> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T5 בזק בינלאומי 89 ₪ 099 78 ₪

011 77.9 ₪ 016 77.9 ₪

69 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
רימון אתרוג
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 95 ₪ 099 84 ₪

011 84.9 ₪


016 84.9 ₪

75 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
אקספון 018 86 ₪ טריפל C 86 ₪ עמית נט 85 ₪ פרטנר 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 114 ₪


אתרוג 99 ₪
חבילת אינטרנט T40* בזק בינלאומי 114 ₪ 099 99 ₪ 011 98.9 ₪ 016 98.9 ₪

89 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
אקספון 018 101 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 99 ₪ פרטנר 99 ₪

89 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 99 ₪

89 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
רימון 124 ₪


אתרוג 109 ₪


חבילת אינטרנט M100*** בזק בינלאומי 117 ₪ 099 97 ₪

011 96.9 ₪ 016 102 ₪

87 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
אקספון 018 99 ₪ טריפל C 98 ₪ עמית נט 97 ₪ פרטנר 97 ₪

87 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 97 ₪

87 ₪** לחודש
בחודשים 1-3
רימון 117 ₪


אתרוג 107 ₪המחירים מעודכנים נכון ל: 06.12.18

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לאחר שנה.

*חודש ראשון חינם בתשתית.

**3 חודשים ראשונים חינם בספק האינטרנט למצטרפים חדשים.

***מבצע למצטרפים בין התאריכים 07.02.19-08.11.18 כמפורט בתקנון המבצע באתר.

באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 109 ₪ 099 98 ₪

011 98.90 ₪


016 89 ₪ לחודש בחודשים 1-3

98.9 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
אקספון 018 100 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 99 ₪ פרטנר 89 ₪ לחודש בחודשים 1-3

99 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
סלקום 89 ₪ לחודש בחודשים 1-3

99 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
רימון 128 ₪


אתרוג 113 ₪

חבילת אינטרנט M100* בזק בינלאומי 129 ₪ 099 109 ₪

011 108.90 ₪ 016 99 ₪ לחודש בחודשים 1-3

114 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
אקספון 018 111 ₪ טריפל C 110 ₪ עמית נט 109 ₪ פרטנר 99 ₪ לחודש בחודשים 1-3

109 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
סלקום 99 ₪ לחודש בחודשים 1-3

109 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
רימון 129 ₪


אתרוג 119 ₪המחירים מעודכנים נכון ל: 06.12.18

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T5 קצב הורדה 5Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 7.5Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט M100 קצב הורדה 100Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן