דו"ח אחריות תאגידית של בזק לשנת 2020

דו"ח אחריות תאגידית של בזק לשנת 2020

הדו"ח מכסה את כלל העשייה של הפעילות הקווית של בזק בתחום האחריות התאגידית.


עד 5 דקות