עוד 60 אלף משקי בית יחוברו לסיבים של בזק

תאריך פרסום: 06/10/2022

 
רן גוראון, מנכ"ל בזק, "אנו רואים חשיבות בפריסה רחבה ככל הניתן של רשת הסיבים האופטיים שלנו, ומודעים לחשיבות הלאומית בהגעה ליישובי פריפריה והחברה הערבית"
 
חברת בזק תרחיב את פריסת תשתית הסיבים האופטיים שלה, בעשרות ישובים, ברובם בפריפריה של ישראל, לאחר שקיבלה אישור ממשרד התקשורת לפריסה נוספת. בסך הכל בזק תחבר עוד כ-60 אלף משקי בית כך שבסיום הפריסה היא תגיע לכ-85% מהבתים בישראל עם תשתית הסיבים המתקדמת שלה, כ-2.5 מיליון משקי בית. עד סוף השנה בזק תגיע לכ-1.5 מיליון משקי בית, והיא כבר היום רשת הסיבים הגדולה בישראל. מדובר בפריסת סיבים בכ-150 אזורים שנקבעו על ידי משרד התקשורת, רובם המוחלט באזורים המרוחקים מריכוזי האוכלוסייה המרכזיים.
רן גוראון, מנכ"ל בזק, "אנו רואים חשיבות בפריסה רחבה ככל הניתן של רשת הסיבים האופטיים שלנו, ומודעים לחשיבות הלאומית בהגעה ליישובי פריפריה המרוחקים מריכוזי האוכלוסייה וליישובי החברה הערבית".
התכנית שאושרה על ידי משרד התקשורת כוללת כ-40 אלף משקי בית המשתייכים לחברה הערבית, מתוך הבנה שיש חשיבות מיוחדת לחברם לתשתית מתקדמת. בסך הכל בזק תחבר יותר מ-230 אלף משקי בית במגזר זה. בהתאם לתיקון חוק התקשורת הוספת אזורי פריסה לתוכנית של החברה מצריכה אישור שר התקשורת ותיקון רישיון החברה בהתאם.