> > הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לידיעתך,
בכוונת בזק לפנות לקבלת חיווי לגבי נתוני האשראי שלך אל לשכת האשראי, אשר פונה לשם כך למאגר נתוני האשראי שבבנק ישראל