פלאפון דוחות כספיים רבעון 3 2007

תאריך פרסום: 15/11/2007

נמשכת מגמת השיפור בפלאפון ברבעון השלישי של 2007:

 

  גידול של 39.4% ברווח הנקי של פלאפון
ברבעון השלישי של 2007

הרווח הנקי של פלאפון ברבעון השלישי של 2007
הסתכם ב-154.4 מיליון שקל
לעומת 110.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד
תזרים המזומנים החופשי גדל ב-13% והסתכם ב-311 מיליון שקל

הכנסות פלאפון גדלו ב-5.1% והסתכמו ב-1.203 מיליארד שקל

פלאפון ממשיכה להיות חברת הסלולר המובילה את הדור ה-3
עם למעלה מ-650 אלף מנויים

 
גיל שרון, מנכ"ל פלאפון: "אנו גאים בשיפור המתמשך בתוצאות הכספיות של פלאפון הנובע מהגידול המהיר במנויי הדור השלישי, ומהמשך תהליכי ההתייעלות בחברה"
 

  •  גיוס נטו של 47 אלף מנויים חדשים ברבעון השלישי של 2007. מספר המנויים הפעילים של פלאפון ב-30 בספטמבר 2007 עמד על 2.560 מיליון מנויים.
  •  מספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון עומד כיום על כ-652 אלף, המהווים למעלה מ-25% מכלל לקוחות החברה.

 
פלאפון תקשורת ממשיכה במגמת השיפור בתוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2007 ומציגה רבעון מצוין עם המשך גידול בכל מדדי הצמיחה –  הכנסות, הרווח הנקי, הרווח התפעולי וגיוס המנויים נטו, תוך המשך גידול בהכנסות משירותי תוכן ומוצרים.

החברה מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2007:
הרווח הנקי של פלאפון צמח ברבעון השלישי של 2007 ב-39.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-154.4 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 110.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הנקי צמח בתשעת החודשים הראשונים של 2007 ב- 33% והסתכם  ב- 481.6 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 361.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההכנסות פלאפון ברבעון השלישי של 2007 צמח ב-5.1% והסתכמו ב-1.203 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 1.144 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי של 2007 יצאה פלאפון בסדרת הטבות ופעילויות שיווקיות ללקוחותיה כדוגמת אירועי המוזיקה בבית הכחול בנמל ת"א, פעילות FAMILY FUN שהתמקדה בהטבות לכל המשפחה אותם מימשו מאות אלפי לקוחות, מבצע מכשיר דור 3 במתנה ועוד.

ההכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן ממשיכות לצמוח והיוו 12.8% מכלל ההכנסות משירותי סלולר, לעומת כ-10.9% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות משירותי ערך מוסף נובע מהגידול במספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון ומהמשך חדירת שירותי הדור ה-3 בישראל.

ברבעון השלישי של 2007 רשמה פלאפון גידול של 28.5% ברווח התפעולי, אשר הסתכם ב- 218.8 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי בסך 170.3  מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של 2007 רשמה פלאפון גידול של 24% ברווח התפעולי, אשר הסתכם ב- 671.8 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי בסך 543.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס של פלאפון ברבעון שלישי של 2007 צמח ב-27.5% והסתכם ב- 206 מיליון שקל, לעומת 162 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח לפני מס של פלאפון בתשעת החודשים הראשונים של 2007 צמח ב- 32% והסתכם ב- 659 מיליון שקל, לעומת 500 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA  של פלאפון ברבעון שלישי של 2007 הסתכם ב-340 מיליון שקל (כ-28% ביחס להכנסות), לעומת 286 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד (כ-25% ביחס להכנסות), גידול של 19%. 
בתשעת החודשים הראשונים של 2007 הסתכם ה-EBITDA  של פלאפון ב- 1.025 מיליארד שקל (כ-29% ביחס להכנסות), לעומת 900 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-27% ביחס להכנסות), גידול של 14%.

מספר דקות השימוש החודשי הממוצע ללקוח (MOU) עמד ברבעון שלישי של 2007 על 363 דקות, לעומת 350 דקות ברבעון קודם.

ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח (ARPU) ברבעון שלישי של 2007 עמדה על 135 שקל, לעומת 129 שקל ברבעון קודם.

מספר המנויים הפעילים של פלאפון עמד בסוף יוני 2007 על  2.560מיליון מנויים, לעומת 2.513 מיליון מנויים פעילים בסוף הרבעון הקודם תוספת נטו של 47 אלף מנויים ברבעון, ותוספת של 132 אלף מנויים נטו מתחילת השנה.

מספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון עומד כיום על כ-652 אלף מנויים, המהווים למעלה מ-25% מכלל מנויי החברה, גידול של 132 אלף מנויי דור 3 מאז פרסום דוחות רבעון שני לשנת 2007.

מנכ"ל פלאפון, גיל שרון, אמר היום "אנו ממשיכים להצעיד את החברה מדי רבעון הודות לעבודתם המאומצת של כלל עובדי פלאפון והנהלת החברה, וצופים שגם בתקופת ניידות המספרים נמשיך לגייס מנויים בקצב גבוה ובעיקר בדור ה-3 ", אמר שרון.

לדברי שרון, "אנו גאים בשיפור המתמשך בתוצאות הכספיות של פלאפון הנובע מהגידול המהיר במנויי הדור השלישי, המהווים כבר כיום יותר מרבע מכלל לקוחותינו, והן מהמשך תהליכי ההתייעלות בחברה".

לפרטים: נוי קדם, דוברת פלאפון, 050-5200509           
 

להלן תוצאות החברה לרבעון השלישי של 2007
לעומת הרבעון המקביל אשתקד ולעומת רבעון קודם:
(הנתונים במיליוני ₪ אם לא צוין אחרת)