דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

תאריך פרסום: 16/08/2022

דוח זימן אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה >> לחץ כאן

 

כתב הצבעה לפי תקנות החברות- חלק ראשון >> לחץ כאן