> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 94.9 ₪

84.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 84.9 ₪ 011 88 ₪ 016 90 ₪

אקספון 018 90 ₪ טריפל C 86 ₪ עמית נט 89 ₪ פרטנר 90 ₪ סלקום 90 ₪ רימון 150 ₪


אתרוג 120 ₪
חבילת אינטרנט T40 בזק בינלאומי 99.9 ₪

89.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 91.9 ₪ 011 93 ₪ 016 95 ₪

אקספון 018 95 ₪ טריפל C 93 ₪ עמית נט 94 ₪ פרטנר 95 ₪ סלקום 95 ₪ רימון 155 ₪


אתרוג 125 ₪


חבילת אינטרנט T100* בזק בינלאומי 99.9 ₪

78.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 91.9 ₪

80.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
011 93 ₪

82 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
016 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
אקספון 018 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
טריפל C 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
עמית נט 94 ₪

83 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
פרטנר 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 95 ₪

84 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
רימון 155 ₪

144 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
אתרוג 125 ₪

114 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
חבילת אינטרנט U100 בזק בינלאומי 102.8 ₪

92.8 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 94.8 ₪ 011 97.9 ₪
016 -
אקספון 018 97.9 ₪
טריפל C - עמית נט - פרטנר - סלקום 97.9 ₪
רימון - אתרוג -


המחירים מעודכנים נכון ל: 13.02.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשנה.

*מבצע למצטרפים חדשים בין התאריכים 19.11.19-19.02.20 כמפורט בתקנון המבצע
באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 98.9 ₪ לחודש בחודשים
1-3

108.9 ₪ לחודש
בחודשים
4-12
099 98.9 ₪ 011 102 ₪ 016 104 ₪

אקספון 018 104 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 103 ₪ פרטנר 104 ₪ סלקום 104 ₪ רימון 174 ₪


אתרוג 134 ₪

חבילת אינטרנט T100 בזק בינלאומי 108.9 ₪ לחודש בחודשים
1-3

118.9 ₪ לחודש
בחודשים
4-12
099 110.9 ₪ 011 112 ₪ 016 114 ₪

אקספון 018 114 ₪ טריפל C 114 ₪ עמית נט 113 ₪ פרטנר 114 ₪ סלקום 114 ₪ רימון 164 ₪


אתרוג 144 ₪


חבילת אינטרנט U100 בזק בינלאומי 111.8 ₪ לחודש בחודשים
1-3

121.8 ₪ לחודש
בחודשים
4-12
099 113.8 ₪ 011 116.9 ₪
016 -
אקספון 018 116.9 ₪
טריפל C -
עמית נט -
פרטנר -
סלקום 116.9 ₪
רימון -
אתרוג -


המחירים מעודכנים נכון ל: 13.02.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט U100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 5Mbs 0.01Mbs

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן