חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 016 עמית נט אקספון 018 פרטנר Best טריפל סי סלקום ICE רימון אתרוג
תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי
חבילת אינטרנט T15

קצב הורדה
1Mbs-15Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-0.8Mbs
בזק בינלאומי ₪84.90 לחודש
בחודשים
1-6

₪94.90 לחודש
בחודשים
7-12

₪128.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.90 לחודש
099 ₪84.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90 לחודש
016 ₪84 לחודש
בחודשים
1-12

₪108 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪131 לחודש
עמית נט ₪89 לחודש
בחודשים
1-12

₪118.60 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪141.60 לחודש
אקספון 018 ₪90 לחודש
בחודשים
1-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142 לחודש
פרטנר ₪90 לחודש
בחודשים
1-12

₪124 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪147 לחודש
Best ₪84.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪89.50 לחודש
בחודשים
4-12

₪113.50 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪136.50 לחודש
טריפל סי ₪85 לחודש
בחודשים
1-3

₪93 לחודש
בחודשים
4-12

₪124 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪147 לחודש
סלקום ₪85 לחודש
בחודשים
1-3

₪95 לחודש
בחודשים
4-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142 לחודש
ICE ₪75 לחודש
בחודשים
1

₪94.90 לחודש
בחודשים
2-12

₪128.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.90 לחודש
רימון ₪150 לחודש
בחודשים
1-12

₪174 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪197 לחודש
אתרוג ₪120 לחודש
בחודשים
1-12

₪144 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
חבילת אינטרנט T40

קצב הורדה
20Mbs-40Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-3Mbs
בזק בינלאומי ₪89.90 לחודש
בחודשים
1-6

₪99.90 לחודש
בחודשים
7-12

₪134.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש
099 ₪91.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪129.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
016 ₪94 לחודש
בחודשים
1-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
עמית נט ₪94 לחודש
בחודשים
1-12

₪124.60 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪161.60 לחודש
אקספון 018 ₪95 לחודש
בחודשים
1-12

₪130 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
פרטנר ₪95 לחודש
בחודשים
1-12

₪130 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
Best ₪89.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪94.50 לחודש
בחודשים
4-12

₪119.50 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156.50 לחודש
טריפל סי ₪90 לחודש
בחודשים
1-3

₪98 לחודש
בחודשים
4-12

₪130 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
סלקום ₪90 לחודש
בחודשים
1-3

₪100 לחודש
בחודשים
4-12

₪125 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162 לחודש
ICE 80 לחודש
בחודשים
1

₪99.90 לחודש
בחודשים
2-12

₪134.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש
רימון ₪155 לחודש
בחודשים
1-12

₪180 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪217 לחודש
אתרוג ₪125 לחודש
בחודשים
1-12

₪150 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪187 לחודש
חבילת אינטרנט T100

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-3Mbs
בזק בינלאומי ₪89.90 לחודש
בחודשים
1-6

₪99.90 לחודש
בחודשים
7-12

₪138.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש
099 ₪92.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪133.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
016 ₪94 לחודש
בחודשים
1-12

₪123 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
עמית נט ₪94 לחודש
בחודשים
1-12

₪128.60 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪161.60 לחודש
אקספון 018 ₪95 לחודש
בחודשים
1-12

₪139 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪172 לחודש
פרטנר ₪95 לחודש
בחודשים
1-12

₪134 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
Best ₪89.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪94.50 לחודש
בחודשים
4-12

₪123.50 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156.50 לחודש
טריפל סי ₪90 לחודש
בחודשים
1-3

₪98 לחודש
בחודשים
4-12

₪134 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
סלקום ₪90 לחודש
בחודשים
1-3

₪100 לחודש
בחודשים
4-12

₪129 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162 לחודש
ICE ₪80 לחודש
בחודשים
1

₪99.90 לחודש
בחודשים
2-12

₪138.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש
רימון ₪155 לחודש
בחודשים
1-12

₪184 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪217 לחודש
אתרוג ₪125 לחודש
בחודשים
1-12

₪154 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪187 לחודש
חבילת אינטרנט U100*

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-5Mbs
בזק בינלאומי ₪84.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪92.80 לחודש
בחודשים
4-6

₪102.80 לחודש
בחודשים
7-12

₪141.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.80 לחודש
099 ₪87.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪95.80 לחודש
בחודשים
4-12

₪136.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80 לחודש
016 ₪89 לחודש
בחודשים
1-3

₪96.90 לחודש
בחודשים
4-12

₪125.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪158.90 לחודש
עמית נט ₪89 לחודש
בחודשים
1-3

₪96.90 לחודש
בחודשים
4-12

₪131.50 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164.50 לחודש
אקספון 018 ₪90 לחודש
בחודשים
1-3

₪97.90 לחודש
בחודשים
4-12

₪141.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.90 לחודש
פרטנר ₪90 לחודש
בחודשים
1-3

₪97.90 לחודש
בחודשים 4-12

₪136.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.90 לחודש
Best ₪84.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪97.40 לחודש
בחודשים
4-12

₪126.40 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪159.40 לחודש
טריפל סי - סלקום 85 לחודש
בחודשים
1-3

₪102.90 לחודש
בחודשים
4-12

₪131.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164.90 לחודש
ICE ₪75 לחודש
בחודשים
1

₪94.90 לחודש
בחודש
2-3

₪102.80 לחודש
בחודשים 4-12

₪141.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.80 לחודש
רימון - פרטנר אתרוג -


המחירים מעודכנים החל מ- 16.09.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית.

מחיר התשתית לשנה.

*מבצע למצטרפים חדשים בין התאריכים 25.06-20-23.09.20 כמפורט בתקנון המבצע
באנדל עם מחיר תשתית קבוע לשלוש שנים

חבילה בזק בינלאומי 099 016 עמית נט אקספון 018 פרטנר Best טריפל סי סלקום ICE רימון אתרוג
תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי תעריף חודשי
חבילת אינטרנט T15

קצב הורדה
1Mbs-15Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-0.8Mbs
בזק בינלאומי ₪98.90 לחודש
בחודשים
1-6

₪108.90 לחודש
בחודשים
7-12

₪118.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.90 לחודש
099 ₪98.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪113.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪146.90 לחודש
016 ₪98 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪131
עמית נט ₪103 לחודש
בחודשים
1-12

₪108.60 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪141.60 לחודש
אקספון 018 ₪104 לחודש
בחודשים
1-12

₪109 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142 לחודש
פרטנר ₪104 לחודש
בחודשים
1-12

₪114 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪147 לחודש
Best ₪98.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪103.50 לחודש
בחודשים
4-12

₪103.50 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪136.50 לחודש
טריפל סי ₪99 לחודש
בחודשים
1-3

₪107 לחודש
בחודשים 4-12

₪114 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪147 לחודש
סלקום ₪99 לחודש
בחודשים
1-3

₪109 לחודש
בחודשים 4-12

₪109 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪142 לחודש
ICE ₪89 לחודש
בחודשים
1

₪108.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪118.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪151.90 לחודש
רימון ₪164 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪197 לחודש
אתרוג ₪134 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
חבילת אינטרנט T100

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-3Mbs
בזק בינלאומי ₪108.90 לחודש
בחודשים
1-6

₪118.90 לחודש
בחודשים
7-12

₪128.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש
099 ₪111.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪123.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪166.90 לחודש
016 ₪113 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156 לחודש
עמית נט ₪113 לחודש
בחודשים
1-12

₪118.60 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪161.60 לחודש
אקספון 018 ₪114 לחודש
בחודשים
1-12

₪129 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪172 לחודש
פרטנר ₪114 לחודש
בחודשים
1-12

₪124 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
Best ₪108.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪113.50 לחודש
בחודשים
4-12

₪113.50 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪156.50 לחודש
טריפל סי ₪109 לחודש
בחודשים
1-3

₪117 לחודש
בחודשים 4-12

₪124 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪167 לחודש
סלקום ₪109 לחודש
בחודשים
1-3

₪119 לחודש
בחודשים
4-12

₪119 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪162 לחודש
ICE ₪99 לחודש
בחודשים
1

₪118.90 לחודש
בחודשים 2-12

₪128.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪171.90 לחודש
רימון ₪174 לחודש
בחודשים
1-36


החל מחודש 37 ואילך:
₪217 לחודש
אתרוג ₪144 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪187 לחודש
חבילת אינטרנט U100

קצב הורדה
40Mbs-100Mbs

קצב העלאה
0.01Mbs-5Mbs
בזק בינלאומי ₪111.80 לחודש
בחודשים
1-6

₪121.80 לחודש
בחודשים
7-12

₪131.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.80 לחודש
099 ₪114.80 לחודש
בחודשים
1-12

₪126.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪169.80 לחודש
016 ₪115.90 לחודש
בחודשים
1-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪158.90 לחודש
עמית נט ₪115.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪121.50 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164.50 לחודש
אקספון 018 ₪116.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪131.90 לחודש
בחודשים 13-36

לחודש החל מחודש 37 ואילך:
₪174.90 לחודש
פרטנר ₪116.90 לחודש
בחודשים
1-12

₪126.90 לחודש
בחודשים 13-36

לחודש החל מחודש 37 ואילך:
₪169.90 לחודש
Best ₪111.80 לחודש
בחודשים
1-3

₪116.40 לחודש
בחודשים
4-12

₪116.40 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪159.40 לחודש
טריפל סי - סלקום ₪111.90 לחודש
בחודשים
1-3

₪121.90 לחודש
בחודשים
4-12

₪121.90 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪164.90 לחודש
ICE ₪101.90 לחודש
בחודשים
1

₪121.80 לחודש
בחודשים 2-12

₪131.80 לחודש
בחודשים 13-36

החל מחודש 37 ואילך:
₪174.80 לחודש
רימון - אתרוג -


המחירים מעודכנים החל מ- 16.09.2020

המחירים כוללים מע"מ. המחיר והשירות באחריות הספקית.

מחיר התשתית לשלוש שנים.

פירוט קצבים:

חבילה קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T15 קצב הורדה 15Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט U100 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 5Mbs 0.01Mbs

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק כמפורט כאן