תעריפי שיחות ללקוחות פרטיים

תעריפי שיחות מבזק לבזק ולכל נייח אחר


זמן השיחה                                                             תעריף מחיר
שיא בימים א' עד ה' בשעות 07:00 עד 19:00 ביום שישי ובערבי חג בשעות 07:00-13:00 10.03 אג'
שפל בימים א' עד ה' בשעות 07:00-19:00 וערבי חג משעות 13:00 ועד 07:00 למחרת השבת או החג 4.10 אג'
 
 • התעריפים הנ"ל הם לקו טלפון רגיל. תעריפי שיחות במסלולים אחרים בהתאם לתנאי המסלולים.
 • בכפוף לתקנות המחירים כפי שיעודכנו מעת לעת. בנוסף לתשלום החודשי הקבוע (דמי שימוש חודשיים).
 • לא חל לגבי שיחה מטלפונים ציבוריים באמצעות טלכרט.
 •  החיוב יבוצע לפי שניה
 • כל חלק של שנייה יחושב כשנייה שלמה לצורך החיוב (ללא מחיר מינימום).
 •  תעריף שיחה למספר מקוצר (כוכבית ולאחריה 4 ספרות) זהה לתעריפי שיחות מבזק לבזק או לכל מפעיל נייח אחר.
 •  המחירים כוללים מע"מתעריף שיחה מבזק לסלולארי כולל מע"מ 
 
זמן השיחה תעריף תעריף דקה זמן אויר מחיר כולל
*אחיד לכל החברות כל השבוע בכל שעות היממה 5.62 אג' 7.35 אג' 12.97 אג'


עלות השיחה מקווי בזק לסלולאר מורכבת מ: 
 •  תשלום עבור זמן אוויר המועבר לחברות הסלולאריות ומחושב לפי שניה.
 •  תשלום לחברת בזק מחושב לפי שניה.
   
 • מתייחס לחברות: פלאפון, סלקום, פרטנר, מירס, הוט מובייל, גולן טלקום והמפעילים הסלולרים הוירטואליים
 • מחיר התעריף הכולל הינו בהתאם לחוקי העיגול.תעריפי שיחות מישראל לרשות הפלסטינית - פלטל 

טווחי החיוג הם: 02-2, 09-2, 08-2, 04-2.


 
תעריף
 
מחיר
שיא 23.35 אג'
שפל 16.46 אג'

תעריף שיחה מבזק לפלסל 059 (רשות פלסטינית)
 
תעריף ימים בשבוע שעות מחיר באג' כולל מע"מ
 
תעריף דקה    זמן אויר    מחיר כולל
בחיוג ע"י טלכרט מטלפון ציבורי
שפל כל ימות השבוע   5.62 אג' 75.36 אג' 80.98 אג' יחידה אחת ל-22 שניות
שיא כל ימות השבוע 07:00 - 19:00 5.62 אג' 84.72 אג' 90.34 אג' יחידה אחת ל-15 שניות

תעריפי שיחות מבזק לוואטאניה 056  (רשות פלסטינית) – נייד
המחיר הינו באג' כולל מע"מ

 
תעריף דקה זמן אוויר מחיר כולל
6.38 אג' 84.72 אג' 91.10 אג'

תעריף שיחה באמצעות כרטיס בזקכרט כולל מע"מ 
 
יעד השיחה מועד השיחה תעריף דקה זמן אוויר מחיר כולל
לכל מספר טלפון נייח כל השבוע בכל שעות היממה 12.87 אג' 0 12.87 אג'
לכל מספר טלפון נייד כל השבוע בכל שעות היממה 12.87 אג' 7.23 אג' 20.10 אג'
 תעריף משלוח מסרון מבזק לבזק

 
זמן המשלוח תעריף ללא מע"מ תעריף כולל מע"מ
אחיד בכל שעות היממה 19 אג' 23 אג'
 תעריפי שיחות לשירותי מספור של מפעילי תקשורת אחרים
 
 • תעריף שיחה מבזק לשירות 1-800 של מפ"א* אחר: 0 אג'. 
 • תעריף שיחה מבזק לשירות 1-801 של מפ"א אחר: 0 אג'. 
 • תעריף שיחה מבזק לשירות 1-900 : תעריף שיחת בזק + 50 אג' לדקה ולא יותר מ- 30 ₪ לשיחה כולה.
 • תעריף שיחה מבזק לשירות 1-901 : תעריף שיחת בזק + עד 50 ₪ לשיחה כולה
 • תעריף שיחה מבזק לשירות 1-902: תעריף שיחת בזק + עד 100 ₪ לשיחה כולה


*מפ"א - מפעיל פנים ארצי
 
 • התעריפים בתוקף החל מ 01.01.2022
 •  במקרה של סתירה בין המחירים הרשומים באתר לבין הרשום בתקנות, התקנות קובעות.