תגובת בזק להחלטת בית המשפט העליון בעניין בזק-יס

תאריך פרסום: 20/08/2009

מבזק נמסר בתגובה כי, "בית המשפט העליון קיבל את ערעור הממונה על ההגבלים העסקיים והחליט שלא לאשר את המיזוג בין החברות בזק ויס. 
החברה לומדת את פסק הדין ובוחנת את השלכותיו".