> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C
תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 1-12
חבילת אינטרנט T5 בזק בינלאומי בזק בינלאומי 89 ₪ 099 79 ₪

69 ₪ לחודש
בחודש 1
011 79.9 ₪ 016 78 ₪


חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 95 ₪ 099 85 ₪

75 ₪ לחודש
בחודש 1
011 85.9 ₪


016 84.5 ₪


אקספון 018 86 ₪ טריפל C 86 ₪
חבילת אינטרנט T40* בזק בינלאומי 114 ₪ 099 100 ₪** 011 99.9 ₪ 016 99 ₪ אקספון 018 101 ₪ טריפל C 100 ₪
חבילת אינטרנט M100* בזק בינלאומי 129 ₪ 099 111 ₪**


011 109.9 ₪ 016 111 ₪


אקספון 018 111 ₪ טריפל C 110 ₪

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק.
- המחירים מעודכנים נכון ל: 24.1.18
- המחירים כוללים מע"מ.  המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה
* חודש ראשון בתשתית האינטרנט למצטרפים חדשים 
** חודש ראשון חינם בספק ובתשתית האינטרנט למצטרפים חדשים