תמורת 680 מיליון שקל במזומן ותשלומים מותנים נוספים

תאריך פרסום: 11/02/2015
בזק תהפוך לבעלים היחיד של חברת הלוויין – מהלך בעל ערך אסטרטגי עבור החברה

 
  • על פי תנאי העסקה, בזק תשלם ליורוקום 680 מיליון שקל. בנוסף יורוקום תהיה זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות: אחת בסך של עד 200 מיליון שקל תשולם בהתאם לסינרגיית המס, ותמורה נוספת בסך של עד 170 מיליון שקל, תשולם על פי תוצאותיה העסקיות של yes בשלוש השנים הקרובות
  •  את העסקה הובילה וועדה מיוחדת מטעם הדירקטוריון העוסקת בנושא כשנה ומורכבת מדירקטורים חיצוניים בלבד, כשהיא נעזרה בבנק ההשקעות הבינ"ל-Merrill Lynch ומומחים נוספים
  • סטלה הנדלר, מנכ"ל בזק, "זוהי עסקה אסטרטגית לבזק, שתהפוך אותה לקבוצת תקשורת מלאה. השלמת עסקה זאת תאפשר לבזק להציע לראשונה חבילת שירותים הכוללת תוכן, כמו חברות התקשורת המובילות בעולם, ולייצר סינרגיות שעד כה לא היו אפשריות. רכישת yes היא בשורה מצויינת ללקוחות החברה שיוכלו ליהנות מסל מוצרים מלא בסטנדרט השירות הבלתי מתפשר לו הורגלו בבזק"
חברת בזק מודיעה היום על כך שדירקטוריון החברה אישר את התקשרות בזק בעסקה עם יורוקום, במסגרתה תרכוש בזק את מלוא אחזקותיה של יורוקום חברת הלוויין yes, אשר נכון למועד זה מהוות 50.22% מהון המניות המונפק של yes (41.62% בדילול מלא) וכן את כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום העמידה ל-yes (כ-1.54 מיליארד שקל). קודם לעסקת הרכישה תקבל החברה ו-yes את התנאים שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים בהחלטת המיזוג, וכן תממש אופציה המוקנית לה ללא תשלום להקצאת מניות ב-yes בשיעור של כ- 8.6% מההון המונפק של yes. לאחר השלמת עסקה זאת, בזק תחזיק ב-100% ממניות yes.
על פי תנאי העסקה, בזק תשלם ליורוקום 680 מיליון שקל. בנוסף, יורוקום תהיה זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות: אחת בסך של עד 200 מיליון שקל תשולם בהתאם לסינרגיית המס, ותמורה נוספת בסך של עד 170 מיליון שקל תשולם על פי תוצאותיה העסקיות של yes בשלוש השנים הקרובות.
את העסקה הובילה וועדה מיוחדת מטעם דירקטוריון בזק שהוקמה לפני כשנה. לאור מורכבות העסקה, ומכיוון שמדובר בעסקת בעלי עניין, הוועדה הורכבה רק מדירקטורים חיצוניים, והיא דנה בנושא במשך עשרות פגישות. הוועדה נעזרה ב-Merrill Lynch International (מקבוצת Bank of America), ומומחים נוספים בכל התחומים הנוגעים לעסקה.
לאחר אישור הוועדה המיוחדת אושרה העסקה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, והיא מותנית באישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ובאישור משרד התקשורת.