דוח זימון אסיפה- פברואר 2024

תאריך פרסום: 05/02/2024

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 5 בפברואר 2024>> לחץ כאן

 

כתב הצבעה לאסיפה הכללית המיוחדת>> לחץ כאן