בזקכרט

מהות השירות

בזקכרט הוא כרטיס חיוג המאפשר לבצע שיחות טלפון מכל טלפון נייח (כולל טלפונים ציבוריים) מהארץ לחו"ל ומחו"ל לארץ. 
החיוב בגין השיחות המבוצעות באמצעות כרטיס בזקכרט מופיע בחשבון נפרד מחשבון הטלפון.


 
  • ללא צורך בהכנסת כרטיס
  • ללא תשלום קבוע חודשי – לא דיברת, לא שילמת
  • אין צורך להטעין את הכרטיס בדקות או בכסף
  • מדברים כל החודש ומשלמים רק פעם בחודשיים (התשלום באמצעות חשבון נפרד)
  • מתאים לשימוש בקו חסום לשיחות יוצאות
  • סודיות מלאה – ניתן להחליף את הקוד הסודי ללא תשלום
  • למקרה חירום/גיבוי
  • מעת לעת ובנסיבות מסויימות, תידרשו לבצע חידוש הזדהות  

מידע ותמיכה

 שאלות ותשובות