עולם הטלפון של בזק

  • מסלולי קו טלפון

    מגוון מסלולים משתלמים בקו הטלפון הביתי של בזק

  • תעריפי שיחות

    תעריפי שיחות ללקוחות בעלי עד 3 קווי טלפון

  • הצטרפות לקו הטלפון

    מצטרפים לשירות טלפון קווי של בזק עם מגוון מסלולים משתלמים

תמיכה וטיפול בתקלות

שירותים על קו הטלפון

שירותים נוספים