מסלולים נוספים

החל מ-01/04/22 מתעדכנים תעריפי הטלפוניה לכלל הלקוחות המחזיקים עד 3 קווים אנאלוגיים.

בתקופה שבין ה-01/04/22 עד ה-30/06/23:
תעריף תשלום חודשי קבוע  מעודכן הינו 35 ₪  (כולל מע"מ).
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לפני 1.4.2022 יחויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם מנויים או על פי מחירי התקנות החדשים, הנמוך מבין השניים.
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 יחויבו לפי תנאי המסלול
לקוחות שאינם מנויים על מסלול שיחות, יחויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות).
שינוי התעריפים יחול על קווי טלפון אנלוגי בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
לקוח המוסיף קו אנאלוגי רביעי יחויב בגינו בהתאם למסלול אליו הצטרף, ועבור הקווים האחרים בהתאם למסלול בו נמצא כל קו (ללא השוואה למחירי תקנות התשלומים).
קו שאינו נמצא במסלול יחויב בתשלום חודשי קבוע בסך 58 ₪ ועד ליום 30.6.2022 בתעריפי שיחות על פי תקנות התשלומים

מסלולי השיחות נסגרו למכירה, תקנוני המבצעים לידיעה :


קו במסלול "משתלם 30" 
במסגרת המסלול תוכלו ליהנות מעד 250 דקות לחודש ליעדים נייחים בשעות השיא בתעריף דקה של 8.05 אג', וכן עד 250 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים בשעות השפל בתעריף דקה של 3.29 אג', תמורת 9.90 ₪ לחודש לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על תעריף בזק הרגיל, לפי הקבוע בתקנות התשלומים.
תקנון

קו במסלול "יעדים ניידים"
במסגרת המסלול תוכלו ליהנות מעד 100 דקות לחודש ליעדים ניידים בשעות השפל, תמורת 1.00 ₪ לחודש, לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על תעריף בזק הרגיל, לפי הקבוע בתקנות התשלומים.
תקנון

קו במסלול "מדברים 5 אג'"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-5 אג' לדקת שיחה ליעדים נייחים, עד 500 דקות לחודש תמורת 39.90 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים. החל מהחודש ה-7 ואילך תעריף המסלול 59.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 6 חודשים, ומחודש 7 ואילך תמורת 5 ₪ לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות ליעדים נייחים יעמוד על 10 אג', בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "100 הכול כלול"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה, עד 100 דקות לחודש תמורת 39.90 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים. מחודש 7 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 59.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 6 חודשים, ומחודש 7 ואילך תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "300 הכול כלול"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה, עד 300 דקות לחודש תמורת 49.90 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים. מחודש 7 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 69.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 6 חודשים, ומחודש 7 ואילך תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "600 הכול כלול"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה עד 600 דקות לחודש, תמורת 64.90 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים. מחודש 7 ואילך תעריף המסלול יעמוד על 79.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 6 חודשים, ומחודש 7 ואילך תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 18 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון
 
קו במסלול "750 הכול כלול"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה, עד 750 דקות לחודש, תמורת 74.90 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים. מחודש 7 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 89.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 6 חודשים, ומחודש 7 ואילך תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "הכול כלול  קלאסי 100"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה, עד 100 דקות לחודש תמורת 49.90 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים. מחודש 13 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 59.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 5 ₪  לחודש. בחודשים 1-12 תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 17 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה. מחודש 13 ואילך, תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "הכול כלול קלאסי 300"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה עד 300 דקות לחודש תמורת 59.90 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים. מחודש 13 ואילך תעריף המסלול יעמוד על 69.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "הכול כלול קלאסי 600"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה, עד 600 דקות לחודש תמורת 72.40 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים. מחודש 13 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 79.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "הכול כלול קלאסי 750"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה עד 750 דקות לחודש תמורת 82.40 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים. מחודש 13 ואילך תעריף המסלול יעמוד על 89.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "הכול כלול בייסיק 100"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה, עד 100 דקות לחודש תמורת 34.90 ₪ לחודש, למשך 3 חודשים. מחודש 4 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 59.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 3 חודשים, ומחודש 4 ואילך תמורת 5 ₪ לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "הכל כלול בייסיק 300"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה עד 300 דקות לחודש תמורת 44.90 ₪ לחודש, למשך 3 חודשים. מחודש 4 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 69.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 3 חודשים, ומחודש 4 ואילך תמורת 5 ₪ לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול "הכול כלול בייסיק 600"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה, עד 600 דקות לחודש תמורת 59.90 ₪ לחודש, למשך 3 חודשים. מחודש 4 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 79.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 3 חודשים, ומחודש 4 ואילך תמורת 5 ₪ לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה
תקנון

קו במסלול "הכול כלול בייסיק 750"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה, עד 750 דקות לחודש תמורת 69.90 ₪ לחודש, למשך 3 חודשים. מחודש 4 ואילך, תעריף המסלול יעמוד על 89.90 ₪ לחודש בלבד. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום ל- 3 חודשים, ומחודש 4 ואילך תמורת 5 ₪ לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים, בכל שעות היממה
תקנון
 
קו במסלול "הכול כלול 1000/750"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה עד 1000 דקות לחודש תמורת 89.90 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים. מחודש 7 ואילך תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה עד 750 דקות לחודש תמורת 89.90 ₪ לחודש. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 5 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה
תקנון

 קו במסלול "הכול כלול בחבילה"
במסגרת המסלול תוכלו להצטרף לאחת ממדרגות דקות השיחה הבאות:
מדרגת 100 דקות שיחה בחודש: מדברים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה
עד 100 דקות לחודש תמורת 59.90 ₪ לחודש.
 מדרגת 300  דקות שיחה בחודש: מדברים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה 
עד 300 דקות לחודש תמורת 69.90 ₪ לחודש.
 מדרגת 600  דקות שיחה בחודש: מדברים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה
עד 600 דקות לחודש תמורת 79.90 ₪ לחודש.
 מדרגת  750 דקות שיחה בחודש: מדברים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וניידים בכל שעות היממה
עד 750 דקות לחודש תמורת 89.90 ₪ לחודש.הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 5 ₪  לחודש.
 תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וליעדים ניידים בכל שעות היממה
תקנון
 
קו במסלול מדברים בבית 
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים בכל שעות היממה עד 200 דקות לחודש תמורת 59.90 ₪ לחודש. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 4.90 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה ליעדים נייחים מעבר למכסת הדקות וליעדים ניידים מהדקה הראשונה תעמוד על 15 אג' בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול חופשי בבית 
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים בכל שעות היממה עד 400 דקות לחודש תמורת 69.90 ₪ לחודש. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 4.90 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה ליעדים נייחים מעבר למכסת הדקות וליעדים ניידים מהדקה הראשונה תעמוד על 15 אג' בכל שעות היממה.
תקנון

קו במסלול 500  דקות 
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים בכל שעות היממה עד 500 דקות לחודש תמורת 73.70 ₪ לחודש. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 4.90 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה ליעדים נייחים מעבר למכסת הדקות וליעדים ניידים מהדקה הראשונה תעמוד על 15 אג' בכל שעות היממה.
תקנון
 
קו במסלול 1,000  דקות בחבילה 
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים בכל שעות היממה עד 1000 דקות לחודש תמורת 79.90 ₪ לחודש. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 4.90 ₪  לחודש. תעריף דקת שיחה ליעדים נייחים מעבר למכסת הדקות תעמוד על 18 אג' בכל שעות היממה.
תקנון
 
קו במסלול 5 אגורות 
במסגרת המסלול תוכלו לדבר ב-5 אג' לדקת שיחה ליעדים נייחים תמורת 63.70 ₪ לחודש. הוספת תא קולי ושיחה מזוהה תמורת 4.90 ₪  לחודש 
תקנון

קו במסלול "מסלול בוקר"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ה' מ-7:00 עד 13:00 ובערבי שבת וחג מ-7:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 14.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון

קו במסלול "בוקר בימי חול"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ו' ובערבי חג בשעות 13:00-7:00 וממוצאי השבת או החג מ-19:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות, ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 12.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון

קו במסלול "צהריים"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ה' מ-13:00 עד 19:00 ובערבי שבת וחג מ-7:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 14.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון
 
קו במסלול "צהריים בימי חול"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ה' בשעות 13:00- 19:00 ובערבי שבת וחג מ-7:00 עד 13:00 וממוצאי השבת או החג מ-19:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות, ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 12.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון
 
קו במסלול "ערב חדש"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א' – ה' בין השעה 17:00 ל 07:00 למחרת ובערבי שבת וחג החל מהשעה 13:00 ועד השעה 07:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות בחודש, ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 8.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון
 
קו במסלול "ערב"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א' – ה' בין השעות 19:00–24:00 ובערבי שבת וחג.
החל מהשעה 13:00 ועד השעה 07:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות בחודש ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 1.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון

 
קו במסלול "מדברים בסופ"ש"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בסוף שבוע החל מיום ו' בשעה 13:00 ועד יום א' בשעה 07:00 ליעדים נייחים. 
עד 1,000 בחודש ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 2.50 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון
 
קו במסלול "חבילות לשיחות"
במסגרת המסלול תוכלו להצטרף לאחת מהאפשרויות הבאות:
חופשי מ-19:00: במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ה' מ-19:00 עד 7:00 למחרת, ובערבי שבת וחג מ-13:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג.
עד 3,700 דקות ליעדים נייחים, בתשלום חודשי של 78.4 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
חופשי בערב: במסגרת המסלול תוכלו לדבר  חופשי בימים א'-ה' מ-19:00 עד 7:00 למחרת, ובמוצאי שבת וחג מ-19:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג.
עד 2,600 דקות ליעדים נייחים בתשלום חודשי של 57.20 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
חופשי בסוף השבוע: במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימי שישי ובערבי חג החל מהשעה 13:00 בצהריים עד 07:00 בבוקר למחרת השבת או החג.
עד 1,300 דקות ליעדים נייחים בתשלום חודשי של 37.20 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון

קו במסלול "משפחה וחברים"
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי עד 200 דקות בכל ימות השבוע לעד 5 יעדים נייחים שנבחרו.
בתשלום חודשי של 12.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון
 
קו במסלול "הנבחרים שלי"
במסגרת המסלול תוכלו להצטרף לאחת מהאפשרויות הבאות:
הזוג שלי: במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לשני יעדים נייחים ב-50% הנחה. בתשלום חודשי של 10.90 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
השלישייה שלי: במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לשלושה יעדים נייחים ב-50% הנחה. בתשלום חודשי של 14 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
החמישייה שלי: במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לחמישה יעדים נייחים ב-50% הנחה. בתשלום חודשי של 19 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
העשירייה שלי: במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לעשרה יעדים נייחים ב-50% הנחה. בתשלום חודשי של 33.10 ₪ לא כולל תשלום חודשי על קו הטלפון.
תקנון 


 
 
 
 
         
 
הערות 
החל מיום 3.12.2013 ייכלל במספרי היעד של הסלים הנ"ל (למעט סל "יעדים ניידים") גם רכיב שיחה רגילה במספרי 1-900והכל (לעניין מספרי היעד) כמפורט בעמוד תעריפי שירות
 החל מה- 1.1.14 עוגלו מחיריהם החודשי (כולל מע"מ) של הסלים "מסלול ליעדים ניידים", "חבילות לשיחות" ו-"הנבחרים שלי" לעיל וכן עוגל מחירם החודשי (כולל מע"מ) של הסלים ושירותי הסל של הסלים "מדברים בבית", "חופשי בבית", " 500 דקות", "1000 דקות בחבילה" ו- "5 אגורות" לעיל, לאור הנחיית הרשות להגנת הצרכן