מסלולי דקות שיחה לנייחים וניידים


לרשותכם מגוון מסלולי שיחות הכוללים קו טלפון ודקות שיחה ליעדים נייחים וניידים


 
  • 3,000 דקות שיחה בחודש ב- 149.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 3,000 נייח ונייד" הכולל: 2,500 דקות ליעדים ניייחים ו- 500 דקות ליעדים ניידים,
תמורת 149.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 169.90 ₪ לחודש. 
תקנון

 
  • 5,000 דקות שיחה בחודש רק ב- 209.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 5,000 נייח ונייד" הכולל: 4,250 דקות ליעדים נייחים ו- 750 דקות ליעדים ניידים,
תמורת 209.90 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 229.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 8,000 דקות שיחה בחודש רק ב- 289.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 8,000 נייח ונייד" הכולל: 7,000 דקות ליעדים נייחים ו- 1,000 דקות ליעדים ניידים,
תמורת 289.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך ואילך במחיר של 309.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 12,000 דקות שיחה בחודש רק ב- 389.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 12,000 נייח ונייד" הכולל: 10,500 דקות ליעדים נייחים ו- 1,500 דקות ליעדים ניידים, 
תמורת 389.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 409.90 ₪ לחודש.
תקנוןהערות
- החל מיום 3.12.2013 ייכלל במספרי היעד של הסל הנ"ל גם רכיב שיחה רגילה במספרי 1-900 והכל (לעניין מספרי היעד) כמפורט בעמוד תעריפי שירות.