תאריך פרסום: 12/11/2018

הנהלות החברות הבנות של בזק נכנסות למו"מ עם וועדי העובדים בנוגע לתהליכי התייעלות ושינויים ארגוניים

בהמשך לדיווחים בדבר בחינת מהלכים שונים בחברות הבנות בקבוצת בזק, הדירקטוריונים של yes, פלאפון ובזק בינלאומי אישרו היום לכל אחת מההנהלות של החברות הבנות להיכנס למו"מ עם ועדי העובדים בחברות, בנוגע לתהליכי התייעלות ושינויים ארגוניים.

מטרת החלטה זאת היא להבטיח את חוזקן ומעמדן של החברות הבנות לאורך זמן בענף התקשורת, זאת בשוק תחרותי הפועל תחת מגבלות רגולטוריות כבדות על החברות, ולנוכח הצורך בהשקעות גבוהות בתשתיות וטכנולוגיה. יש לציין כי החברות הבנות ממשיכות לפעול כפי שהתנהלו עד כה, באופן עצמאי ונפרד.