> ​מדיניות תרומה לקהילה

​מדיניות תרומה לקהילה

מדיניות  |  קול קורא  | פרוייקטים |  צור קשר 

 
כללי

בזק תורמת לקהילה כחלק ממחויבותה העמוקה לנושא האחריות החברתית והסביבתית. בזק פועלת למען הקהילה באמצעות תרומות כספיות, ותרומות של תשתיות תקשורת לארגונים חברתיים ועמותות ללא כוונות רווח.
כחלק מהעשייה למען הקהילה, ומתוך שאיפה לתרום לצמצום פערים חברתיים בישראל, בזק תומכת בתכניות לצמצום פערים חינוכיים- לימודיים וחברתיים - כלכליים בקרב אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. התמיכה השנתית הקבועה של בזק מתמקדת ב:

 
  • תכניות לשיפור הישגים לימודיים ומצוינות בחינוך.
  • שילוב מחשבים ואינטרנט בחינוך.
  • הכשרה טכנולוגית מכוונת תעסוקה.
בנוסף לכך בזק מעודדת את עובדיה ומסייעת להם להתנדב למען הקהילה, וזאת כחלק ממחויבותה העסקית והתרבותית לקהילה בתוכה היא חיה ופועלת.


דרכי פעולה

 
  • תרומה כספית לפרויקטים חברתיים - חינוכיים, המבוצעים ע"י ארגונים ללא כוונת רווח, בעלי יכולת מוכחת בתחומם.
  • השתתפות בייזום ותכנון פרויקטים.
  • מעקב ובקרה אחר ההתקדמות בביצוע הפרויקטים, ואחר אופן ניצול תקציב התרומה, תוך עמידה ביעדי ביצוע.
  • ייזום וניהול כוח אדם מתנדב מקרב עובדי החברה בפרויקטים הנכללים בתכנית תרומת בזק לקהילה.
  • מתן תמיכה כספית לתכניות ואירועים חד פעמיים, בעלי תרומה ייחודית לקהילה בתחומי רווחה, תעסוקה, תרבות ואמנות.