Fax2Mail - הפקס הווירטואלי של בזק

תאריך פרסום: 14/11/2006

רק 3.99 ₪ לחודש ואין צורך בקו טלפון נוסף וגם לא במכשיר פקס הפקס מגיע אליך ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני
 

 בזק מתחילה בימים אלה לספק שירות חדש -Fax2Mail  המשמש כפקס וירטואלי. לא צריך יותר לרכוש מכשיר פקס, דיו או דפים. פשוט מאד, כל מי שיש לו תא קולי רגיל - יכול לקבל הודעות קוליות והודעות פקס, ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני. עלות השירות 3.99 ₪ (כולל מע"מ).

משלוח הפקס ל Fax2mail הינו פשוט במיוחד ואין צורך בכל פעולה מיוחדת: כדי לשלוח פקס, מחייגים למספר הרגיל וכאשר התא הקולי עונה, הפקס משוגר אוטומטית לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח. דרך נוספת להתקשרות ומשלוח פקס במידה ורוצים לשלוח את הפקס בחיוג ישיר מבלי שהטלפון יצלצל: מחייגים קידומת 153 ואת הקידומת (ללא הספרה 0). כך למשל, לטלפון באזור 03 יש לחייג: 153-3-1234567.

ה - Fax2Mail   של בזק, הינו אטרקטיבי ביחס לשירותים דומים אחרים שמציעות חברות אחרות. הוא זול בצורה משמעותית, וניתן על קו הטלפון הקיים, לעומת חברות אחרות המספקות מספר טלפון נוסף (סלולרי או קווי) המחייבים את הלקוח לפרסם מספר טלפון חדש או שמחייבות את המתקשר בעלות דמי שיחה גבוהים במיוחד.

בנוסף, נהנים לקוחות השירות מכך שגם ההודעות הקוליות שלהם מופנות לתיבת הדואר האלקטרוני כך שהפקסים וההודעות הקוליות המגיעות לתא הקולי בקו הטלפון מועברים אוטומטית לתיבת הדוא"ל כקובץ מצורף, הודעות פקס כקובץTIFF, והודעות קוליות כקובץ WAV.

בשיטה זו הלקוחות יוצאים נשכרים והחיסכון בעלויות הוא ניכר. לא צריך לרכוש פקס, קו טלפון נוסף וכו'. מלבד החיסכון יתרונותיו של השירות הם ברורים: ניתן לראות את כל הודעות הפקס בכל מקום בארץ ובעולם בכל רגע נתון, לתייק ולשמור את פקסים, להעביר לנמענים נוספים ועוד.

רן גוראון, סמנכ"ל השיווק של בזק הסביר כי פלטפורמת האינטרנט מאפשרת לבזק להציע שירות כזה שהוא שילוב מרתק בין תא קולי רגיל, פקס ודואר אלקטרוני - בעלות מזערית. "במגזר העיסקי - כשלכל עובד יהיה 'תא פקס' משלו דרך חיוג לשלוחה הישירה שלו, תהיה לשרות להערכתנו משמעות רבה. הפקס הוירטואלי מאפשר גם ללקוח הפרטי להיות כל הזמן עם היד על הדופק ולעקוב בכל מקום בעולם בכל זמן אחרי כל הודעה שמגיעה, הן מהתא הקולי והן הודעות בפקס, מבלי להיות קשור למכשיר במקום מסוים. מתברר שהלקוחות רוצים לקבל את התקשורת שלהם בכל זמן ובכל מקום, והשרות החדש מאפשר זאת", אמר גוראון.

כדי להזמין את השרות אין צורך להתקשר למוקדי בזק, אלא פשוט להיכנס לאתר בזק ולהזמין את השירות באמצעות לינק. כדי ליהנות משרות ה Fax2mail יש צורך בשרות התא הקולי של בזק. מחיר השרות כולל תא קולי הוא רק 8.98 ₪ לחודש (כולל מע"מ).