קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לשנת 2018

תאריך פרסום: 28/03/2019

 
 

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2018, בהשוואה לשנת 2017:
 

 
קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2018, בהשוואה לשנת 2017:
 
  • ההכנסות הסתכמו בכ- 9.32 מיליארד שקל, ירידה של 4.8%
  • ההפסד הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 1.07 מיליארד שקל
  • ה-EBITDA  הסתכם בכ- 1.64 מיליארד שקל, ירידה של 57.1%
  • ה- EBITDA המתואם* הסתכם בכ- 3.54 מיליארד שקל, ירידה של כ- 9.1%
  • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 3.51 מיליארד שקל, ירידה של 0.4%
  • ההשקעות הסתכמו בכ- 1.73 מיליארד שקל, עלייה של 12.9%
  • התזרים החופשי הסתכם בכ- 1.60 מיליארד שקל, ירידה של 23.7%
*בניטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות והשפעת תקן חשבונאי IFRS 16
 
שלמה רודב, יו"ר בזק, "בשנה האחרונה התמקדנו בשינוי עמוק בדרכי התנהלות הקבוצה, כך שיתאימו לתפיסות המחמירות ביותר בתחום הממשל התאגידי. במקביל, ביצענו מהלכים אסטרטגיים משמעותיים כדי להקנות לקבוצת בזק את היכולת להמשיך להתמודד בהצלחה עם השינויים הטכנולוגיים, התחרותיים והרגולטורים העמוקים בשוק. בהקשר זה ביצענו מהלכים רבים, לרבות צמצום הנהלת החברות הבנות ומהלכי ההתייעלות בחברות הבנות, תוך הידברות עם ארגוני העובדים, כשבחברת yes כבר נחתם הסכם קיבוצי חדש. חברת הלוויין אף החלה בפרויקט משמעותי וארוך טווח של העברת השידור לתשתית IP. במקביל, בזק מבצעת תכנית מאסיבית לפרישת עובדים שתביא להתייעלות משמעותית בחברה".


להודעת הקבוצה המלאה >>