שיחה מהבית פרק 11: גיא הדס ושמאי קמה על המעבר לחולון