מונחים בחשבון

תשלומים קבועים:
חיובים חודשיים קבועים למנוי (לדוגמה: תשלום חודשי קבוע, חבילת הודעות sms חיוב חודשי בגין חבילת אינטרנט, וכו').

תשלומים משתנים:
חיובים התלויים בהיקף הצריכה שביצע המנוי ללא מע"מ. לדוגמה: שיחות לחברות תקשורת אחרות וכו'.

שיחות בתעריף משתנה:
שיחה שהתעריף שלה השתנה במהלך ביצועה. לדוגמה: שיחה שהתחילה במסגרת חבילת הדקות, ובמהלכה נגמרה חבילת הדקות. שיחות אלו יופיעו בחשבונית בקטגוריה תשלומים משתנים.

תשלומים חד פעמיים:
חיובים עבור פעולות חד פעמיות שביצע המנוי החודש. לדוגמה: התקנת קו טלפון.

מידע כללי:
בסעיף זה תוכל לראות מהם המסלולים הרלוונטיים לך, ומתי מסתיימים המבצעים להם הצטרפת.

תאריך עריכת החשבון: 
תאריך בו נסגרת החשבונית לחישוב (שיחות שבוצעו, מסלולים וכו').

שעות שיא:
שיחות שמתבצעות בין השעות 07:00-19:00 – ללקוחות שאינם במסלולי שיחות (חשוב לציין כי ביום שישי וערבי חג 07:00-13:00).

שעות שפל: 
שיחות שמתבצעות בין השעות
07:00-19:00 – ללקוחות שאינם במסלולי שיחות (חשוב לציין כי בימי שישי וערבי חג מהשעה 13:00 עד 07:00 למחרת השבת / החג)