קבוצת בזק מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2008

תאריך פרסום: 24/03/2009

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ב-22.3% בהשוואה לשנה שעברה לשיא של 1.63 מיליארד ש"ח, מתוך הכנסות שיא של 12.41 מיליארד ש"ח 
ה-EBITDA עלה ב-9% בהשוואה לשנה שעברה לשיא של 4.52 מיליארד ש"ח

דירקטוריון החברה ממליץ על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בהיקף של 792 מיליון ש"ח
שלמה רודב, יו"ר בזק, "ביצועיה המצוינים של בזק בכל הפרמטרים הפיננסיים לשנת 2008 משקפים את עמדתה האסטרטגית של בזק בשוק כחברה המובילה בישראל לפתרונות תקשורת לצרכנים ולשוק העסקי"

 

דוחות כספיים לשנת 2008: