> תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

מדיניות תרומה לקהילה

בזק תורמת לקהילה כחלק ממחויבותה העמוקה לנושא האחריות החברתית והסביבתית. בזק פועלת למען הקהילה באמצעות תרומות כספיות, ותרומות של תשתיות תקשורת לארגונים חברתיים ועמותות ללא כוונות רווח.

כחלק מהעשייה למען הקהילה, ומתוך שאיפה לתרום לצמצום פערים חברתיים בישראל, בזק תומכת בתכניות לצמצום פערים חינוכיים- לימודיים וחברתיים - כלכליים בקרב אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. תמיכת בזק מתמקדת ב:

  • תכניות לשיפור הישגיות ומצוינות בחינוך.
  • חינוך טכנולוגי ושילוב מחשבים ואינטרנט בחינוך.
  • הכשרה טכנולוגית מכוונת תעסוקה.

בנוסף לכך בזק מעודדת את עובדיה ומסייעת להם להתנדב למען הקהילה, וזאת כחלק ממחויבותה העסקית והתרבותית לקהילה בתוכה היא חיה ופועלת.

דרכי פעולה

תרומה כספית לפרויקטים חברתיים - חינוכיים , המבוצעים ע"י ארגונים ללא כוונת רווח, בעלי יכולת מוכחת בתחומם.

  • השתתפות בייזום ותכנון הפרויקטים.
  • מעקב ובקרה אחר ההתקדמות בביצוע הפרויקטים, ואחר אופן ניצול תקציב התרומה, תוך עמידה ביעדי ביצוע.
  • ייזום וניהול כוח אדם מתנדב מקרב עובדי החברה בפרויקטים הנכללים בתכנית תרומת בזק לקהילה.

מתן תמיכה כספית וחסויות לתכניות ואירועים חד פעמיים, בעלי תרומה ייחודית לקהילה בתחומי רווחה, תעסוקה, תרבות ואמנות. גם תרומות אלה נעשות תוך מעורבות ישירה שלנו בקביעת הפרויקטים בהם יושקעו כספי התרומות, ובהגדרת יעדי הביצוע.