> > חיווי נתוני אשראי

חיווי נתוני אשראי

לידיעתך,
בכוונת בזק לפנות לקבלת חיווי לגבי נתוני האשראי שלך אל לשכת האשראי, אשר פונה לשם כך למאגר נתוני האשראי שבבנק ישראל