הסדרי פשרהפסק דין  7078-02-17 חכמי נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,בעניין דמי שירות אנטי וירוס.

אתר בדיקת זכאות לפיצוי בתביעה ייצוגית אנטיוירוס>>
הסכם הפשרה>>
בקשה מוסכמת לעניין הארכת מועדים בקשר לביצוע הסדר הפשרה והחלטה מיום 21/6/21 >> 
פסק דין>>

ת"י 45620-04-17 שרי ניר לשוביץ ואח' נגד בעניין שירות מדריך עיסקי
פסק דין>>