דוח זימון אסיפה- מרץ 2024

תאריך פרסום: 13/02/2024

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 17 באפריל 2024>> לחץ כאן

 

כתב הצבעה לאסיפה הכללית המיוחדת>> לחץ כאן

 

הצהרת דירקטורים>> לחץ כאן