דברו באפס אגורות

החל מ-01/04/22 מתעדכנים תעריפי הטלפוניה לכלל הלקוחות המחזיקים עד 3 קווים אנאלוגיים.

בתקופה שבין ה-01/04/22 עד ה-30/06/23:
תעריף תשלום חודשי קבוע מעודכן הינו 35 ₪ (כולל מע"מ).
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לפני 1.4.2022 יחויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם מנויים או על פי מחירי התקנות החדשים, הנמוך מבין השניים.
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 יחויבו לפי תנאי המסלול לקוחות שאינם מנויים על מסלול שיחות, יחויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות).
שינוי התעריפים יחול על קווי טלפון אנלוגי בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
לקוח המוסיף קו אנאלוגי רביעי יחויב בגינו בהתאם למסלול אליו הצטרף, ועבור הקווים האחרים בהתאם למסלול בו נמצא כל קו (ללא השוואה למחירי תקנות התשלומים).
קו שאינו נמצא במסלול יחויב בתשלום חודשי קבוע בסך 58 ₪ ועד ליום 30.6.2022 בתעריפי שיחות על פי תקנות התשלומים

מסלולי השיחות נסגרו למכירה, תקנוני המבצעים לידיעה:

לבחירתכם מגוון מסלולי שיחות המאפשרים לכם לדבר יותר ולשלם פחות.
  • משפחה וחברים
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי עד 200 דקות בכל ימות השבוע לעד 5 יעדים נייחים שנבחרו.
בתשלום חודשי של 12.90 ₪  תקנון
 
  • הזוג שלי
במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לשני יעדים נייחים ב-50% הנחה.
בתשלום חודשי של 11.00 ₪ תקנון 
 
  • השלישייה שלי
במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לשלושה יעדים נייחים ב-50% הנחה.
בתשלום חודשי של 14.10 ₪ תקנון 
 
  • החמישייה שלי
במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לחמישה יעדים נייחים ב-50% הנחה.
בתשלום חודשי של 19.10 ₪ תקנון 
 
  • העשירייה שלי
במסגרת המסלול תוכלו לדבר, בכל שעות היום, ללא הגבלה לעשרה יעדים נייחים ב-50% הנחה.
בתשלום חודשי של 33.30 ₪ תקנון


הערות
- החל מיום 3.9.2013 ייכללו במספרי היעד של הסלים הנ"ל גם מספרי 1-700, והכל כמפורט בעמוד תעריפי שירות

- החל מה- 1.1.14 עוגל מחירו החודשי (כולל מע"מ) של סל "מסלול ליעדים ניידים" לעיל, לאור הנחיית הרשות להגנת הצרכן.

שאלות ותשובות