שינוי תעריפי טלפוניה

בתקופה שבין ה-01.04.2022 עד ה-30.06.2023:
 
תעריף תשלום חודשי קבוע מעודכן לכל קו היה 35 ₪ (כולל מע"מ).
 
לקוחות אשר היו מנויים על מסלולים  אליהם הצטרפו לפני 01.04.2022 חויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם היו מנויים.
בתקופה זו מנגנון ההשוואה הופעל ביחס למסלול אליו הצטרף הלקוח לפני יום 1.4.2022, כך שהחיוב היה לפי תנאי המסלול או לפי תעריפי התקנות באותה תקופה, הנמוך מבין  השניים, וזאת עד ליום 30.06.2023.
 
לקוחות שאינם מנויים על מסלולים , חויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות) באותה תקופה.
 
לקוחות שהיו מנויים על מסלולים  אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 חויבו לפי תנאי המסלול אליו הצטרפו.
  
שינוי התעריפים חל על קווי טלפון בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
 

החל מיום  01.07.2023 בוצע עדכון תעריפי טלפוניה נוסף ללקוחות המחזיקים עד 3 קווי טלפון:
 
התעריפים בתקנות התשלומים הופחתו כך שהתשלום החודשי הקבוע לכל קו הופחת ל 24.36 ₪ (כולל מע"מ). תעריף דקת שיחה מבזק לבזק ולמנוי נייח ברשת אחרת הופחת ל-1.66 אגורות  ותעריף שיחה מבזק למנוי ברשת סלולארית עומד על 7.23 אגורות לדקת שיחה. עלות השיחה מקווי בזק לסלולארי מורכבת מתשלום עבור זמן אוויר המועבר לחברות הסלולאריות ומתשלום לחברת בזק. התעריף מתייחס לחברות פלאפון, סלקום, פרטנר, מירס, הוט מובייל, גולן טלקום והמפעילים הסלולאריים הוירטואליים.
 
לכן - קווים שאינם במסלול מחוייבים בהתאם לתעריפים המופחתים בתקנות כאמור (תשלום חודשי קבוע לכל קו ושיחות)  , כפי שיתעדכנו מעת לעת.
 
מסלולים אשר קדמו ליום 1.4.2022 בוטלו, ובוטל מנגנון ההשוואה* שהופעל ביחס אליהם. לכן לקוחות המנויים על קווים שהיו במסלולים אלה מחוייבים על פי מחירי התקנות החדשים כאמור (תשלום חודשי קבוע לכל קו ושיחות), כפי שיתעדכנו מעת לעת.
 
 
השינוי בוצע אוטומטית החל מ 1.7.23, אין צורך לפנות למוקדי השירות והתמיכה.
 
לקוחות רשאים להצטרף בכל עת לאחד ממסלולי הדקות. למידע אודות המסלולים הזמינים – לחצו כאן
 
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022  יחויבו לפי תנאי המסלול אליו הצטרפו.
 
שינוי התעריפים חל על קווי טלפון בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
 
לידיעתכם, אם תעלו במספר הקווים שברשותכם מעבר ל-3 קווים, התעריפים יתעדכנו, כך שהקווים יחויבו בתשלום חודשי קבוע 35 ₪ לכל קו, תעריפי דקות לרשת נייחת 10.03 אג' בשיא ו 4.10 אג' בשפל, תעריף דקת שיחה לרשת סלולארית 11.23 אג' לדעה למעט קווים במסלולים אליהם הצטרפת לאחר ה 01.04.22 שיחויבו לפי תנאי המסלול ל 4 קווים ומעלה. המחירים כוללים מע"מ
 
* מנגנון השוואה שנקבע עד ליום 30.6.2022 והופעל ביחס למסלול אליו הצטרף המנוי לפני יום 1.4.2022, כך שהחיוב היה לפי תנאי המסלול או לפי תעריפי התקנות באותה תקופה (לפני ההפחתה הנוספת) הנמוך מבין  השניים.