> אינטרנט - מחירי מחירון

אינטרנט - מחירי מחירון

חבילה תעריף חודשי
בסיום תקופת
ההטבה
קצב הורדה קצב העלאה
מירבי מזערי מירבי מזערי
חבילת אינטרנט T5 ₪122 קצב הורדה 5Mbs 1Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T15 ₪122 קצב הורדה 15Mbs 7.5Mbs קצב העלאה 0.8Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T40 ₪142 קצב הורדה 40Mbs 20Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט T100 ₪142 קצב הורדה 100Mbs 40Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs
חבילת אינטרנט M100 ₪142 קצב הורדה 100Mbs 0.01Mbs קצב העלאה 3Mbs 0.01Mbs

התעריפים בתוקף החל מ-1.1.2014
להמשך תעריפי מסלולי אינטרנט אנלוגי לחץ כאן
המחירים כוללים מע"מ. בכפוף למגבלות טכנולוגיות ולתנאי השירות.