> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T5 בזק בינלאומי 89 ₪ 099 78 ₪

011 77.9 ₪ 016 78 ₪


חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 95 ₪ 099 84 ₪

011 84.9 ₪


016 84.5 ₪


אקספון 018 86 ₪ טריפל C 86 ₪ עמית נט 85 ₪ פרטנר 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
חבילת אינטרנט T40* בזק בינלאומי 114 ₪ 099 99 ₪ 011 98.9 ₪ 016 99 ₪ אקספון 018 101 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 99 ₪ פרטנר 99 ₪

89 ₪** לחודש
בחודשים 2-3
סלקום 99 ₪

89 ₪** לחודש
בחודשים 2-3
חבילת אינטרנט M100* בזק בינלאומי 129 ₪ 099 109 ₪

011 108.9 ₪ 016 111 ₪


אקספון 018 111 ₪ טריפל C 110 ₪ עמית נט 109 ₪ פרטנר 109 ₪

99 ₪* לחודש
בחודשים 2-3
סלקום 109 ₪

99 ₪* לחודש
בחודשים 2-3


המחירים מעודכנים נכון ל: 18.10.18

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לאחר שנה.

באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 109 ₪ 099 98 ₪

011 98.90 ₪


016 98.5 ₪


אקספון 018 100 ₪ טריפל C 100 ₪ עמית נט 99 ₪ פרטנר 89 לחודשים 1-3 ₪

99 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
סלקום 89 לחודשים 1-3 ₪

99 ₪ לחודש
בחודשים 4-12
חבילת אינטרנט M100* בזק בינלאומי 129 ₪ 099 109 ₪

011 108.90 ₪ 016 111 ₪


אקספון 018 111 ₪ טריפל C 110 ₪ עמית נט 109 ₪ פרטנר 99 לחודשים 1-3 ₪

109 ₪* לחודש
בחודשים 4-12
סלקום 99 לחודשים 1-3 ₪

109 ₪* לחודש
בחודשים 4-12


המחירים מעודכנים נכון ל: 18.10.18

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T5 קצב הורדה 5Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 7.5Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט M100 קצב הורדה 100Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs