הטבות ללקוחות עם מוגבלות
 

הנחה בחשבון הטלפון

 

לקוחות יקרים ,
עפ"י החלטת משרד הרווחה החל מתאריך 1.1.22 הופסק מימון משרד הרווחה בחשבונות הטלפון עבור אוכלוסיות העיוורים והנכים,
ונכון להיום תכניות ההנחה שבמימון משרד הרווחה הוסרו.

לקבלת מידע מפורט ניתן להיכנס לאתר משרד הרווחה בכתובת הבאה:
https://www.gov.il/he/departments/news/molsa-people-with-disabilities-news-014112021
 
 ציוד קצה - הטבה ללקוחות: 

 
חברת בזק מעמידה לרשות לקוחותיה במרכזי השירות ציוד קצה בעל נגישות משופרת – ציוד מותאם, בו הם יכולים להתנסות.
על מנת להיטיב עם ציבור הלקוחות בעלי מוגבלות מאפשרת לכם בזק לבטל את העסקה וזאת בתוך 10 ימי עסקים מיום ביצועה,
כאשר השבת התשלום ששולם כנגד המכשיר מותנית בכך שהמכשיר תקין, וכי מצורפים אליו ערכה מלאה וכלל האביזרים הנלווים 
שהתקבלו יחד עם המכשיר  לרבות אריזתו המקורית כאשר היא במצב סביר .

 
  • ההטבה האמורה הינה אישית ונועדה לשימושו העצמי של הלקוח בעל המוגבלות בלבד.
  • ההטבה לא תינתן לאותו לקוח ביחס לאותה עסקת רכישה יותר מפעם אחת.
  • על מנת לקבל את ההטבה, על מבקש ההטבה לצרף הוכחה בדבר היותו בעל מוגבלות המתאימה לציוד המותאם שאותו רכש.
  • ההטבה תינתן בכפוף לכך שייעשה בה שימוש אישי, סביר הוגן, בתום לב ובדרך מקובלת, וללא ניצול לרעה.במקרה של ניצול ההטבה לרעה ,בזק תהא רשאית להפסיק או להגביל את ההטבה ללקוח על פי שיקול דעתה .

 

עדכון הטבות ללקוחות בעלי מוגבלויות:
דף הטבות ללקוחות בעלי מוגבלויות עודכן ביום 12.02.2023