אתר הרכש של בזק


חב' בזק רואה בספקיה שותפים לעשייה ולהצלחה במשימות ובאתגרים הרבים העומדים בפניה. כידוע, בימים אלו חלות תמורות משמעותיות בשוק אשר מחייבות את בזק, כמו גם את ספקיה, להקטין עלויות ולייעל משמעותית את הוצאותיהם.
אי לכך, עלינו לשלב ידיים ולשתף פעולה במציאת פתרונות שיאפשרו הקטנת הוצאות לשני הצדדים ולתועלתם. אני מזמינה אתכם להעלות בפנינו כל רעיון ודרך להתייעלות בעלויות הרכש, תוך שמירה על ס
טנדרטים גבוהים, העונים על צרכי בזק כחברה מובילה בשוק התקשורת.
ניתן לפנות ישירות אלי
י מנהלת אגף הרכש – רחל סלסי במייל RachelSa@bezeq.co.il 
או בטלפון  
03-6264400
 
 
 
מבנה אגף
 
מבנה האגף       
מזכירות חברה מזכירות, בקרה ותפעול     

 
         
תפעול ולוגיסטיקה מחלקת תפעול ולוגיסטיקה       
         
טכנולךוגיה ורשת מחלקת טכנולוגיה ורשת       
         
שיווק, בינוי, נכנים וקבלנים מחלקת שיווק, בינוי, נכסים וקבלנים       
         
פורטל חשבונית פורטל חשבוניות      
         
תיחורים מקוונים תמחורים מקוונים