> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 - 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 94.9 ₪

84.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 84.9 ₪ - -


016 90 ₪

אקספון 018 86 ₪ טריפל C 86 ₪ עמית נט 89 ₪ פרטנר 90 ₪ סלקום 90 ₪ רימון 150 ₪


אתרוג 120 ₪
חבילת אינטרנט T40 בזק בינלאומי 99.9 ₪

89.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 91.9 ₪ - - 016 95 ₪

אקספון 018 92 ₪ טריפל C 93 ₪ עמית נט 94 ₪ פרטנר 95 ₪ סלקום 95 ₪ רימון 155 ₪


אתרוג 125 ₪


חבילת אינטרנט T100* בזק בינלאומי 99.9 ₪

78.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 92.9 ₪

81.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
- -
016 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
אקספון 018 92 ₪

81 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
טריפל C 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
עמית נט 94 ₪

83 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
פרטנר 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
רימון 155 ₪

144 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
אתרוג 125 ₪

114 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
חבילת אינטרנט U100 בזק בינלאומי 102.8 ₪

92.8 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 95.8 ₪ - -
016 -
אקספון 018 94.9 ₪
טריפל C - עמית נט - פרטנר - סלקום 97.9 ₪
רימון - אתרוג -


המחירים מעודכנים נכון ל: 13.01.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשנה.

*מבצע למצטרפים חדשים בין התאריכים 19.11.19-19.02.20 כמפורט בתקנון המבצע
באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 - 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 98.9 ₪ לחודש בחודשים
1-3

108.9 ₪ לחודש
בחודשים
4-12
099 98.9 ₪ - -

016 104 ₪

אקספון 018 100 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 103 ₪ פרטנר 104 ₪ סלקום 104 ₪ רימון 174 ₪


אתרוג 134 ₪

חבילת אינטרנט T100 בזק בינלאומי 108.9 ₪ לחודש בחודשים
1-3

118.9 ₪ לחודש
בחודשים
4-12
099 111.9 ₪ - -

016 114 ₪

אקספון 018 111 ₪ טריפל C 114 ₪ עמית נט 113 ₪ פרטנר 114 ₪ סלקום 114 ₪ רימון 164 ₪


אתרוג 144 ₪


חבילת אינטרנט U100 בזק בינלאומי 111.8 ₪ לחודש בחודשים
1-3

121.8 ₪ לחודש
בחודשים
4-12
099 114.8 ₪ - -
016 -
אקספון 018 113.9 ₪
טריפל C -
עמית נט -
פרטנר -
סלקום 116.9 ₪
רימון -
אתרוג -


המחירים מעודכנים נכון ל: 13.01.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט U100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 5Mbs 0.01Mbs

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן