בזכות אסטרטגיית הצמיחה: קבוצת בזק פותחת את 2023 עם עלייה בהכנסות בכל החברות

תאריך פרסום: 17/05/2023

 

 • שיא בהכנסות הקבוצה מאז שנת 2018 אשר הסתכמו בכ-2.31 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.4%
 • הרווח הנקי הסתכם בכ-311 מיליון שקל, עלייה של כ-10.3%
 • המשך חיזוק האיתנות הפיננסית של קבוצת בזק עם ירידה של כ-331 מיליון שקל בחוב נטו לכ-5.3 מיליארד שקל
 • לאחרונה שתי חברות הדירוג, מעלות S&P ומידרוג העלו את האופק של בזק לחיובי, מה שמעיד על העוצמה והיציבות של הקבוצה
 
גיל שרון, יו"ר בזק: "ברבעון הראשון של 2023 המשכנו ביישום אסטרטגיית הצמיחה, המתבטאת בגידול בהכנסות בחברות העיקריות של הקבוצה, ל-2.31 מיליארד שקל. גידול זה נבע בעיקר מצמיחה בפעילויות הליבה של הקבוצה, בסיבים האופטיים, בדור 5 בסלולר, בטלוויזיית ה-IP של yes ובפעילות המגזר העסקי של בזק בינ"ל".
 
עוד הוסיף שרון, "לאחרונה Bank of America פרסם דוח מעמיק על השפעות ה-AI על תעשיית הטלקום, ממנו עולה כי הבינה המלאכותית תייצר שינוי עמוק בשוק, וכי הגידול בשימוש בדאטה בעולם יצור ביקושים הולכים וגדלים לשירותי תקשורת. על פי אותו דוח, ה-AI  עשוי להיות הקטליזטור שיגדיר את חברות הטלקום כחלק ממובילות ה"מהפכה התעשייתית" הבאה, על גבי רשתות הסיבים האופטיים ודור 5. ההשקעות המתמשכות של קבוצת בזק בתשתיות תקשורת מתקדמות והובלה טכנולוגית של השוק יאפשרו לה לספק את אותם הצרכים".
 
טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, "ברבעון האחרון הפחתנו את החוב נטו בכ-6%, שהם כ-331 מיליון שקל, ובכך חיזקנו את איתנותה הפיננסית של החברה. מהלכים אלו מתבטאים גם בהעלאת תחזית הדירוג שחברת מעלות S&P ומידרוג העניקו לאחרונה לבזק – מיציבה לחיובית. הפרופיל הפיננסי החזק שלנו מאפשר לחברות הקבוצה להמשיך להתמקד בצמיחה באמצעות המשך השקעה בתשתיות תוך שיפור ברווחיות. מיצובה העסקי ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה מאפשרים לנו להתמודד היטב עם האתגרים בכלכלה הישראלית והעולמית".
 
* התוצאות של הרבעון הראשון לשנת 2023 מוצגות בהודעה זו בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד, אלא אם נאמר אחרת.
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
קבוצת בזק (מאוחד) Q1 2023 Q1 2022 % שינוי
  (מיליוני ש"ח)  
       
הכנסות 2,308 2,255 2.4%
רווח תפעולי 468 460 1.7%
EBITDA 926 908 2.0%
EBITDA מתואם1 936 958 (2.3%)
שיעור EBITDA מתואם 40.6% 42.5%  
רווח נקי 311 282 10.3%
רווח נקי מתואם1 321 322 (0.3%)
רווח מדולל למניה (בשקלים) 0.11 0.10 10.0%
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 853 1,096 (22.2%)
 
תשלומים לרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים (ברוטו)
416 430 (3.3%)
תזרים חופשי 2 345 570 (39.5%)
חוב פיננסי, נטו 5,301 5,632 (5.9%)
 
1 בניטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, הפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.
2 התזרים החופשי מוגדר כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי תשלומים עבור השקעות  ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ותשלומים בגין חכירות.
 
ההכנסות הסתכמו בכ-2.31 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.4%, אשר מהווה שיא בהכנסות רבעוניות מאז 2018. העלייה נבעה מגידול בהכנסות בכל חברות הקבוצה העיקריות.
 
הוצאות השכר הסתכמו בכ-491 מיליון שקל, עלייה של כ-3.6%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בבזק קווי כתוצאה מתשלום מענק חד-פעמי בעקבות הסכמות בדבר תוספת השכר במגזר הציבורי ומקליטת עובדים עבור פרויקט הסיבים. הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ-884 מיליון שקל, עלייה של כ-6.9%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהוצאות קבלני משנה וחומרים בקשר עם פרויקט הסיבים, הוצאות ציוד קצה סלולרי בהתאם לעלייה בהכנסות, תשלומים לספקי תקשורת והוצאות תוכן. הוצאות פחת הסתכמו בכ-458 מיליון שקל, עלייה של כ-2.2%. הוצאות תפעוליות אחרות הסתכמו בכ-7 מיליון שקל, ירידה של כ-84.8%, אשר נבעה בעיקר מירידה בהוצאות הפרשה לתביעות משפטיות.
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-926 מיליון שקל, עלייה של כ-2.0%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-936 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-40.6%), ירידה של כ-2.3%.
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-311 מיליון שקל, עלייה של כ-10.3%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-321 מיליון שקל, ירידה של 0.3%.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-345 מיליון שקל, ירידה של כ-39.5% אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר שהביאו לתזרים גבוה יחסית ברבעון המקביל.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-5.30 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2023, בהשוואה לכ-5.63 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2022, ירידה של כ-5.9%. יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-1.6 ביום 31.3.2023, בהשוואה לכ-1.7 ביום 31.3.2022.
 
 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
בזק שוברת שיאים בגיוס לסיבים עם צמיחה של 48 אלף לקוחות ברבעון
 
 • תכנית ההאצה ממשיכה להניב תוצאות עם נתון שיא של כ-263 אלף לקוחות קמעונאיים בסיבים נכון להיום, וכ-246 אלף בסוף הרבעון, קפיצה של פי 2.6 לעומת הרבעון המקביל
 
 • בזק הפכה לבעלת מספר המנויים הגדול ביותר ברשת סיבים עם כ-380 אלף נכון למועד פרסום הדוחות ; הרשת מגיעה לכ-1.75 מיליון משקי בית – הרשת הגדולה בישראל
 
 • צמיחה של כ-10.4% בהכנסות משירותי אינטרנט וכ-7.4% בהכנסות ענן ודיגיטל ; הרווח התפעולי הגיע ל-403 מיליון שקל, עלייה של כ-4.4% לעומת הרבעון המקביל
 
 • לאחרונה בזק הכריזה על מפת דרכים לקצבי מולטי-גיג של עד 25 גיגה
 
 
רן גוראון, מנכ"ל בזק, "ברבעון הראשון האצנו את קצב חיבור הלקוחות הקמעונאיים לרשת הסיבים שלנו, שקפץ ביותר מ-160% מול הרבעון המקביל. לצד זאת, הגדלנו באופן משמעותי את כמות המנויים הסיטונאיים המקבלים שירות מבזק, ובכך ההכנסות מהרשת צמחו. עם קצב הגידול הגבוה ביותר בשוק התקשורת הפכנו למפעיל בעל מספר המנויים הגדול ביותר עם שירות סיבים, לצד הרשת הנפוצה ביותר בפער מול המתחרים, כשבסוף השנה נגיע לכ-2 מיליון משקי בית בישראל".
 
עוד הוסיף גוראון, "בזק ביצעה לאחרונה, יחד עם חברת נוקיה העולמית, ניסוי בו הדגמנו יכולת לספק קצבים של עד 25 גיגה בטכנולוגיות מתקדמות. במקביל, הכרזנו על מפת הדרכים העתידית לפיתוח קצבים ושירותים, ונשיק ב-2024 קצבי מולטי-גיג, של עד 10 גיגה ואת תקן ה-WiFi 7 המתקדם ביותר בעולם. בכך אנחנו מספקים ללקוחות החברה אופק שיאפשר להם התקדמות טכנולוגית בהתאם לצרכים הגוברים בקצב אקספוננציאלי בשימוש ברשת".
 
 
 
בזק קווי – נתונים פיננסים Q1 2023 Q1 2022 % שינוי
  (מיליוני ש"ח)  
סה"כ הכנסות 1,111 1,096 1.4%
אינטרנט 479 434 10.4%
תמסורת ותקשורת נתונים 286 286 0.0%
טלפוניה 182 220 (17.3%)
שירותי ענן ודיגיטל 87 81 7.4%
אחרות 77 75 2.7%
רווח תפעולי 403 386 4.4%
EBITDA 648 625 3.7%
EBITDA מתואם2 654 674 (3.0%)
שיעור EBITDA מתואם 58.9% 61.5%  
רווח נקי1 249 218 14.2%
רווח נקי מתואם2 254 256 (0.8%)
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 608 634 (4.1%)
 
תשלומים לרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים (ברוטו)
312 285 9.5%
תזרים חופשי3 285 327 (12.8%)
 
1 לא כולל חלק ברווחי/הפסדי חברות מוחזקות הרשומות לפי שווי מאזני.      
2 בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.  
3 התזרים החופשי מוגדר כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי תשלומים עבור השקעות  ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ותשלומים בגין חכירות.
 
 
 
בזק קווי – נתונים תפעוליים  
Q1 2023
Q4 2022 Q1 2022
       
סה"כ מספר קווי אינטרנט בסוף התקופה (קמעונאות וסיטונות, באלפים)  
1,505
 
1,504
1,519
  מזה מספר מנויים המחוברים לרשת הסיבים (קמעונאות וסיטונות, באלפים)  
351
 
267
124
סך מספר קווי אינטרנט בקמעונות בסוף תקופה (באלפים)  
1,031
 
1,032
1,024
  מזה מספר מנויים מחוברים לרשת הסיבים בקמעונאות (באלפים)  
246
 
198
93
סך מספר קווי אינטרנט בסיטונות בסוף תקופה (באלפים)  
474
 
472
495
  מזה מספר מנויים מחוברים לרשת הסיבים בסיטונות (באלפים)  
105
 
69
31
פריסת רשת סיבים אופטיים בסוף התקופה (באלפים)  
1,689
 
1,526
1,193
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ARPU) אינטרנט מהיר (ב- ש"ח) – קמעונות1  
120
 
117
110
קצב חבילה ממוצע למנוי אינטרנט (מס"ש)  
250
 
220
151
מספר קווי טלפוניה פעילים בסוף התקופה (באלפים)2  
1,488
 
1,503
1,563
הכנסה חודשית ממוצעת לקו (בשקלים)3  
41
 
40
47
שיעור נטישת מנויי טלפוניה4  
2.5%
 
2.5%
3.0%
מספר דקות שימוש יוצאות (במיליונים)  
705
 
682
801
מספר דקות שימוש נכנסות (במיליונים)  
918
 
921
1,080
 
    1 הכנסות משירותי אינטרנט בקמעונאות מחולקות במספר הלקוחות הקמעונאיים הממוצע בתקופה.
2 מנויים שאינם פעילים הינם מנויים אשר קווי הבזק שלהם נותקו פיזית (לא כולל מנוי שלא שילם במועד את חובו לחברה בשלושת החודשים הראשונים (בקירוב) של הליכי גבייה).
3 מחושב לפי ממוצע הקווים לתקופה. 
4כמות מנויי טלפוניה שנטשו את בזק קווי במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של מנויי טלפוניה הרשומים בתקופה.
 
 
ההכנסות הסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-1.4%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בהכנסות משירותי אינטרנט ומשירותי ענן ודיגיטל ומקוזזת בחלקה ע"י ירידה בשירותי טלפוניה בעיקר בשל הפחתת תעריפי הטלפוניה ע"י משרד התקשורת החל מאפריל 2022.
 
הוצאות השכר הסתכמו בכ-263 מיליון שקל, עלייה של כ-6.9%, אשר נבעה בעיקר כתוצאה מתשלום מענק חד- פעמי בעקבות הסכמות בדבר תוספת השכר במגזר הציבורי ומקליטת עובדים עבור פרויקט הסיבים. הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ-195 מיליון שקל, עלייה של כ-9.6%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהוצאות קבלני משנה וחומרים בשל פריסת רשת הסיבים ופרויקטי תשתית נוספים. הוצאות פחת הסתכמו בכ-245 מיליון שקל, עלייה של כ-2.5% בעקבות ההשקעות ברשת הסיבים. הוצאות תפעוליות אחרות הסתכמו בכ-5 מיליון שקל, ירידה של כ-89.4%, אשר נבעה בעיקר מירידה בהוצאות הפרשה לתביעות משפטיות.
 
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-648 מיליון שקל, עלייה של כ-3.7%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-654 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם – 58.9%), ירידה של כ-3.0%.
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-249 מיליון שקל, עלייה של כ-14.2%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-254 מיליון שקל, ירידה של כ-0.8%.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-285 מיליון שקל, ירידה של כ-12.8%, אשר נבעה בעיקר משינויים בהון החוזר.
 
תוצאות הפעילות של החברות הבנות
 
אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes: "פלאפון ממשיכה להתבסס כמובילת הדור ה-5 בישראל ו- yes משלימה את ההיערכות האסטרטגית שלה עם הכניסה לעולם הסיבים. yes מציגה עלייה בהכנסות, בתזרים החופשי ובמדדים התפעוליים וממשיכה לצמוח בכמות הלקוחות רבעון עשירי ברציפות, הישג יוצא דופן בשוק הטלוויזיה שנמצא בתחרות עזה. הכניסה שלנו לתחום הסיבים ושיתופי הפעולה עם ענקיות הסטרימינג הבינלאומיות מוכיחים את עצמם ובאים לידי ביטוי בגידול בהכנסות.yes  ממשיכה להוביל את שוק הטלוויזיה על גבי אינטרנט עם כ-356 אלף לקוחות המהווים כ-61% ממצבת הלקוחות שלנו היום. פלאפון רושמת שיא בהכנסות מאז שנת 2018 עם גידול בולט בהכנסות מציוד קצה וצמיחה מתמדת במנויי דור 5 שעומדים על כ-860 אלף מנויים. אנו ממשיכים להשקיע באפיקי צמיחה של החברות שיבואו לידי ביטוי בשנים הקרובות ויצעידו את פלאפון ואת yes קדימה".
 
 
רון גלב, מנכ"ל בזק בינלאומי: "אנו מסכמים רבעון חזק עם עלייה בהכנסות ובכל מדדי הרווחיות שנבעה בעיקר מגידול בהכנסות משירותים עסקיים ומגידול בפעילות בתחומי הסייבר, דאטה סנטר, ענן ציבורי ואינטגרציה. המיקוד בפעילות במגזר העסקי ובפעילות הענן ממשיך להוכיח את עצמו ואנו משקיעים משאבים רבים במגזרי הפעילות הללו שיהוו את מנוע הצמיחה של החברה בשנים הקרובות".
 
 תוצאות פלאפון
 
שיא בהכנסות החברה מאז שנת 2018, לצד צמיחה עקבית במצבת המנויים וגידול במנויי דור 5 העומדים על כ-860 אלף
 
 •  ההכנסות צמחו בכ-2.7% והסתכמו בכ-616 מיליון שקל, כתוצאה מגידול בהכנסות משירותי נדידה, צמיחה במנויי חבילות דור 5 ובמצבת המנויים
 •  גידול בהכנסות מציוד קצה שהסתכמו בכ-171 מיליון שקל. עלייה של 4.9% מול רבעון מקביל וכ-13.2% מול רבעון קודם
 •  צמיחה של כ-11 אלף מנויי פוסט פייד, לצד גידול עקבי במספר מנויי חבילות דור 5 שעומד על כ-860 אלף מנויים נכון להיום. מצבת המנויים הכוללת של החברה עומדת נכון ל-31.3.2023 על כ-2.585 מיליון מנויים
 •  ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) בנטרול דמי קישוריות עמדה על כ-43 שקלים, עלייה של כ-1 שקל מול הרבעון המקביל
 
 •  עלייה במדדי הרווחיות בנטרול השפעת עדכון אומדן עלות רשת הסלולר שבוצעה ברבעון המקביל
 
פלאפון – נתונים פיננסים Q1 2023 Q1 2022 % שינוי
  (מיליוני ש"ח)  
       
סה"כ הכנסות 616 600 2.7%
הכנסות משירותים 445 437 1.8%
הכנסות ממכירת ציוד קצה 171 163 4.9%
רווח תפעולי 51 64 (20.3%)
EBITDA 184 186 (1.1%)
EBITDA מתואם2 182 185 (1.6%)
שיעור EBITDA מתואם 29.5% 30.8%  
רווח נקי 44 56 (21.4%)
רווח נקי מתואם 2 43 55 (21.8%)
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 133 278 (52.2%)
 
תשלומים לרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים (ברוטו)
57 72 (20.8%)
 
תזרים חופשי1
6 145 (95.9%)
 
 
1 התזרים החופשי מוגדר כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי תשלומים עבור השקעות  ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ותשלומים בגין חכירות.
2 בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.  
 
 
פלאפון – נתונים תפעוליים
Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022
       
סה"כ מספר מנויים (בסוף התקופה, באלפים) 1 2,585 2,580 2,583
מספר מנויי פוסט פייד (בסוף התקופה, באלפים) 1 2,159 2,149 2,093
מספר מנויי פריפייד (בסוף התקופה, באלפים)1, 2 426 431 490
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ARPU, בשקלים) 2 57 57 57
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי בנטרול דמי קישוריות (ARPU, בשקלים) 2 43 43 42
שיעור נטישת מנויים 3 6.7% 6.1% 6.8%
 
1 נתוני המנויים כוללים את מנויי פלאפון (ללא מנויי מפעילים אחרים אשר מתארחים על רשת פלאפון, וללא מנויי IOT) ואינם כוללים מנויים המחוברים לשירות פלאפון במשך שישה חודשים או יותר אך אינם פעילים. מנויים שאינם פעילים הינם מנויים אשר בששת החודשים האחרונים לא קיבלו לפחות שיחה אחת, לא הוציאו לפחות שיחה/מסרון אחד או לא ביצעו פעולת גלישה או לא שילמו עבור שירותים לפלאפון. מנוי פריפייד נכלל במצבת המנויים הפעילים החל מהמועד בו ביצע טעינה ונגרע ממצבת המנויים הפעילים כאשר אינו מבצע שימוש יוצא במשך שישה חודשים או יותר. יצוין, כי לקוח יכול להיות בעל יותר ממספר מנוי ("קו") אחד. מצבת המנויים כוללת מנויים הצורכים שירותים שונים (כדוגמת דאטה למערכות מדיה לרכב), אשר ההכנסה הממוצעת מהם נמוכה משמעותית ביחס ליתר המנויים.
 
 2 ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (פוסטפייד ופריפייד). המדד מחושב על-ידי חלוקת הממוצע החודשי של סך ההכנסות משירותי סלולר הן ממנויי פלאפון והן ממפעילי תקשורת אחרים, כולל הכנסות המתקבלות ממפעילים סלולאריים העושים שימוש ברשת פלאפון, שירות תיקונים ואחריות מורחבת בתקופה במצבת המנויים הפעילים הממוצעת באותה תקופה. בבחינה שביצעה החברה למנויי הפריפייד במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2022 נמצא כי 96 אלף מנויים נכללו במצבת המנויים על אף שלא ביצעו טעינה. בהתאם לכך גרעה החברה באופן חד פעמי מנויים אלו. גריעת המנויים כאמור הביאה לעלייה של כ-2 ש"ח ב-ARPU לרבעון הרביעי וללא שינוי בשיעור נטישת המנויים ברבעון זה.
 
3 שיעור נטישת מנויים מחושב על פי היחס של המנויים שהתנתקו משרותי פלאפון והמנויים שהפכו ללא-פעילים במהלך התקופה לממוצע המנויים הפעילים במהלך התקופה. 
 
ההכנסות משירותים  הסתכמו בכ-445 מיליון שקל, עלייה של כ-1.8%, לעומת רבעון מקביל, אשר נבעה מגידול בהכנסות משירותי הרומינג, צמיחה במצבת המנויים לרבות מנויים בחבילות דור 5 .
ההכנסות מציוד קצה הסתכמו בכ-171 מיליון שקל, גידול של כ-13.2% לעומת רבעון קודם ושל כ-4.9% מול רבעון מקביל, שנבעה משינוי בתמהיל המכשירים שנמכרו.
 
סך הכנסות החברה הסתכמו בכ-616 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-592 מיליון ש"ח ברבעון הקודם, גידול של 4.1%, ולעומת כ- 600 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד, עלייה של כ-2.7%.
 
ההוצאות התפעוליות הסתכמו בכ-568 מיליון שקל, עלייה של כ-5.8%, שנבעה בעיקר מהשפעת עדכון אומדן עלות רשת הסלולר שבוצעה ברבעון המקביל, גידול בעלויות ציוד קצה לאור הגידול במכירות וכן מגידול בעלויות רשת ואגרות תדרים, בין היתר, לאור עליית תעריפי חשמל ומדד.
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-184 מיליון שקל, ירידה של כ-1.1%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-182 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם – 29.5%), ירידה של כ-1.6%. בנטרול השפעת עדכון אומדן עלות רשת הסלולר שבוצעה ברבעון המקביל היתה עלייה ב-EBITDA.
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-44 מיליון שקל, עלייה של כ- 238.5% מול רבעון קודם וירידה של כ-21.4% מול הרבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-43 מיליון שקל, עלייה של כ-13.2% מול רבעון קודם וירידה של כ-21.8% מול הרבעון המקביל. בנטרול השפעת עדכון אומדן עלות רשת הסלולר שבוצעה ברבעון המקביל היתה עלייה ברווח הנקי המתואם.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-6 מיליון שקל, לעומת כ-145 מיליון ברבעון המקביל. הפער נובע מהסטה בגביה מלקוחות מהרבעון הרביעי של שנת 2021 לרבעון הראשון של שנת 2022 עקב עיצומי עובדים.
 
תוצאות yes
 
גידול בהכנסות של כ- 4.1%כתוצאה מהשקת חבילות משולבות טלוויזיה וסיבים לצד שיתופי פעולה בינלאומיים בתוכן
רבעון עשירי ברציפות של צמיחה בכמות הלקוחות. השחקן הגדול בשוק הטלוויזיה באינטרנט עם כ-356 אלף מנויים נכון להיום, המהווים כ-61% מכלל מצבת הלקוחות
 
 •     ההכנסות הסתכמו בכ-329 מיליון שקל, עלייה של כ-13 מיליון שקל, ביחס לרבעון המקביל, בעיקר בשל העלייה בהכנסות מחבילות משולבות טלוויזיה וסיבים, מחבילות תוכן ושיתופי פעולה בינלאומיים
 
 • ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) צמחה בכ-4 שקל לעומת הרבעון הקודם ועמדה על כ-185 שקל
 
 • המשך גידול בסך המנויים - רבעון עשירי ברציפות. מצבת הלקוחות של החברה נכון ל-31.3.2023 עומדת על כ-580 אלף מנויים
 
 • המשך צמיחה במספר הלקוחות על גבי רשת האינטרנט שעומד על כ-356 אלף לקוחות נכון להיום, המהווים כ-61% ממנויי החברה - השחקן הגדול בשוק הטלוויזיה הישראלי
 
 •     התזרים החופשי צמח בכ-115% לכ-56 מיליון שקל
 
 • yes – נתונים פיננסים
Q1 2023 Q1 2022 % שינוי
  (מיליוני ש"ח)  
       
הכנסות 329 316 4.1%
רווח תפעולי - 10 NA
EBITDA 50 60 (16.7%)
EBITDA מתואם 2  
50
 
60
 
(16.7%)
שיעור EBITDA מתואם 15.2% 19.0%  
רווח נקי 5 10 (50.0%)
רווח נקי מתואם 2 5 10 (50.0%)
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 92 78 17.9%
תשלומים לרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים (ברוטו) 31 47 (34.0%)
תזרים חופשי1 56 26 115.4%
 
1 התזרים החופשי מוגדר כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ותשלומים בגין חכירות.
2 בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.  
 
 
yes – נתונים תפעוליים Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022
       
מס' מנויים (בסוף התקופה, באלפים)1 580 579 564
מזה: מספר מנויי IP (בסוף התקופה, באלפים)2 348 329 253
הכנסה חודשית ממוצעת למנוי (ARPU, בשקלים)3 185 181 186
שיעור נטישת מנויים4 3.5% 3.0% 3.7%
 
 
1 מנוי - בית אב אחד או לקוח עסקי קטן. במקרה של לקוח עסקי שברשותו מעל מספר מפענחים מסוים (כגון בית מלון, קיבוץ או חדר כושר) מתבצע תיקנון של מספר המנויים. מספר הלקוחות העסקיים שאינם לקוחות עסקיים קטנים, מחושב כחלוקת התשלום הכולל המתקבל מכלל הלקוחות העסקיים שאינם קטנים בהכנסה הממוצעת מלקוח עסקי קטן, אשר נקבעת אחת לתקופה.
 
2 שיעור מנויי די.בי.אס העושים שימוש בשירותי  yes+ ו-STINGTV המועברים באמצעות רשת האינטרנט הינו כ-61% מכלל מנויי די.בי.אס נכון למועד פרסום הדוח. שיעור זה כולל גם מנויים העושים שימוש במקביל גם בשירותי הלווין.
 
3 ARPU - כולל את כלל הכנסות yes (למעט הכנסות ממכירת תוכן לגופי שידור חיצוניים, הכנסות מציוד קצה והכנסות משירותי ISP) מחולק בממוצע הלקוחות בתקופה.
 
4 שיעור נטישת מנויים - כמות מנויי yes שנטשו את yes במהלך התקופה חלקי הכמות הממוצעת של מנויי yes הרשומים בתקופה.
 
 
 
ההכנסות  הסתכמו בכ-329 מיליון שקל, עלייה של 4.1% אשר נבעה בעיקר מהשקת חבילות משולבות טלוויזיה וסיבים לצד שיתופי פעולה בינלאומיים בתוכן.  
 
ההוצאות התפעוליות הסתכמו בכ-330 מיליון שקל, עלייה של כ-7.8%, אשר נבעה מעליה בהיקף עלויות תוכן וכן מגידול בעלויות בגין פעילות סיבים.
 
ה-EBITDA (דומה ל-EBITDA המתואם) הסתכם בכ-50 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם – 15.2%), ירידה של כ-16.7%, בעיקר כתוצאה מעלייה בהיקף עלויות תוכן וכן מגידול בגין פעילות סיבים.
 
הרווח הנקי (דומה לרווח הנקי המתואם) הסתכם בכ-5 מיליון שקל, עלייה לעומת רבעון קודם וירידה לעומת רבעון מקביל. הירידה נבעה בעיקר כתוצאה מעלייה בהיקף עלויות תוכן וכן מגידול בגין פעילות סיבים.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-56 מיליון שקל, עלייה של כ-115.4%, אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר.
 
 
 
 
תוצאות בזק בינלאומי
 
רבעון חזק עם עלייה בהכנסות, ב-EBITDA המתואם וברווח הנקי
 צמיחה בהכנסות וגידול ברווחיות המגזר העסקי
 
 • החברה ממשיכה במגמת הגידול בפעילות המגזר העסקי בכל תחומי הפעילות: שירותי תקשורת, אינטגרציה, ענן ציבורי ודאטה סנטר
 
 • ההכנסות עלו בכ-1.6% והסתכמו בכ-312 מיליון שקל, בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות המגזר העסקי שקוזזו על ידי הירידה בפעילות האינטרנט הפרטי עקב שינוי הרגולציה לאינטרנט אחוד
 
 • עלייה של כ-45.7% ב-EBITDA המתואם שהסתכם בכ-51 מיליון שקל. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-20 מיליון שקל לעומת  הפסד של כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל
 
 
 
בזק בינלאומי – נתונים פיננסים Q1 2023 Q1 2022 % שינוי
  (מיליוני ש"ח)  
       
הכנסות 312 307 1.6%
רווח תפעולי 14 (4) NA
EBITDA 44 34 29.4%
EBITDA מתואם2  
51
 
35
 
45.7%
שיעור EBITDA מתואם 16.3% 11.4%  
רווח נקי 13 (5) NA
רווח נקי מתואם2 20 (4) NA
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 19 112 (83.0%)
 
תשלומים לרכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים (ברוטו)
13 26 (50.0%)
תזרים חופשי  
(1)
 
77
NA
 
  1 התזרים החופשי מוגדר כמזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בניכוי תשלומים עבור השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו ותשלומים בגין חכירות.
2 בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.  
 
 
 
 
 
ההכנסות הסתכמו בכ-312 מיליון שקל, עלייה של כ-1.6%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בהכנסות משירותים עסקיים כתוצאה מגידול בפעילות. עלייה זו קוזזה בחלקה מירידה בהכנסות משירותי ISP בשל קיטון בכמות המנויים בעקבות רפורמת האינטרנט האחוד.
 
ההוצאות התפעוליות ירדו בכ-5.8% והסתכמו בכ-292 מיליון שקל, אשר נבעה בעיקר מירידה בהוצאות בגין פעילות ISP פרטי בשל קיטון בכמות המנויים בעקבות רפורמת האינטרנט האחוד.
 
ה-EBITDA צמח בכ-29.4% והסתכם בכ-44 מיליון שקל. ה-EBITDA המתואם צמח בכ-45.7% והסתכם בכ-51 מיליון שקל, (שיעור EBITDA מתואם – 16.3%).
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-13 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-20 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי מתואם של כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-1 מיליון שקל שלילי, לעומת תזרים חופשי חיובי של כ-77 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעיקר עקב פערי עיתוי בהון חוזר. הפער נובע מהסטה בגביה מלקוחות מהרבעון הרביעי של שנת 2021 לרבעון הראשון של שנת 2022 עקב עיצומי עובדים בשנת 2021 וכן מתשלומי פרישה ברבעון הנוכחי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
ביום רביעי, ה-17.5.2023, תקיים החברה שיחות ועידה באנגלית ובעברית באמצעות אפליקציית ZOOM, בנושא הדוחות הכספיים של החברה לרבעון ראשון 2023, להלן פרטי ההתקשרות:
 
 1. שיחת ועידה באנגלית:
בשעה 15:00, קישור להצטרפות לשיחת הוועידה באפליקציית ZOOM:
 •  
 
 1. שיחת ועידה בעברית:
בשעה 16:00, קישור להצטרפות לשיחת הוועידה באפליקציית ZOOM:
 •  

 
הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il). הקלטה של שיחות הוועידה תעלה לאתר קשרי המשקיעים של החברה תוך יום עסקים אחד מסיום השיחה בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
שיחות הוועידה אינן מחליפות את הצורך לעיין בדוחות המידיים והדוחות הכספיים של החברה (הכוללים גם מידע צופה פני עתיד הכלול בהם בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל, שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות, שירותי סלולר, טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                               סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                            דוא"ל: pr@bezeq.co.il