Bspot

פתרון לגלישה איכותית ומיטבית באינטרנט על גבי רשת הטלפון בכל חלקי הבית שאין בהם קליטה כגון ממ"ד, מרתף ועוד

ה- Bspot מאפשר לכם

אינטרנט בכל חלקי הבית

גלישת WiFi מיטבית וחיבור קווי בכל חלקי הבית

שימוש בתשתית הקיימת בבית

אין צורך להתקין תשתית חדשה, המוצר עובד על שקעי הבזק הקיימים בבית

התקנה פשוטה ומהירה

פשוט מחברים לשקע הטלפון של בזק וגולשים באינטרנט

תקשורת אינטרנט מהירה

שימוש בתקן G.HN התומך בקצבי גלישה מהירים של עד Giga1

מה מיוחד ב- Bspot של בזק?

שירות חדש המאפשר לכם לגלוש בצורה מיטבית בכל חלקי הבית

ערכת המתאמים החדשה והמתקדמת של בזק, המאפשרת גלישה מיטבית ברשת הביתית בכל חלקי הבית: גם בממ"ד, גם בקומה למעלה וגם במרתף

שאלות נפוצות

עכשיו כשאתם גולשים מכל חלקי הבית, חשבנו שתרצו גם: