התקנה ותשלום חודשי


תשלום חודשי לקו רגיל

התשלום החודשי הקבוע בגין קו טלפון רגיל הינו של 58 ₪ כולל מע"מ ואינו כולל תשלום עבור דקות שיחה
לעמוד תעריפי שיחותלקוחות הזכאים להבטחת הכנסה על פי קריטריונים של המוסד לביטוח לאומי זכאים לדמי שימוש מופחתים 
לפרטים נוספים
דמי התקנה:
Title
סוג התקנה תשלום חד פעמי כולל מע"מ
התקנת קו טלפון חדש 156.80 ₪**
חיבור קו טלפון מחדש 60.84 ₪
התקנת אינטרנט* 49 ₪
התקנת אינטרנט* וקו טלפון 156.80 ₪
התקנת אינטרנט* וחיבור קו טלפון מחדש 60.84 ₪
העתקת קו 17.40 ₪
דמי הצטרפות לקצב T200 99 ₪
התקנת Bfiber לדירה בבניין 12.5₪X36=450₪***
התקנת Bfiber לדירה בצמוד קרקע 25₪X36=900₪***

 

 

 

  *הדורשת טכנאי בבית לקוח

**ניתן גם בשלושה תשלומים של 52.53 ₪ או בשישה תשלומים של 26.37 ₪ 

***במידה וקיימים סיבים אופטיים בבית הלקוח התקנת Bfiber ללא עלות.

 

 לתעריפי העברת זכויות על קו

 

הערות

- במקרה של סתירה בין המחירים הרשומים באתר לבין הרשום בתקנות, התקנות קובעות