קו טלפון ביתי


החל מ-01/04/22 מתעדכנים תעריפי הטלפוניה לכלל הלקוחות המחזיקים עד 3 קווים אנאלוגיים.

בתקופה שבין ה-01/04/22 עד ה-30/06/23:
תעריף תשלום חודשי קבוע  מעודכן הינו 35 ₪  (כולל מע"מ).
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לפני 1.4.2022 יחויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם מנויים או על פי מחירי התקנות החדשים, הנמוך מבין השניים.
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 יחויבו לפי תנאי המסלול
לקוחות שאינם מנויים על מסלול שיחות, יחויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות).
שינוי התעריפים יחול על קווי טלפון אנלוגי בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
לקוח המוסיף קו אנאלוגי רביעי יחויב בגינו בהתאם למסלול אליו הצטרף, ועבור הקווים האחרים בהתאם למסלול בו נמצא כל קו (ללא השוואה למחירי תקנות התשלומים).
קו שאינו נמצא במסלול יחויב בתשלום חודשי קבוע בסך 58 ₪ ועד ליום 30.6.2022 בתעריפי שיחות על פי תקנות התשלומים

מסלולי השיחות נסגרו למכירה, תקנוני המבצעים לידיעה :קווי טלפון בתשלום חודשי מופחת
 • קו קל
  במסלול קו קל תוכלו ליהנות מקו טלפון בתשלום חודשי של 25.10 ₪
  ובמחיר דקת שיחה של 25.11 אגורות בלבד לנייחים בכל שעות היממה.
  במסלול זה בזק דואגת שלא תשלמו יותר מ-25.10 ₪ מעל המחיר
  אשר הייתם משלמים, לו היה לכם קו רגיל, באמצעות מנגנון חישוב אוטומטי  תקנון

   
לבעלי 2- 3 קווים
 • מסלול דו קו 
  שני קווי טלפון באותה הכתובת, בתשלום חודשי של 69.90 ₪
  תקנון 

   
 • מסלול תלת קו 
  שלושה קווי טלפון באותה הכתובת בתשלום חודשי של 99.90 ₪ 
  תקנון

   
 •  קו מוזל
  במסלול קו מוזל תוכלו ליהנות מקו טלפון בתשלום חודשי של 35 ₪
  ובמחיר דקת שיחה של 15 אג' בלבד בכל שעות היממה

  תקנון
   
 • קו אחיד
  במסלול קו אחיד תוכלו ליהנות מקו טלפון בתשלום חודשי של 49.90 ₪
  ובמחיר דקת שיחה של 10 אג' בלבד בכל שעות היממה
  תקנון

   
 
למידע נוסף
התקנה ותשלום קבוע 

תשלום קבוע מופחת לזכאי הבטחת הכנסה 
מחירי העברת זכות על קו 
קו וירטואלי 


הערות
החל מה-1.10.15 עוגל מחירו החודשי (כולל מע"מ) של סל "קו קל" לעיל, לאור הנחיית הרשות להגנת הצרכן