הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

תאריך פרסום: 18/03/2021

דוח זימן אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה >> לחץ כאן


כתב הצבעה לפי תקנות החברות- חלק ראשון >> לחץ כאן