודשים
1

₪113 לחודש
בחודשים
2-12

₪113 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
עמית נט ₪108 לחודש
בחודשים
1-12

₪113 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
אקספון 018 ₪109.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪119.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162.90 לחודש
פרטנר ₪114 לחודש
בחודשים
1-12

₪124 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
Best ₪109 לחודש
בחודשים
1

₪111.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪121 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164 לחודש
סלקום ₪109 לחודש
בחודשים
1-3

₪119 לחודש
בחודשים
4-12

₪129 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪172 לחודש
רימון ₪174 לחודש
בחודשים
1-36


החל מחודש 37 ואילך:
₪217 לחודש
אתרוג ₪144 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪187 לחודש
ITC ₪108.20 לחודש
בחודשים
1-12

₪108.20 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.20 לחודש
019 מובייל ₪126 לחודש
בחודשים
1-12

₪126 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169 לחודש
חבילת אינטרנט U100

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-5Mbs
בזק בינלאומי ₪116.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪126.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80 לחודש
099 ₪114.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪126.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80 לחודש
016 ₪101.90 לחודש
בחודשים
1

₪115.90 לחודש
בחודשים
2-12

₪115.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪158.90 לחודש
עמית נט ₪110.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪115.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪158.90 לחודש
אקספון 018 ₪112.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪122.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪165.80 לחודש
פרטנר ₪116.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪126.90 לחודש
בחודשים 13-36

לחודש החל מחודש 37 ואילך:
₪169.90 לחודש
Best ₪112.90 לחודש
בחודשים
1

₪116.80 לחודש
בחודשים 2-12

₪124.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167.90 לחודש
סלקום ₪111.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪121.90 לחודש
בחודשים
4-12

₪131.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.90 לחודש
רימון - אתרוג - ITC ₪111.10 לחודש
בחודשים
1-12

₪111.10 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪154.10 לחודש
019 מובייל ₪128.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪128.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש


המחירים מעודכנים החל מ- 22.11.2021

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט U100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 5Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T200 קצב הורדה 200Mbs 150Mbs קצב העלאה 5Mbs 0.01Mbs
חבילת Bfiber 600 קצב הורדה 600Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 60Mbs 0.01Mbs
חבילת Bfiber 1 ג'יגה * קצב הורדה 1000Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 100Mbs 0.01Mbs
חבילת Bfiber 2.5 ג'יגה ** קצב הורדה 2500Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 250Mbs 0.01Mbs

*מותנה בציוד תומך
**כולל תקורות פרוטוקול תקשורת, של כ- 10%
התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן