הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
إشعار بخصوص الحصول على مؤشر الائتمان

לידיעתך,
בכוונת בזק לפנות לקבלת חיווי לגבי נתוני האשראי שלך אל לשכת האשראי, אשר פונה לשם כך למאגר נתוני האשראי שבבנק ישראלلمعلوماتك ,
تستعد بيزك للتوجه الى نقابة الائتمان، من اجل الحصول على مؤشر ائتمان بخصوص معطيات الائتمان (חיווי נתוני אשראי) الخاصة بك،
ولهذا تتوجه الى مخزن معطيات الائتمان في بنك اسرائيل.