הסדרי פשרההסדר פשרה לאישור בת"צ 7078-02-17 חכמי נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ,
בעניין דמי שירות אנטי וירוס שנגבו ממנויי השירות שלא התקינו את תכנת האנטי- וירוס ולא נהנו מהשירות בפועל.

הסדר הפשרה>>