בזק בינלאומי- דוחות כספיים רבעון 3 2007

תאריך פרסום: 15/11/2007

 

 

רבעון שלישי 2007 - בזק בינלאומי ממשיכה לשבור שיאי רווחיות

 

 

הכנסות החברה מסתכמות בכ-326 מיליון ₪, גידול של כ-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והרווח התפעולי מסתכם
 בכ-54 מיליון ₪, גידול של כ- 44% לעומת זה אשתקד
 איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי: "ברבעון השלישי, ממשיכה בזק בינלאומי להוביל את השוק, תוך מיקוד אסטרטגי ברווחיות כל פעילויותיה ובהמשך הצמיחה בכל תחומי הליבה בהם עוסקת"

 
בזק בינלאומי, ספקית האינטרנט הגדולה והמובילה בישראל (36% נתח שוק) מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2007, מהן עולה, כי החברה ממשיכה להציג צמיחה מרשימה בכל מרכיבי פעילותה בדגש על המשך מגמת הרווחיות ולצד ההצלחה במיזוגים האחרונים שביצעה החברה עם החברות בזקכל, בזקזהב ואקטקום.

בתשעת החודשים של שנת 2007, הכנסות החברה עלו בכ-2%, הרווח התפעולי עלה בכ-37% וה- EBITDAבכ- 25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בכך ממשיכה בזק בינלאומי ומובילה מבחינת היקף ההכנסות והרווחיות הגבוהים בענף.

בתשעת החודשים האחרונים, מציגה בזק בינלאומי זינוק של כ-43% ברווח הנקי העומד על כ-115 מיליון ₪. ברבעון הנוכחי הסתכם הרווח הנקי בכ-39 מיליון ₪, גידול של כ-30% לעומת הרבעון המקביל. הגידול המשמעותי ברווח הנקי, הינו תוצאה של גידול בכל מרכיבי הפעילות של החברה בדגש על האינטרנט, השיחות הבינלאומיות והאינטגרציה לעסקים.

היקף ההכנסות של בזק בינלאומי ממשיך להיות הגבוה בענף ועומד בתשעת החודשים האחרונים על כ-970 מיליון ₪.גידול של כ-2% לעומת התקופה המקבילה. ברבעון הנוכחי, שהסתכם בכ-326 מיליון ₪, מציגה החברה גידול של כ-3%לעומת הרבעון המקביל אשתקד. את רמת ההכנסות הגבוהה שממשיכה להציג בזק בינלאומי באופן עיקבי, ניתן לייחס להמשך הצמיחה בפעילויות הליבה של החברה לצד סגירתן של פעילויות לא רווחיות במיזוגים האחרונים שביצעה. 

הרווח התפעולי של בזק בינלאומי צמח אף הוא משמעותית עם גידול של כ-37% בתשעת החודשים האחרונים שהסתכמו בכ-159 מיליון ₪. וגידול של כ-44% ברבעון הנוכחי  שהסתכם בכ-54 מיליון ₪ לעומת התקופות המקבילות אשתקד. גידול מרשים זה ברווח התפעולי נובע מהצמיחה בהכנסות וצמיחה ברווחיותן של כל פעילויות החברה לצד השיפור בבסיס ההוצאות לאור המיזוגים.

שיעור הרווח התפעולי זינק בתשעת החודשים האחרונים בכ-34% והסתכם בכ-16.4% לעומת כ-12.2% בתקופה המקבילה. ברבעון הנוכחי הסתכם שיעור הרווח התפעולי בכ-17%, גידול של כ- 40% לעומת התקופה המקבילה.ההצלחה בגידול בשיעור הרווח התפעולי הינה ביטוי ליעילותה של החברה ומיקודה ברווחיות פעילותה.

הוצאות ההפעלה והכלליות הסתכמו בתשעת החודשים האחרונים בכ-812 מיליון ₪, קיטון של כ-3% לעומת התקופה המקבילה. על רקע הגידול בהכנסות, נתון זה מביא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר את ההתייעלות שביצעה החברה במיזוגים האחרונים. הוצאות ההפעלה והכלליות ברבעון הנוכחי הסתכמו בכ-271 מיליון ₪ קיטון של כ-3.6% לעומת התקופה המקבילה. הישג זה בצמצום הוצאות החברה הינו ביטוי נוסף כאמור להצלחתה של החברה בביצוע המיזוגים.

הגידול המשמעותי ברווחיות החברה בא לידי ביטוי בתוצאות ה-EBITDA   המצוינות של בזק בינלאומי. בתשעת החודשים האחרונים הסתכם בכ-225 מיליון ₪, גידול של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הנוכחי הסתכם ה- EBITDA  בכ- 76 מיליון ₪, גידול של כ-36% לעומת הרבעון המקביל.
לדברי איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי  "ברבעון השלישי, ממשיכה בזק בינלאומי להוביל את השוק, תוך מיקוד אסטרטגי ברווחיות כל פעילויותיה ובהמשך הצמיחה בכל תחומי הליבה בהם עוסקת" 


 
***נתוני 2006 הינם נתונים מצרפיים הכוללים את תוצאות החברות הממוזגות