מסלולי שיחות ליעדים נייחים

מדברים ליעדים נייחים במגוון מסלולים החל מ-200 ועד 1,000 דקות לחודש

לבזק מגוון מסלולי שיחות הכוללים קו טלפון ודקות שיחה המתאימים לכל בית

 
  • 200 דקות שיחה בחודש רק ב- 39.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 200" הכולל 200 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 39.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 59.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 400 דקות שיחה בחודש רק ב- 49.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 400" הכולל 400 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 49.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 69.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 500 דקות שיחה בחודש רק ב- 59.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 500" הכולל 500 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 59.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 79.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 1,000 דקות שיחה בחודש רק ב- 74.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 1,000" הכולל 1,000 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 74.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 84.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
 
הערות
הוספת שיחה מזוהה ותא קולי ללא תשלום ל- 6 חודשים ומהחודש השביעי ואילך תמורת 5 ₪ לחודש.
תעריף דקת שיחה ליעדים נייחים מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אגורות בכל שעות היממה. במסלולי מדברים 200, מדברים 400 ומדברים 500.
  תעריף דקת שיחה ליעדים ניידים מהדקה הראשונה יעמוד על 15 אגורות בכל שעות היממה ובמסלול מדברים 1,000 יעמוד על תעריף רגיל לניידים. תעריף
  דקת שיחה ליעדים ניידים מהדקה הראשונה יעמוד על 15 אגורות בכל שעות היממה ובמסלול מדברים 1,000 יעמוד על תעריף רגיל לניידים.
המחירים כוללים מע"מ. בכפוף לתקנוני המסלול.
החל מיום 3.12.2013 ייכלל במספרי היעד של הסל הנ"ל גם רכיב שיחה רגילה במספרי 1-900, והכול (לעניין מספרי היעד) כמפורט בעמוד תעריפי שירות