קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לשנת 2020

תאריך פרסום: 25/03/2021

 

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2020:

 
 • ההכנסות הסתכמו בכ-8.72 מיליארד שקל, ירידה של 2.3%
 • הרווח הנקי הסתכם בכ-796 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של כ-1.19 מיליארד שקל ב-2019
 • הרווח הנקי המתואם* הסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל, עלייה של 25.3%
 • ה-EBITDA  הסתכם בכ-3.29 מיליארד שקל, עלייה של 19.2%
 • ה-EBITDA המתואם* הסתכם בכ-3.66 מיליארד שקל, עלייה של 0.8% 
 • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-3.22 מיליארד שקל, עלייה של 10.1% 
 • ההשקעות הסתכמו בכ-1.50 מיליארד שקל, ירידה של 3.4%
 • התזרים החופשי הסתכם בכ-1.48 מיליארד שקל, עלייה של 8.0%
* בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך


תל אביב, 25 במרץ 2021 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2020.
 
גיל שרון, יו"ר הדירקטוריון של בזק, "2020 היוותה תחילת מפנה אסטרטגי לקבוצת בזק, תוך התמקדות בהיערכות מסיבית לשינויים הטקטוניים המתרחשים בתחום הטלקום. אשתקד, ובפרט ברבעון הרביעי של השנה, קבוצת בזק הניחה את היסודות לאסטרטגיה יוזמת ומובילה בה תנקוט ב-2021 בכל תחומי פעילות הקבוצה. המיזוג הנבחן בין בזק בינלאומי ל-yes, והפיצול של חטיבת האינטגרציה לתאגיד נפרד חדש, כמו גם השקת הסיבים, הינם חלק מתוכנית אסטרטגית עליה אנו עובדים בחודשים האחרונים, שביסודה המעבר ממגננה לנטילת יוזמה והובלה של השוק בכל התחומים.
 
החלטה לבחון מיזוג זה באה על רקע הלכידות השירותית והעסקית ההולכת וגוברת בענף, התחרות הגוברת במגזרי פעילות חברות הבת, השינויים העסקיים והרגולטוריים החלים והצפויים לחול על בזק בינלאומי ו YES-ופעילותן, והצורך לבחון את העמקת הסינרגיה וההתייעלות התפעולית של חברות הבת, על מנת להשיא ולהציף ערך. מתווה השינוי יאפשר התאמה מיטבית של פעילות חברות הבת למבנה הענף, ומתן מענה אחוד לצרכי הלקוחות, בהיבטי המכר והשירות, שיתרמו לצמיחה. למהלך פוטנציאל לתרום לתוצאות העסקיות של חברות הבת, הן כתוצאה משיפור יכולת המכירה ושימור המנויים, והן כתוצאה מהתייעלות וצמצום הוצאות בהיקף המוערך בעשרות מיליוני שקלים בשנה. בנוסף, פיצול פעילות האינטגרציה עשוי אף הוא להציף ערך לחברה".
 
עוד הוסיף שרון, "בצד הפיננסי, קבוצת בזק עמדה באופן מלא בתחזית ל-2020. ה-EBITDA המתואם כמעט ולא נפגע מול שנה קודמת, בזכות שיפור בהכנסות בזק קווי, וכן כתוצאה ממהלכי התייעלות משמעותיים בחברות הבנות ועל אף פגיעה בהכנסות מול שנה קודמת של כ-200 מיליון שקל, הנובעת בעיקר מפגיעה חריפה בהכנסות הנדידה בפלאפון כתוצאה מהקורונה, והמשך שחיקת ההכנסות ב-yes. התזרים החופשי הסתכם בכ-1.48 מיליארד שקל, שיפור של כ-110 מיליון שקל מול אשתקד, והדבר אפשר את הקטנת החוב נטו".
 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

ההכנסות לשנת 2020 הסתכמו בכ-8.72 מיליארד שקל בהשוואה לכ-8.93  מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-2.3%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.20 מיליארד שקל, דומה לרבעון הרביעי אשתקד.
הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהכנסות בבזק קווי.
 
הוצאות השכר לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.89 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.93 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-2.2%. הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-494 מיליון שקל, בהשוואה לכ-478 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-3.3%.
הירידה בהוצאות השכר בשנת 2020 נבעה בעיקר מירידות שכר בחברות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes בשל קיטון במספר משרות. הירידה קוזזה חלקית בשל עלייה בהוצאות השכר של בזק און-ליין ובזק קווי.
העלייה בהוצאות השכר ברבעון הרביעי 2020 נבעה בעיקר מגידול בהוצאות שכר בבזק קווי בעיקר מקליטת עובדים לפרויקט הסיבים ומהוצאות בגין הסכם חדש עם העובדים.
 
הוצאות הפעלה וכלליות לשנת 2020 הסתכמו בכ-3.17 מיליארד שקל בהשוואה לכ-3.31 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-4.1%. הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-822 מיליון שקל בהשוואה לכ-854 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 3.7%.
הירידה בהוצאות הפעלה בשנת 2020 נבעה מקיטון בהוצאות של yes, פלאפון ובזק בינלאומי אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בבזק קווי.
 
הוצאות תפעוליות אחרות, נטו לשנת 2020 הסתכמו בכ-74 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של כ-221 מיליון שקל בשנת 2019. הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו ב-103 מיליון שקל בהשוואה לכ-179 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.  
בשנת 2020, סעיף זה הושפע בעיקר מקיטון ברווחי הון ממכירת נדל"ן בשל רווח הון ממכירת מתחם "סקיה" שהוכר בשנה המקבילה בסך כ-403 מיליון שקל. כמו כן, בשנת 2020 נרשמה הוצאות מענק חד פעמי לעובדי בזק קווי בסך כ-40 מיליון שקל. מנגד, חל קיטון בהוצאות לפרישה מוקדמת של עובדים בבזק קווי ובחברות הבנות.
 
הירידה בהוצאות ברבעון הרביעי 2020 נבעה בעיקר מהקיטון בהפרשה לפרישת עובדים בבזק קווי ומרישום הפרשה לפרישת עובדים של פלאפון ברבעון הרביעי אשתקד.
 
הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.84 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.91 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-3.9%. הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-463 מיליון שקל בהשוואה לכ-487 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-4.9%.
הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה מקיטון בחברות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהוצאות פחת בבזק קווי.
 
הפסד מירידת ערך לשנת 2020 הסתכם בכ-293 מיליון שקל בהשוואה לכ-1.15 מיליארד שקל בשנת 2019.
הפסד מירידת ערך ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-25 מיליון שקל בהשוואה לכ-196 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
בשנת 2020 הוכר הפסד מירידת ערך בבזק בינלאומי בכ-307 מיליון שקל לעומת כ-196 מיליון שקל בשנת 2019. כמו כן, בעקבות הסכם למכירת אחזקות החברה בוואלה, הוכר רווח מביטול ירידת ערך שהוכרה בעבר בסך כ-14 מיליון שקל.  בנוסף, בשנת 2019, הוכר הפסד מירידת ערך בפלאפון בכ-951 מיליון שקל.
 
מדדי הרווחיות הושפעו בעיקר מהשינויים בהפסד מירידת ערך ומהשינויים בסעיף הוצאות תפעוליות אחרות.
 
הרווח התפעולי לשנת 2020 הסתכם בכ-1.46 מיליארד שקל בהשוואה לכ-850 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-71.2%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-296 מיליון שקל בהשוואה לכ-8 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
ה-EBITDA לשנת 2020 הסתכם בכ-3.29 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 37.7%) בהשוואה לכ-2.76 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 30.9%)  בשנת 2019, עלייה של כ-19.2%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-759 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 34.5%) בהשוואה לכ-495 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 22.5%) ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-53.3%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך) לשנת 2020 הסתכם בכ-3.66 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 41.9%) בהשוואה לכ-3.69  מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 41.3%) בשנת 2019, ירידה של כ-0.8%. ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-887 מיליון שקל  (שיעור EBITDA של 40.3%) בהשוואה לכ-870 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 39.5%) ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-2.0%.
 
הוצאות מימון, נטו לשנת 2020 הסתכמו בכ-371 מיליון שקל בהשוואה לכ-549 מיליון שקל בשנת 2019, ירידה של כ-32.4%. הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-98 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-10.1%.
הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה בעיקר מירידה בהוצאות מימון של בזק קווי.
 
הוצאות מסים לשנת 2020 הסתכמו בכ-288 מיליון שקל בהשוואה לכ-1.49 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-80.7%. הוצאות מסים ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-24 מיליון שקל, בהשוואה להכנסת מסים בכ-13 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
הירידה בהוצאות מסים בשנת 2020 נבעה בעיקר בשל הכרה בהוצאות מסים בשנת 2019 בסך כ-1.17 מיליארד שקל ממחיקת נכס המס בגין הפסדי yes.
בנוסף, ברבעון הרביעי של שנת 2020 הוכר נכס מס נדחה בגין הפסד לצורך מס ממכירת חברת וואלה בסך כ-37 מיליון שקל בבזק קווי.
 
הרווח הנקי לשנת 2020 הסתכם בכ-796 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי בכ-1.19 מיליארד שקל בשנת 2019. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-174 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-87 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהשינויים בהפסד מירידת ערך, סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות והוצאות מסים כאמור.
 
הרווח הנקי המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך) לשנת 2020 הסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל בהשוואה לכ-913 מיליון שקל בשנת 2019,
  
עלייה של כ-25.3%. הרווח הנקי המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-277 מיליון שקל בהשוואה לכ-203 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-36.5%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2020 הסתכם בכ-3.22 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.92 מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-10.1%. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-950 מיליון שקל, בהשוואה לכ-748 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-27.0%.
העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מגידול ברווח ושינויים בהון חוזר.
 
ההשקעות לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.50 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.55 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-3.4%. ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-368 מיליון שקל, בהשוואה לכ-324 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-13.6%.
העלייה בהשקעות נבעה בעיקר מעלייה בהשקעות בבזק קווי ובפלאפון.
 
התזרים החופשי לשנת 2020 הסתכם בכ-1.48 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.37 מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-8.0%. התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-613 מיליון שקל, בהשוואה לכ-344 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-78.2%.
העלייה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מהעלייה בתזרים מפעילות שוטפת בנטרול הגידול בהשקעות כאמור.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.84 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2020, בהשוואה לכ-7.96 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2019. ביום 31.12.2020 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.1 בהשוואה לכ-2.4 ביום 31.12.2019.
 
תחזית הקבוצה לשנת 2021 
 
       להלן תחזית הקבוצה לשנת 2021 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום:
 
                 - הרווח הנקי המתואם* לבעלי מניות צפוי להיות כ-1.0 מיליארד שקל
                 - ה-EBITDA המתואם* צפוי להיות כ-3.5 מיליארד שקל
                 - ה-CAPEX** צפוי להיות כ-1.7 מיליארד שקל
 
       תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה.
 
       התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, על המצב הכלכלי הנוכחי במשק, ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2021, וכן בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב' או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2020. כמו כן, אין וודאות כי התחזית תתמלא באופן מלא או חלקי, בין השאר, לנוכח מגיפת הקורונה ואי הוודאות הרבה כתוצאה ממנה.
 
החברה תדווח, ככל שיידרש, על סטיות של 10% ± ומעלה מהסכומים שצוינו בתחזית.
 
*רווח נקי ו-EBITDA מתואם - בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, הפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך והוצאות אופציות לעובדים. יצוין כי ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם לשנת 2020 הינם כ-3.66 מיליארד שקל וכ-1.14 מיליארד שקל בהתאמה.
**CAPEX  - תשלומים (ברוטו) בגין השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים. יצוין כי ה-CAPEX לשנת 2020 הינו כ-1.50 מיליארד שקל.        
 

 
 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק


מנכ"ל בזק, דודו מזרחי, "התוצאות הכספיות של שנת 2020 הן הטובות ביותר שבזק הציגה מזה שנים ארוכות, ומעידות על תנופה משמעותית בכל תחומי הפעילות של החברה. לראשונה מזה 5 שנים בזק רשמה עלייה בהכנסות השנתיות ל-4.16 מיליארד שקל, וצמיחה של 7.1% בהכנסות ברבעון הרביעי של השנה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. על אף החרפת התחרות, הכנסות החברה משירותי האינטרנט צמחו בכ-6.4% ביחס לרבעון המקביל, והסתכמו ב-417 מיליון שקל. לראשונה מאז 2014 גדלה מצבת מנויי האינטרנט הקמעונאיים של החברה. כמו כן, לראשונה מזה שנים רבות, הכנסות הטלפוניה הקווית צמחו ברבעון הרביעי של 2020 והסתכמו ב- 248 מיליון שקל, גידול של 0.4% לעומת הרבעון המקביל".
 
עוד הוסיף מזרחי, "אסטרטגיית ה–Full Wi-Fi, המתמקדת בשיפור חווית הגלישה בבית, המשיכה להוכיח את עצמה, והכנסות החברה מהתחום המשיכו לצמוח בשיעורים גבוהים. בסוף 2020, יותר מחצי מיליון לקוחות עשו שימוש בנתב ה-Be המתקדם, המותאם לעידן הסיבים, ועוד כרבע מיליון לקוחות נהנים ממשפרי הקליטה. כל אלה, יחד עם שדרוג מתמיד בקצבי הגלישה, הביאו לגידול בהכנסה הממוצעת מלקוח אינטרנט שהגיעה ברבעון הרביעי ל-102 שקל לחודש. האינטרנט של בזק הוא המוצר היחיד בשוק התקשורת בישראל המציג עלייה  ב-ARPU, תוך הוספה תמידית של שירותים וערכים מוספים ללקוחות. בסקטור העסקי, בזק חוותה צמיחה משמעותית בכל תחומי פעילותה, תוך העמקת חדירתם של פתרונות אינטגרציה לעסקים ושירותי ענן המהווים מנועי צמיחה משמעותיים. גם תחום הריטייל של בזק עבר מהפך, תוך הרחבת מערך נקודות המכירה וצמיחה חסרת תקדים של פעילות המסחר האלקטרוני של החברה".
 
"בזק השיקה רק לאחרונה את רשת הסיבים האופטיים שלה, ומאז אנו עדים לביקוש משמעותי מאד לשירות החדש. אני משוכנע שנחבר לקוחות לתשתית הסיבים בקצב שלא נראה עדיין בישראל, כשבמקביל נרחיב את אזורי הפריסה שלנו במהירות עצומה. כבר היום, כשלושה חודשים מתחילת הפריסה, למעלה מרבע מיליון משקי בית יכולים להתחבר לרשת הסיבים של בזק, כשבכל חודש שחולף יותר ויותר ישראלים יכולים להצטרף למהפכה של בזק בכל רחבי המדינה. בזק מציעה כבר היום קבצי גלישה של עד 1 גיגה ובקרוב אף תשיק קצב של 2.5 גיגה".
 
לסיכום אמר מזרחי, "בזק נכנסה לשנת 2021 כשהיא ממוקדת בצמיחה בכל הגזרות בהן היא פועלת, ולאחר שנה של תוצאות שיא. אני משוכנע שנצליח לעמוד באתגרים המשמעותיים שהצבנו לעצמנו גם השנה".
 
ההכנסות לשנת 2020 הסתכמו בכ-4.16  מיליארד שקל בהשוואה לכ-4.07 מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-2.1%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.06 מיליארד שקל בהשוואה לכ-985 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-7.1%.
העלייה בהכנסות נבעה מעלייה במרבית סעיפי ההכנסות אשר קוזזו בחלקם ע"י ירידה מתונה בהכנסות משירות טלפוניה בשנת 2020.
 
הכנסות משירותי אינטרנט לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.62 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.58 מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-2.8%. הכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-417 מיליון שקל בהשוואה לכ-392 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-6.4%.
העלייה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה מגידול בהכנסה הממוצעת ממנוי קמעונאי, עדכון תעריפי שירותי האינטרנט הסיטונאיים, וכן גידול במספר קווי האינטרנט בקמעונאות. העלייה מותנה בשל קיטון במספר קווי האינטרנט בסיטונות.

הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.01 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.04 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-3.0%. הכנסות משירותי טלפוניה ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-248 מיליון שקל בהשוואה לכ-247 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-0.4%.
ההכנסות משירותי טלפוניה הושפעו מקיטון במצבת הקווים, והיא מותנה בשל עליה בהכנסה הממוצעת לקו טלפון בשל עליה בהכנסות משיחות על רקע משבר הקורונה.
 
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.01 מיליארד שקל בהשוואה לכ-948 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-6.6%. הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-266 מיליון שקל בהשוואה לכ-219 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-21.5%. העלייה בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים נבעה, בין היתר, מגידול בהכנסות משירותי תמסורת לספקיות אינטרנט. העלייה ברבעון הרביעי 2020 הושפעה מהפרשה חד-פעמית ברבעון המקביל.
 
הכנסות משירותי ענן ודיגיטל לשנת 2020 הסתכמו בכ-288 מיליון שקל בהשוואה לכ-274 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-5.1%. הכנסות משירותי ענן ודיגיטל ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-75 מיליון שקל בהשוואה לכ-66 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-13.6%.
העלייה בהכנסות משירותי ענן ודיגיטל נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ממרכזיות וירטואליות ומשירותי ענן.
 
הכנסות משירותים אחרים לשנת 2020 הסתכמו בכ-230 מיליון שקל בהשוואה לכ-234 מיליון שקל בשנת 2019, ירידה של כ-1.7%. הכנסות משירותים אחרים ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-49 מיליון שקל, בהשוואה לכ-61 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-19.7%.
הירידה בהכנסות משירותים אחרים נבעה, בין היתר, מהסכמים חדשים עם חברת הוט ותאגיד השידור. מנגד, היה גידול במכירת ציוד קצה סלולרי.
 
הוצאות ההפעלה לשנת 2020 הסתכמו בכ-590 מיליון שקל בהשוואה לכ-565 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-4.4%. הוצאות ההפעלה ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-154 מיליון שקל, בהשוואה לכ-147 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-4.8%.
העלייה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מגידול בקישוריות למפעילי תקשורת עקב גידול בצריכה, בהוצאות שרותי קבלני משנה, הוצאות הפרשה לחובות מסופקים ופרסום, אשר קוזזה בחלקה מירידה בהוצאות אחזקת מבנים בעיקר בשל זיכויי תשלומי ארנונה עקב משבר הקורונה.
 
הוצאות שכר לשנת 2020 הסתכמו בכ-919 מיליון שקל בהשוואה לכ-911 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-0.9%. הוצאות שכר ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-241 מיליון שקל בהשוואה לכ-223 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-8.1%.
הגידול ברבעון הרביעי 2020 נבע בעיקר מקליטת עובדים לפרויקט הסיבים ומהוצאות בגין הסכם חדש עם העובדים.
 
הוצאות תפעוליות אחרות, נטו לשנת 2020 הסתכמו בכ-68 מיליון שקל בהשוואה להכנסה בסך כ-406 מיליון שקל בשנת 2019.  הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-79 מיליון שקל בהשוואה לכ-94 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 
השינוי בסעיף זה נבע בעיקר מקיטון ברווחי הון ממכירת נדל"ן בשל רווח הון ממכירת מתחם "סקיה" שהוכר בשנה המקבילה בסך כ-403 מיליון שקל. כמו-כן, בשנת 2020 נרשמו הוצאות מענק חד פעמי לעובדים בסך כ-40 מיליון שקל. מנגד, חל קיטון בהוצאות לפרישה מוקדמת של עובדים וכן, נרשם רווח הון בסך כ-22 מיליון שקל ממכירת חברת וואלה.
 
הוצאות פחת לשנת 2020 הסתכמו בכ-877 מיליון שקל בהשוואה לכ-861 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-1.9%. הוצאות פחת ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-225 מיליון שקל, דומה לרבעון הרביעי אשתקד.
 
מדד הרווחיות בשנת 2020 הושפעו בעיקר מהשינויים בסעיף הוצאות תפעוליות אחרות, נטו.
 
הרווח התפעולי לשנת 2020 הסתכם בכ-1.71 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.14 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-20.4%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-356 מיליון שקל, בהשוואה לכ-296 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-20.3%.
 
ה-EBITDA לשנת 2020 הסתכם בכ-2.58 מיליארד שקל בהשוואה לכ-3.00 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-14.0%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-581 מיליון שקל בהשוואה לכ-521 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 11.5%.
 
ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות) לשנת 2020 הסתכם בכ-2.65 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.60 מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-2.0%. ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-660 מיליון שקל בהשוואה לכ-615 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 7.3%.
 
הוצאות מימון, נטו לשנת 2020 הסתכמו בכ-403 מיליון שקל בהשוואה לכ-569 מיליון שקל בשנת 2019, ירידה של כ-29.2%. הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-100 מיליון שקל בהשוואה לכ-115 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-13.0%.
הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות מימון בגין הטבות לעובדים, ירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון (לרבות פירעון מוקדם) של הלוואות, קיטון בהפרשי הצמדה בגין אג"ח עקב ירידת מדד המחירים לצרכן וכן
עלויות פירעון מוקדם של הלוואות אשר היו נמוכות יותר בשנת 2020 מעלויות פירעון מוקדם של הלוואות ואג"ח שהוכרו בשנה המקבילה.
 
הרווח הנקי לשנת 2020 הסתכם בכ-1.04 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.19 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-12.8%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-216 מיליון שקל בהשוואה לכ-134 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-61.2%.
 
הרווח הנקי המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות) לשנת 2020 הסתכם בכ-1.09 מיליארד שקל בהשוואה לכ-879 מיליון מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-24.2%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-277 מיליון שקל בהשוואה לכ-206 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-34.5%.
 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2020 הסתכם בכ-2.11 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.85מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-14.0%. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-600 מיליון שקל בהשוואה לכ-476 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 26.1%.
העלייה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה מגידול ברווח ומשינויים בהון חוזר.
 
ההשקעות לשנת 2020 הסתכמו בכ-910 מיליון שקל בהשוואה לכ-881 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-3.3%. ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-237 מיליון שקל בהשוואה לכ-193 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-22.8%.
  
העלייה בהשקעות ברבעון רביעי 2020 נבעה מהשקת פרויקט הסיבים.
 
התזרים החופשי לשנת 2020 הסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.26 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-2.2%. התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-455 מיליון שקל בהשוואה לכ-269 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-69.1%.
העלייה בתזרים החופשי ברבעון הרביעי נבעה מהגידול בתזרים מפעילות שוטפת בנטרול הגידול בהשקעות כאמור.
 
מספר קווי האינטרנט, כולל קווים סיטונאים, הסתכם בסוף הרבעון הרביעי 2020 בכ-1.56 מיליון, ירידה של כ-9 אלפים קווים בהשוואה לרבעון השלישי 2020, וירידה של כ-19 אלף קווים בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.
 
מספר קווי האינטרנט הקמעונאים צמח ברבעון שלישי ברציפות והסתכם בכ-999 אלף קווים, עלייה של כ-4 אלפים קווים לעומת הרבעון הקודם. סך קווי האינטרנט הקמעונאים גדל בכ-16 אלף קווים בשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019, צמיחה שנתית ראשונה מאז שנת 2014.
 
מספר קווי האינטרנט הסיטונאים הסתכם בכ-557 אלף קווים, קיטון של כ-13 אלף קווים לעומת הרבעון הקודם.
 
במהלך הרבעון חלה עלייה בקצב חבילה ממוצע לכ-74.2 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ-71.6 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי 2020 וכ-67.8 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 9.4% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.
 
ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמה בכ-102 שקל, בהשוואה לכ-100 שקל ברבעון השלישי 2020 וכ-98 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון הרביעי 2020 עמד על כ- 1.639 מיליון, בהשוואה לכ-1.653 מיליון בסוף הרבעון השלישי 2020 וכ-1.718 מיליון בסוף הרבעון הרביעי אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הרביעי של שנת 2020 עמדה על כ-50 שקל, בהשוואה לכ-51 שקל ברבעון השלישי 2020 וכ- 48 שקל ברבעון הרביעי אשתקד. 

תוצאות הפעילות של החברות הבנות (אלפא)
(
yes | פלאפון | בזק בינלאומי)


בשנת 2020 העמקנו את הסינרגיה בין החברות, המשכנו את תהליכי ההתייעלות והתמודדנו בהצלחה עם אירוע הקורונה. שלוש החברות צמחו במנויים תוך עמידה ביעדים העסקיים והובלת החדשנות הטכנולוגית בכל ענף – סלולר, טלוויזיה ואינטרנט. להלן עיקרי התוצאות השנתיות:
 
 • הכנסות חברות אלפא הסתכמו בכ-4.744 מיליארד שקל ב-2020
 • התייעלות תפעולית משותפת בסך של כ-366 מיליון שקל לעומת השנה המקבילה
 • מתחילת הסינרגיה צמצום בכ"א בהיקף של כ-1,300 עובדים משלוש החברות
 • yes מסכמת שנת מהפך עם שיפור בכל המדדים הפיננסיים - הרווח התפעולי הסתכם בכ-39 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-24 מיליון שקל, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-163 מיליון שקל
 • שלוש החברות עשו קפיצה טכנולוגית משמעותית: בפלאפון היינו הראשונים להשיק ולהפעיל את רשת דור 5, תוך זכייה בתדרים האיכותיים, ב-yes אנו ממשיכים במעבר לצפייה ב-IP ועוד שנה נהיה לשחקן הגדול בתחום זה, ובבזק בינלאומי השקנו החודש את Fiber+ על גבי רשת הסיבים האופטיים, שייתן את האינטרנט המהיר בישראל
 • שלוש החברות מציגות צמיחה במנויים - פלאפון צירפה כ-115 אלף מנויים זו השנה החמישית ברציפות, yes חוזרת לגידול במנויים עם מעבר של כ-25% מלקוחות החברה ל-IP,  ובזק בינלאומי ממשיכה להוביל בענף כספקית האינטרנט הגדולה בישראל

רן גוראון, מנכ"ל yes, פלאפון ובזק בינלאומי: "אנחנו מסכמים שנתיים אל תוך פרויקט אלפא שנוחל הצלחה משמעותית והביא לחיסכון של כ-230 מיליון שקל מ-2018. היום בישרנו על השלב הבא של אלפא, בו אנו בוחנים מיזוג פעילות בזק בינלאומי לתוך yes במטרה לאחד את הפעילות השירותית והעסקית בין החברות ולהעניק ערך מוסף ללקוחותינו. במקביל, נעמיק את תהליך הסינרגיה בין החברות תוך ניצול מיטבי של המשאבים וכוח האדם הקיים".
 
עוד ציין גוראון, כי "השנה עשינו קפיצה טכנולוגית משמעותית בשלוש החברות תוך הובלת החדשנות בענפים בהם אנו פועלים: בפלאפון היינו הראשונים להשיק ולהפעיל את רשת דור 5 שמהווה את מנוע הצמיחה העתידי של המשק בישראל, ב-yes השלמנו מהפך, החברה מציגה רווחיות, תזרים מאוזן וחזרנו לצמיחה במנויים, כאשר תוך שנה נהפוך לחברת הטלוויזיה הגדולה בישראל על גבי האינטרנט. בבזק בינלאומי השקנו החודש את FIBER+ על רשת הסיבים האופטיים. אנחנו נמשיך לפעול ולהבטיח את היותנו חוד החנית הטכנולוגית של שוק התקשורת בישראל".
 
 
תוצאות yes

החברה משלימה שנת מהפך
:
שיפור במדדי הרווחיות, איזון תזרימי
וחזרה לצמיחה במנויים עם כרבע מהלקוחות על גבי שידורי
IP
 
עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2020, בהשוואה לתקופה המקבילה:
 
 • חזרה לצמיחה במנויים – מתחילת השנה צורפו כ-2,600 לקוחות. גידול בשיעור מנויי IP שעומד כעת על כ-25% מסך מנויי החברה
 • יציבות בהכנסות שהסתכמו ב-2020 בכ-1.287 מיליארד שקל
 • עלייה במדדי הרווחיות - הרווח התפעולי הסתכם בכ-39 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-55 מיליון שקל בשנה המקבילה, הרווח הנקי הסתכם בכ-24 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-69 מיליון שקל בשנה המקבילה
 • שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי - החברה מציגה איזון תזרימי שהסתכם בתזרים חופשי שלילי בסך כ-4 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-125 מיליון ש"ח בשנה המקבילה. השנה החברה לא נזקקה לתמיכה מבזק
 • גידול ב-EBITDA שהסתכם בכ-242 מיליון שקל, לעומת כ-164 מיליון שקל בשנה המקבילה
 • המשך התייעלות תפעולית - ב-2020 נרשם שיפור בהוצאות התפעוליות בסך של כ-152 מיליון שקלים לעומת התקופה המקבילה
 • ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) עומדת ברבעון הרביעי על כ-186 שקלים
 
יציבות בהכנסות שהסתכמו ב-2020 בכ-1.287 מיליארד שקל לעומת כ-1.345 מיליארד שקל בשנה המקבילה, קיטון של 4.3% בלבד. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-317 מיליון שקל לעומת כ-331 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של 4.2%. השינוי בהכנסות נבע בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסה הממוצעת למנוי, בקיזוז עלייה בהכנסות ממכירת תכנים בתשלום.
 
המשך התייעלות תפעולית ב-2020 ההוצאות התפעוליות הסתכמו בכ-1.248 מיליארד שקל לעומת כ-1.4 מיליארד שקל בשנה המקבילה, שיפור של 152 מיליון שקל. בנטרול השפעה חד פעמית של הוצאות בגין הסכם ההתייעלות הסתכמו ההוצאות התפעוליות ב-2020 בסך של כ-1.255 מיליארד שקל לעומת סך של כ-1.356 מיליארד שקל שנה קודמת, שיפור של כ-101 מיליון שקל. הוצאות הפעילות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-328 מיליון שקל לעומת כ-337 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בהוצאות הפעילות נובעת בעיקר מהמשך התייעלות בהוצאות הפעלה ושכר וכן חסכונות בגין משבר הקורונה.
 
גידול ברווח התפעולי שהסתכם ב-2020 בכ-39 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-55 מיליון שקל בשנה המקבילה. ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-11 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
שיפור ב-EBITDA שהסתכם ב-2020 בכ-242 מיליון שקל (שיעור EBITDA -18.8%) לעומתEBITDA  של כ-164 מיליון שקל בשנה המקבילה (שיעור EBITDA -12.2%). ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם בכ-48 מיליון שקל (שיעור EBITDA -15.1%) לעומת כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל (שיעור  EBITDA- 12.1%).
 
עלייה ברווח הנקי שהסתכם ב-2020 בכ-24 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-69 מיליון שקל שנה המקבילה. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-24 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם ב-2020 בכ-163 מיליון שקל לעומת כ-143 מיליון שקל בשנה המקבילה. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ-14 מיליון שקל לעומת כ- 31 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
תזרים המזומנים החופשי מאוזן ב-2020 והסתכם בסכום שלילי של כ-4 מיליון שקל לעומת תזרים חופשי שלילי של כ-125 מיליון שקל בשנה המקבילה. התזרים החופשי השלילי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-18 מיליון שקל לעומת תזרים שלילי של כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ברבעון הנוכחי על 186 מיליון שקל, לעומת כ-187 ברבעון הקודם.
 
 
צמיחה במנויים – ב-2020 צורפו כ-2,600 מנויים חדשים. מצבת המנויים של החברה לסוף 2020 עומדת על כ-557 אלף מנויים.
 תוצאות פלאפון
 
הפעלת רשת דור 5, צמיחה במנויים
עם כ-115 אלף מצטרפים חדשים, התמודדות עם השלכות הקורונה על הענף והמשך התייעלות תפעולית

 
עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2020, בהשוואה לשנה המקבילה:
 
 • > החברה צלחה את אירוע הקורונה בזכות מהלכי התייעלות, לצד עדכוני מחירים וצמיחה במנויי פוסט פייד, שפיצו חלקית על הפגיעה בהכנסות משירותי הנדידה וציוד קצה
 • > הכנסות החברה הסתכמו בכ-2.186 מיליארד שקל
 • > המשך צמיחה במנויים: ברבעון הרביעי צורפו כ-46 אלף מנויים וב-2020 הצטרפו כ-115 אלף מנויים. זו השנה החמישית ברציפות בה פלאפון מציגה צמיחה במנויים
 • > תזרים מזומנים חופשי חזק – ב-2020 הסתכם התזרים החופשי בכ-149 מיליון שקל, גידול של כ-4.2% לעומת התקופה המקבילה
 • המשך התייעלות תפעולית – ב-2020 נרשם שיפור בהוצאות התפעול בסך של כ-191 מיליון שקל לעומת השנה המקבילה
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU): עומדת ב-2020 על כ-56 שקלים
 
ההכנסות משירותים הסתכמו ב-2020 בכ-1.591 מיליארד שקל לעומת כ-1.709 מיליארד שקל ב-2019, קיטון של כ-6.9%. ברבעון הרביעי הכנסות החברה משירותים הסתכמו בכ-396 מיליון שקל, לעומת כ-416 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-4.8%. הקיטון נבע בעיקר מהשפעת משבר הקורונה אשר הביאה לירידה בהכנסות הנדידה אשר קוזזה חלקית על ידי עלייה בהכנסות מזמן אוויר נכנס, במקביל לעלייה בדמי השלמת שיחה.
 
הכנסות מציוד קצה הסתכמו ב-2020 בכ-595 מיליון שקל לעומת כ-653 מיליון שקל בשנה המקבילה, ירידה של כ-8.9%. ברבעון הרביעי ההכנסות מציוד קצה הסתכמו בכ-137 מיליון שקל לעומת כ-186 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-26.3%. הירידה נובעת בעיקר בשל משבר הקורונה שהוביל לסגירת נקודות מכירה וקוזז בחלקו בעלייה במכירות סיטונאיות, והן בשל דחיית השקת מכשיר האייפון 12 לדצמבר.
 
סך הכנסות החברה ב-2020 הסתכמו בכ-2.186 מיליארד שקל לעומת כ-2.362 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, ירידה של כ-7.5%. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות בכ-533 מיליון שקל לעומת כ-602 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-11.5%.
 
המשך צמיחה במנויים ב-2020 צורפו כ-115 אלף מנויים. מצבת המנויים של פלאפון עומדת נכון ל-31.12.2020 על כ-2.442 מיליון מנויים.

ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עומדת ב-2020 על 56 שקל. ירידה של 7 שקלים לעומת השנה המקבילה, הירידה נובעת בעיקר בשל משבר הקורונה שפגע בהכנסות משירותי הנדידה.
 
התייעלות תפעולית – ההוצאות התפעוליות ב-2020 הסתכמו בכ-2.27 מיליארד שקל לעומת 2.461 מיליארד שקל בשנה המקבילה, שיפור של כ-191 מיליון שקל.
 
ההפסד התפעולי השתפר בכ-15 מיליון שקל והסתכם ב-2020 בכ-84 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-99 מיליון שקל בשנה קודמת. בנטרול הוצאה חד פעמית בגין הסכם התייעלות וסינרגיה לשנים 2019-2021, מסתכם ההפסד התפעולי ב-2020 בכ-68 מיליון שקל לעומת כ-21 מיליון שקל ב-2019. ברבעון הרביעי הסתכם ההפסד התפעולי בכ-36 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-97 מ' שקל ברבעון המקביל.
 
ה-EBITDA ב-2020 הסתכם בכ-515 מיליון שקל (שיעור EBITDA - 23.6%) לעומת כ-534 מיליון שקל בשנה המקבילה (שיעור EBITDA – 22.6%), קיטון של כ-3.6%. בנטרול הוצאה חד פעמית בגין הסכם התייעלות וסינרגיה לשנים 2019-2021, הסתכם ה-EBITDA ב-2020 בכ-531 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 24.3%), קיטון של כ-13% מול השנה המקבילה. ברבעון הרביעי הסתכם ה-EBITDA בכ-115 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 21.6%) לעומת כ- 66 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 11.0%) ברבעון המקביל, גידול של כ- 74.2%.
 
ההפסד הנקי השתפר בכ-22 מיליון שקל והסתכם ב-2020 בכ-25 מיליון שקל לעומת כ-47 מיליון שקל בשנה המקבילה. בנטרול הוצאה חד פעמית בגין רישום הפרשה לתהליכי התייעלות וסינרגיה לשנים 2019-2021, ההפסד הנקי הסתכם ב-2020 בכ-13 מיליון שקל לעומת רווח נקי בסך של כ-13 מיליון שקל בשנה המקבילה. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-12 מיליון שקל לעומת כ-69 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
שיפור בתזרים המזומנים החופשי שהסתכם ב-2020 בכ-149 מיליון שקל לעומת כ-143 מיליון שקל בשנה הקודמת, עלייה של כ-4.2%.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-2020 בכ-697 מיליון שקל לעומת כ-677 מיליון שקל בשנה הקודמת עלייה של כ-3%.
תוצאות בזק בינלאומי
יציבות בהכנסות החברה ובמדדים הפיננסיים המרכזיים,
לצד המשך התייעלות תפעולית

 
עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2020, בהשוואה לשנת 2019:
 
 • יציבות בהכנסות החברה שהסתכמו בכ-1.271 מיליארד שקל 
 • שיפור במדדי הרווחיות - הרווח התפעולי הסתכם בכ-66 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי מאופס בשנה המקבילה, הרווח נקי הסתכם בכ-32 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-6 מיליון בשנה המקבילה, זאת בנטרול הוצאות חד פעמיות כתוצאה מרישום הוצאות לירידת ערך    
 • המשך התייעלות תפעולית - ב-2020 נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות של כ-1.5% ובנטרול הוצאות חד פעמיות ירידה של כ-10%    
 • תזרים מזומנים חופשי חיובי שהסתכם בכ-84 מיליון שקל
 • צמיחה בשירותים עסקיים - החברה המשיכה במגמת הגידול בפעילות ענן, יישומים עסקיים ופעילות חוות שרתים.
 
התוצאות הכספיות הושפעו מהוצאות חד פעמיות כתוצאה מרישום הוצאה בגין ירידת ערך בגובה של כ-307 מיליון שקל ב-2020 וכ-196 מיליון שקל ב-2019. ברבעון הנוכחי התבצעה הערכת שווי מחודשת במסגרת היערכות לשימוע ספק תשתית שהובילה לירידת ערך בסך של כ-25 מיליון שקל.
יציבות בהכנסות החברה שהסתכמו ב-2020 בכ-1.271 מיליארד שקל לעומת כ-1.339 מיליארד שקל בשנה המקבילה, קיטון של כ-5.1% בלבד. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-325 מיליון שקל לעומת כ-330 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-1.5% בלבד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקר מקיטון בהכנסות אינטרנט, מכירת ציוד ורישוי לעסקים ושיחות בינלאומיות. הקיטון קוזז מעט בשל עלייה בהכנסות משירותים עסקיים.
המשך התייעלות תפעולית - ב-2020 הסתכמו ההוצאות התפעוליות בכ-1.512 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.535 מיליארד שקל בשנה המקבילה, שיפור של כ-1.5%. ההוצאות תפעוליות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-347 מיליון שקל לעומת כ-519 מיליון שקל ברבעון המקביל, שיפור של כ-33%. בנטרול הוצאות חד פעמיות כתוצאה מרישום הוצאות לירידת ערך הסתכמו ההוצאות התפעוליות ב-2020 בכ-1.205 מיליארד שקל לעומת כ-1.339 מיליארד שקל בשנה המקבילה, שיפור של כ-10%, וברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו בכ-322 מיליון שקלים לעומת כ-323 מיליון שקלים ברבעון המקביל. הירידה בהוצאות התפעוליות שנה מול שנה מקבילה, נובעת מקיטון בהוצאות המשתנות במקביל לקיטון בהכנסות הרלוונטיות וכן מהמשך תכנית ההתייעלות של החברה בהוצאות התפעוליות ובהוצאות השכר.
 
 הרווח התפעולי בנטרול הוצאות חד פעמיות כתוצאה מרישום הוצאות לירידת ערך, הסתכם ב-2020 בכ-66 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי מאופס בתקופה המקבילה, וברבעון רביעי 2020 הסתכם הרווח התפעולי בכ-3 מיליון שקלים לעומת רווח תפעולי של כ-7 מיליון שקלים ברבעון המקביל. ללא הנטרול ההפסד התפעולי ב-2020 הסתכם בכ-241 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של כ-196 מיליון שקל בשנה המקבילה, ברבעון הרביעי ההפסד התפעולי הסתכם בכ-22 מיליון שקל לעומת כ-189 מיליון שקל ברבעון המקביל.
ה-EBITDA בנטרול הוצאות חד פעמיות כתוצאה מרישום הוצאה לירידת ערך, הסתכם ב-2020 בכ-215 מיליון שקל (שיעור EBITDA – 17%) לעומת כ-190 מיליון שקל בשנה מקבילה (שיעור EBITDA – 14.2%). ללא הנטרול ה-EBITDA הסתכם בסך שלילי של כ-92 מיליון שקל, לעומת סך שלילי של כ-6 מיליון שקל בשנה המקבילה.
הרווח הנקי בנטרול הוצאות חד פעמיות כתוצאה מרישום הוצאה לירידת ערך, הסתכם ב-2020 בכ-32 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של 6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה, וברבעון רביעי 2020 הסתכם הרווח הנקי בכ-12 מיליון שקלים לעומת רווח נקי של כ-2 מיליון שקלים ברבעון המקביל. ללא נטרול ההפסד הנקי הסתכם בכ-275 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של כ-157 מיליון שקל בשנה המקבילה. ברבעון הרביעי ההפסד הנקי הסתכם בכ-13 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של כ-149 מיליון שקל ברבעון המקביל.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2020 הסתכם בכ-230 מיליון שקל לעומת כ-255 מיליון שקל בשנה המקבילה, ירידה של כ-9.8% בלבד. ברבעון הרביעי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-75 מיליון שקל לעומת כ-87 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, ירידה של כ-13.8%. הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר בשל שינויים בהון החוזר, בעיקר תשלום בגין הסכמי פרישה.
 
תזרים המזומנים החופשי ב-2020 הסתכם בכ-84 מיליון שקל לעומת כ-95 מיליון שקל בשנה המקבילה, ירידה של כ-11.6%. ברבעון הרביעי תזרים המזומנים החופשי הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת כ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-19%.מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
ביום חמישי, ה-25.3.2021 תקיים החברה שיחות ועידה טלפוניות באנגלית ובעברית, בנושא הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020, להלן פרטי ההתקשרות:
 
 1. שיחת ועידה טלפונית באנגלית:
בשעה 15:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0609 (אין קוד גישה).
 
 1. שיחת ועידה טלפונית בעברית:
בשעה 16:00, מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הוועידה: 03-918-0610 (אין קוד גישה).
 
הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il).
 
הקלטה של שיחת הוועידה באנגלית תעלה לאתר קשרי המשקיעים של החברה תוך יום עסקים אחד מסיום השיחה בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
 
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחיות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                              סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                              דוא"ל: pr@bezeq.co.il
 

גיל שרון יור בזק. צילום - רמי זרנגר
גיל שרון יו"ר בזק.
צילום - רמי זרנגר.