שינוי תעריפי טלפוניה

החל מ-01/04/22 מתעדכנים תעריפי הטלפוניה לכלל הלקוחות המחזיקים עד 3 קווי טלפון.
 
בתקופה שבין ה-01/04/22 עד ה-30/06/23:
 
תעריף תשלום חודשי קבוע  מעודכן הינו 35 ₪  (כולל מע"מ).
 
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לפני 1.4.2022 יחויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם מנויים או על פי מחירי התקנות החדשים, הנמוך מבין השניים.
 
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 יחויבו לפי תנאי המסלול
 
לקוחות שאינם מנויים על מסלול שיחות, יחויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות).
 
שינוי התעריפים יחול על קווי טלפון בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
 
לקוח המוסיף קו טלפון רביעי יחויב בגינו בהתאם למסלול אליו הצטרף, ועבור הקווים האחרים בהתאם למסלול בו נמצא כל קו (ללא השוואה למחירי תקנות התשלומים).
קו שאינו נמצא במסלול יחויב בתשלום חודשי קבוע בסך 58 ₪ ועד ליום 30.6.2022 בתעריפי שיחות על פי  תקנות התשלומים