מסלולי שיחות ליעדים נייחים


לבזק מגוון מסלולי שיחות החל מ- 1100 דקות ועד 2000 דקות בחודש לבעלי 2-3 קווים באותה הכתובת:
  • מסלול דו קו + 1,100 דקות הכל כלול
במסגרת המסלול תוכלו לדבר מ-2 קווים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וסלולריים בכל שעות היממה עד סך של 1100 דקות תמורת 126 ש"ח בחודש כולל שירותי תא קולי ושיחה מזוהה על קו אחד. ללא שני השירותים, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 18 אג' ליעדים נייחים וליעדים סלולריים בכל שעות היממה תקנון
 
  • מסלול דו קו + 2,000 דקות הכל כלול
במסגרת המסלול תוכלו לדבר מ-2 קווים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וסלולריים בכל שעות היממה עד סך של 2000 דקות תמורת 176 ש"ח בחודש כולל תא קולי ושיחה מזוהה על קו אחד.  ללא שני השירותים, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 18 אג' ליעדים נייחים וליעדים סלולריים בכל שעות היממה. תקנון
 
  • מסלול דו קו + 1,500 דקות הכל כלול
במסגרת המסלול תוכלו לדבר מ-2 קווים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וסלולריים בכל שעות היממה עד סך של 1500 דקות תמורת 149.90 ש"ח בחודש למשך 6 חודשים. בנוסף תיהנו מתא קולי ושיחה מזוהה ללא תשלום, ועל קו אחד. מהחודש ה-7 ואילך תעריף המסלול 184.90 ש"ח לחודש בלבד, כולל תא קולי ושיחה מזוהה על קו אחד. ללא שני השירותים, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וליעדים סלולריים בכל שעות היממה. תקנון  
 
  • מסלול דו קו + 1,500 דקות הכל כלול קלאסי 
במסגרת המסלול תוכלו לדבר מ-2 קווים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים וסלולריים בכל שעות היממה עד סך של 1500 דקות תמורת 154.90 ש"ח בחודש למשך 12 חודשים, כולל תא קולי ושיחה מזוהה על קו אחד. ללא שני השירותים, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪, מהחודש ה-13 ואילך תעריף המסלול 184.90 ש"ח לחודש בלבד, כולל תא קולי ושיחה מזוהה על קו אחד. ללא שני השירותים, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪ תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים וליעדים סלולריים בכל שעות היממה.  תקנון 
 
  • מסלול דו קו + 1,500 דקות
במסגרת המסלול תוכלו לדבר מ-2 קווים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים בכל שעות היממה עד סך של 1500 דקות תמורת 134.90 ש"ח בחודש כולל תא קולי ושיחה מזוהה על קו אחד. ללא שני השירותים, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪. תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים בכל שעות היממה. תקנון 
 
  • מסלול תלת קו + 2,000 דקות
במסגרת המסלול תוכלו לדבר מ-3 קווים ב-0 אג' לדקה ליעדים נייחים בכל שעות היממה עד סך של 2000 דקות תמורת 214.50 ש"ח בחודש כולל תא קולי ושיחה מזוהה ללא שני השירותים, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪.  תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אג' ליעדים נייחים בכל שעות היממה. תקנון


הערות
- המסלולים כוללים שירות תא קולי ושירות שיחה מזוהה על קו אחד כחלק מהמסלול.
- ככל שהלקוח יבחר שלא לקבל את שני השירותים הנ"ל, תעריף המסלול יפחת ב-5 ₪.
- כל המסלולים ללא התחייבות. על שני / שלושת הקווים במסלול להיות רשומים באותה הכתובת. מוגבל למסלול דו קו ותלת קו אחד ללקוח.
- החל מיום 3.12.2013 ייכלל במספרי היעד של הסל הנ"ל גם רכיב שיחה רגילה במספרי 1-900 והכל (לעניין מספרי היעד) כמפורט בעמוד תעריפי שירות