מחירי העברת זכות על הקו

 
העברת זכויות
 
תשלום חד פעמי
כולל מע"מ

 
העברת קו טלפון למבקש הנכנס לנכס, לאחר ויתור בכתב של המנוי העוזב על  זכותו 19.66 ₪
חיוב חד פעמי

 
העברת קו טלפון ממנויים משותפים לאחד השותפים הרשום כמנוי, לאחר ויתור בכתב של השותף העוזב על זכותו  
העברת קו טלפון מקבלן לרוכש  
העברת קו טלפון ממנוי שנפטר ליורשו  
העברת קו טלפון ממנוי שנפטר ליורש שהוא קרוב  משפחה* ללא תשלום
העברת קו טלפון למבקש שהוא קרוב משפחה*  


הערות
- *לקרובי משפחה ייחשבו: בן/בת זוג, בן/בת, הורה, אח/אחות, נכד/ה, סבא וסבתא או בן/בת זוג של כל אחד מאלה או ידוע/ידועה בציבור.
- העברת בעלות מחייבת הצטרפות להוראת קבע פעילה.
- התעריפים בתוקף החל מ- 1.10.2015
- במקרה של סתירה בין המחירים הרשומים באתר לבין הרשום בתקנות, התקנות קובעות.