הטבות ללקוחות בעלי מוגבלויות
 

הנחה בחשבון הטלפון: 

מי זכאי להנחה ?

  • מקבלי קצבת נכות כללית  בעלי נכות רפואית של 80% ומעלה ובעל זכאות לקצבת נכות
    בשיעור של 75% ומעלה (שני האישורים יחד)
  • חולי דיאליזה 
  • הורים לילדים עד גיל 18 המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של 100% ומעלה
  • עיוורים ולקויי ראיה 

שימו לב  - ישנו הבדל בתנאי הזכאות בין אוכלוסיית העיוורים ולאוכלוסיית הנכים.

ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון, וכן בתשלום החודשי לרשות הזכאים עומדים מספר מסלולים שונים של הנחות.

למימוש ההטבה יש למלא טופס "בקשה להנחה בטלפון" הטופס נמצא גם באתר משרד הרווחה 

 את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח אל:
גב' אהובה רובס, משרד הרווחה, אגף השיקום, ת"ד 1260, ירושלים 91012. טלפון: 02-5085430 פקס:02-5085933 

הזכאות להנחה תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק". 

שים לב! לא ניתן לקבל הנחה או החזר רטרואקטיבית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד 199

ציוד קצה - הטבה ללקוחות: 

 
חברת בזק מעמידה לרשות לקוחותיה במרכזי השירות ציוד קצה בעל נגישות משופרת – ציוד מותאם, בו הם יכולים להתנסות.
על מנת להיטיב עם ציבור הלקוחות בעלי מוגבלות מאפשרת לכם בזק לבטל את העסקה וזאת בתוך 10 ימי עסקים מיום ביצועה,
כאשר השבת התשלום ששולם כנגד המכשיר מותנית בכך שהמכשיר תקין, וכי מצורפים אליו ערכה מלאה וכלל האביזרים הנלווים 
שהתקבלו יחד עם המכשיר  לרבות אריזתו המקורית כאשר היא במצב סביר .

 
  • ההטבה האמורה הינה אישית ונועדה לשימושו העצמי של הלקוח בעל המוגבלות בלבד.
  • ההטבה לא תינתן לאותו לקוח ביחס לאותה עסקת רכישה יותר מפעם אחת.
  • על מנת לקבל את ההטבה, על מבקש ההטבה לצרף הוכחה בדבר היותו בעל מוגבלות המתאימה לציוד המותאם שאותו רכש.
  • ההטבה תינתן בכפוף לכך שייעשה בה שימוש אישי, סביר הוגן, בתום לב ובדרך מקובלת, וללא ניצול לרעה.במקרה של ניצול ההטבה לרעה ,בזק תהא רשאית להפסיק או להגביל את ההטבה ללקוח על פי שיקול דעתה .

 

עדכון הטבות ללקוחות בעלי מוגבלויות:
דף הטבות ללקוחות בעלי מוגבלויות עודכן ביום 18.06.2020