> > למה הילדים שלנו נמשכים לפורנו?

למה הילדים שלנו נמשכים לפורנו?