קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2019

תאריך פרסום: 29/08/2019