> ​מדיניות תרומה לקהילה

​מדיניות תרומה לקהילה

מדיניות  |  קול קורא  | פרוייקטים |  צור קשר 

 
כללי

בזק תורמת לקהילה כחלק ממחויבותה העמוקה לנושא האחריות החברתית והסביבתית. בזק פועלת למען הקהילה באמצעות תרומות כספיות, ותרומות של תשתיות תקשורת לארגונים חברתיים ועמותות ללא כוונות רווח.
כחלק מהעשייה למען הקהילה, ומתוך שאיפה לתרום לצמצום פערים חברתיים בישראל, בזק ממקדת את עיקר תמיכתה בתוכניות לצמצום פערים חינוכיים- לימודיים וחברתיים - כלכליים בקרב אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

התרומה השנתית של בזק מבוצעת בשלושה מסלולים עיקריים :
המסלול הראשון: תרומה לתוכניות בתחום החינוך
 בזק תורמת לתוכניות מתמשכות בתחום החינוך עם דגש על אחד משלושת הפרמטרים האלה לפחות:
  • תוכניות לשיפור הישגים לימודיים ומצוינות בחינוך.
  • שילוב מחשבים ואינטרנט בחינוך (צמצום הפער הדיגיטלי)
  • הכשרה טכנולוגית מכוונת תעסוקה.

המסלול השני: התנדבות עובדים
בזק מעודדת את עובדיה ומסייעת להם להתנדב למען הקהילה, במסגרת מחויבותה העסקית והחברתית לקהילה בתוכה היא חיה ופועלת.

המסלול השלישי: תרומות אד-הוק 
מטרת התרומות במסלול זה כפולה:
  • תמיכה בעמותות או בתוכניות שאינן מקבלות מענה במסגרת מסלולי התרומה האחרים של בזק.
  • מתן מענה במהלך השנה לבקשות סיוע במגוון תחומים.
השנה ניתן להגיש בקשה לקבלת תרומה במסגרת המסלול השלישי בלבד (תרומות אד-הוק).
המעוניינים להגיש בקשה לתרומה במסגרת מסלול זה יעשו זאת בהתאם להנחיות המפורטות בקול קורא להגשת בקשות לשנת 2019.