מסלולי שיחות ליעדים נייחים

החל מ-01/04/22 מתעדכנים תעריפי הטלפוניה לכלל הלקוחות המחזיקים עד 3 קווים אנאלוגיים.

בתקופה שבין ה-01/04/22 עד ה-30/06/23:
תעריף תשלום חודשי קבוע מעודכן הינו 35 ₪ (כולל מע"מ).
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לפני 1.4.2022 יחויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם מנויים או על פי מחירי התקנות החדשים, הנמוך מבין השניים.
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 יחויבו לפי תנאי המסלול לקוחות שאינם מנויים על מסלול שיחות, יחויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות).
שינוי התעריפים יחול על קווי טלפון אנלוגי בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
לקוח המוסיף קו אנאלוגי רביעי יחויב בגינו בהתאם למסלול אליו הצטרף, ועבור הקווים האחרים בהתאם למסלול בו נמצא כל קו (ללא השוואה למחירי תקנות התשלומים).
קו שאינו נמצא במסלול יחויב בתשלום חודשי קבוע בסך 58 ₪ ועד ליום 30.6.2022 בתעריפי שיחות על פי תקנות התשלומים

מסלולי השיחות נסגרו למכירה, תקנוני המבצעים לידיעה:

מדברים ליעדים נייחים במגוון מסלולים החל מ-200 ועד 1,000 דקות לחודש

לבזק מגוון מסלולי שיחות הכוללים קו טלפון ודקות שיחה המתאימים לכל בית

 
  • 200 דקות שיחה בחודש רק ב- 39.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 200" הכולל 200 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 39.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 59.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 400 דקות שיחה בחודש רק ב- 49.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 400" הכולל 400 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 49.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 69.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 500 דקות שיחה בחודש רק ב- 59.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 500" הכולל 500 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 59.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 79.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 1,000 דקות שיחה בחודש רק ב- 74.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים 1,000" הכולל 1,000 דקות ליעדים נייחים בכל שעות היממה תמורת 74.90 ₪ לחודש למשך 6 חודשים.
מהחודש השביעי ואילך במחיר של 84.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
 
הערות
הוספת שיחה מזוהה ותא קולי ללא תשלום ל- 6 חודשים ומהחודש השביעי ואילך תמורת 5 ₪ לחודש.
תעריף דקת שיחה ליעדים נייחים מעבר למכסת הדקות יעמוד על 15 אגורות בכל שעות היממה. במסלולי מדברים 200, מדברים 400 ומדברים 500.
  תעריף דקת שיחה ליעדים ניידים מהדקה הראשונה יעמוד על 15 אגורות בכל שעות היממה ובמסלול מדברים 1,000 יעמוד על תעריף רגיל לניידים. תעריף
  דקת שיחה ליעדים ניידים מהדקה הראשונה יעמוד על 15 אגורות בכל שעות היממה ובמסלול מדברים 1,000 יעמוד על תעריף רגיל לניידים.
המחירים כוללים מע"מ. בכפוף לתקנוני המסלול.
החל מיום 3.12.2013 ייכלל במספרי היעד של הסל הנ"ל גם רכיב שיחה רגילה במספרי 1-900, והכול (לעניין מספרי היעד) כמפורט בעמוד תעריפי שירות