הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

תאריך פרסום: 02/01/2024

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה>> לחץ כאן

 

כתב הצבעה לאסיפה הכללית המיוחדת>> לחץ כאן