הוראות הפעלה לשירות הקלטת שיחותשירות הקלטת שיחות יאפשר לכם, על פי בקשתכם, להקליט בקו בזק שיחה בה אתם משתתפים, ללא צורך בהתקנת תוכנה או חומרה כלשהי. 
בסיום השיחה ייווצר קובץ קול, שיישמר עבורכם במערכת ההקלטות למשך 7 ימים. תוכלו להיכנס למערכת מאתר בזק או ממכשיר הטלפון הנייח ולשמור את הקובץ במחשבכם.

להקלטת שיחה נכנסת או להקלטת שיחה יוצאת, שלפני תחילתה לא חוייג קוד ההפעלה המאפשר הקלטה, נדרשת תכונת שיחת מפגש (ועידה).

להזמנת שירות שיחת מפגש חייגו 1800-201-715 (לקוח פרטי) או 1-800-800-800 (לקוח עסקי).

הפעלת השירות על ידי לקוח בעל קוד הפעלה קבוע

להקלטת שיחה יוצאת:
 • חיוג 76* (קוד ההפעלה של השירות)
 • חיוג מספר היעד, כולל אזור חיוג, ללא השהיה
 • ההקלטה תתחיל עם המענה לשיחה
 • ההקלטה תסתיים עם סיום השיחה
 • ניתן להקליט שיחה לחו"ל, אם הקו אינו חסום לחו"ל
 • יש לחייג לפני מספר היעד את קוד המפעיל הבינלאומי
 
להפעלת שירות הקלטה במהלך שיחה נכנסת/יוצאת, יש להקים שיחת מפגש כדלקמן:
 • הקש על מקש "איתות"
 • חייג 76#*
 • בחר באפשרות הקלטת שיחה קיימת

הפעלת השירות על ידי לקוח בעל קוד הפעלה חד פעמי
 • כניסה ללקוח בעל קוד חד פעמי 
 • חייג 76#*
 • עם הכניסה למערכת, בחר באופציית ההקלטה הרצויה
 • קבל שם משתמש וסיסמה זמניים למשיכת ההקלטה
 • המשך לפי הנחיית המערכת
 • לא ניתן להקליט שיחות לחו"ל

אופן החיוג למספרי שירות כוכבית 4 ספרות דרך מערכת הקלטות
ניתן לחייג בשני אופנים:
 • חיוג ברצף:  761222XXXX*
 • חיוג 76#* למערכת הקלטות, בחירה באופציית ההקלטה הרצויה, חיוג XXXX*

העברת שיחות בין שלוחות
ההקלטה נמשכת גם בעת העברת שיחה מוקלטת משלוחה אחת לאחרת.
 
קבלת ההקלטה
 • לקוח בעל קוד הפעלה קבוע
לשמיעת ההקלטה ולהורדתה למחשב שלך, עליך להיכנס למערכת ההקלטות דרך אתר בזק באמצעות שם המשתמש והסיסמה שקיבלת בעת הרישום לשירות. לתשומת ליבך, הקשת סיסמה שגויה 3 פעמים, תגרום לחסימת הכניסה. ניתן לאחזר את הסיסמא בפורטל "בזק אישי" שבאתר בזק.
 
 • לקוח בעל קוד הפעלה חד פעמי
לשמיעת ההקלטה ולהורדתה למחשב שלך, עליך להיכנס דרך אתר האינטרנט של בזק באמצעות שם משתמש (מספר הטלפון ממנו בוצעה ההקלטה) וסיסמה (בת 4 ספרות, שנבחרה על ידיך בעת ביצוע ההקלטה) זמניים. 
לתשומת ליבך, הקשת סיסמה שגויה 3 פעמים תגרום לחסימת הכניסה, ואז יהיה עליך לפנות למוקד השירות על מנת לקבוע סיסמה חדשה, שתאפשר לך לקבל את ההקלטה. קבלת סיסמה חדשה תתאפשר רק לבעלים הרשומים של קו הטלפון.

אפשרות לשמיעת ההקלטה באמצעות הטלפון
 • חייג 76#*
 • בחר באופציה: שמיעת הקלטה
 • הכנס סיסמה טלפונית (לקוח רשום: הסיסמה הטלפונית שבחר, לקוח בעל קוד הפעלה חד פעמי: הסיסמה שבחר בעת ביצוע ההקלטה)
 • השיחה תחוייב בתעריף שיחת טלפון רגילה

הקלטת שיחה לחו"ל
 • בעת הקלטת שיחה לחו"ל, יש לחייג לפני מספר היעד את קידומת הספק (ולא 00). בחיוג דרך מערכת הקלטות ליעד בחו"ל, לא ניתן לחייג למספר ארוך מ-15 ספרות (כולל קוד מפעיל בינ"ל).
 • לקוח חסום לחו"ל יחסם לחיוג לחו"ל גם דרך המערכת.
 • לקוח בעל קוד הפעלה חד פעמי יהיה חסום להקלטת שיחות לחו"ל תמיד.
 • לקוח PRI יהיה חסום לחו"ל תמיד.

שמירת ההקלטות בבזק
ההקלטות יאוחסנו במערכת עד 7 ימים מיום ההקלטה.

הסרת השירות
לקוח בעל קוד הפעלה קבוע המעוניין להסיר את השירות יפנה לנציג שירות בשיחת חינם 199 (לקוח פרטי), או ל-1-800-800-800 (לקוח עסקי).
לתשומת ליבכם, בעת הסרת השירות/הסרת קו טלפון שעליו מוגדר השירות, אם קיימות הקלטות על הקו, הן תימחקנה אוטומטית מן המערכת.

מגבלות השירות
 • משך הקלטה מינימלי לשיחה: 3 שניות, משך הקלטה מקסימלי: שעתיים. אין מגבלה על נפח ההקלטות הכולל.
 • אם קיימות הקלטות מזדמנות על קו הטלפון, הן תימחקנה אוטומטית עם הרישום לשירות.
 • חיוג דרך מערכת הקלטות עלול לעקוף חסימות שהוגדרו.
 • המערכת חסומה לחיוג ולהקלטות לשירותי מידע בקידומות 1957, 1919, 144, 1432, 5000000.
 • המערכת תהיה חסומה לחיוג ולהקלטות למוקד 103, למוקדי החרום 100, 101, 102
 • המערכת תהיה חסומה גם למוקדים העירוניים (106, 107).
 • מקו סנטרקס לא ניתן להפעיל הקלטה במהלך שיחה קיימת.
 • רישום לשירות בקו חי"פ לא יהיה אינטרנטי.
 • חברת בזק אינה יכולה לספק חסימה להקלטה מזדמנת עבור קווים/שלוחות מרכזיה פרטית.
 • באחריות הלקוח לבצע את החסימה במרכזיה הפרטית שלו. 

שאלות ותשובות נפוצות ללקוח בעל קוד הפעלה חד פעמי

שאלות ותשובות נפוצות ללקוח בעל קוד הפעלה קבוע