אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

תאריך פרסום: 03/04/2019

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, בתאריך ה- 02.05.2019
לקבלת פרטים נוספים>>