קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2019

תאריך פרסום: 18/11/2019

  • ההכנסות הסתכמו בכ-2.25 מיליארד שקל
  • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-191 מיליון שקל
  • ה-EBITDA  הסתכם בכ-940 מיליון שקל
  • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-787 מיליון שקל
  • ההשקעות הסתכמו בכ-329 מיליון שקל
  • התזרים החופשי הסתכם בכ-358 מיליון שקל
 
שלמה רודב, יו"ר בזק, "גם ברבעון זה כל החברות בקבוצת בזק פעלו באופן מעמיק בהתאמת מבנה הפעילות לשינויים המתרחשים בשוק התקשורת הישראלי.

אנחנו ממשיכים לבצע מהלכי התייעלות שכבר ניתן לראות את תחילת השפעתם, עם ירידה של 4% בהוצאות השכר בקבוצה מול הרבעון המקביל. במהלך 2019 נחתמו הסכמים בשלושת החברות הבנות, המאפשרים להן להתייעל במעל 1,000 עובדים בשנתיים הקרובות. במקביל, מתחילת השנה פרשו 261 עובדים בבזק קווי, ולאחרונה דירקטוריון החברה אישר פרישה נוספת של כ-200 עובדים. כעת, משחודשו ההסכמים הקיבוציים בשלוש החברות הבנות, אנו מתקדמים עם תהליכי הסינרגיה ושיתופי הפעולה על מנת למצות את הפוטנציאל העסקי הקיים בהן. בחודשים האחרונים השקנו שירותים, מוצרים ותחומי פעילות חדשים בכל אחת מחברות הקבוצה, שמטרתם לייצר צמיחה ולהתאים את הפעילות לטעמי הצרכנים ולצרכי השוק המשתנים".
 
רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "ברבעון זה קבוצת בזק ממשיכה להתמקד ביישום מהלכי התייעלות משמעותיים בכל חברות הקבוצה, במטרה להקטין את ההוצאות בראייה ארוכת טווח.

החוב נטו של בזק ממשיך לרדת באופן עקבי וברבעון האחרון ירד בכ-900 מיליון שקל, לעומת הרבעון המקביל. בהקשר זה, מתחילת 2019 בזק גייסה כ-1.69 מיליארד שקל וביצעה פירעונות מוקדמים של 1.97 מיליארד שקל. מהלכים אלו ונוספים יבטיחו את חוסנה הפיננסי של בזק לאורך שנים. אנו פועלים ונמשיך לפעול להגדלת הגמישות הפיננסית תוך ניהול קפדני של חוב החברה ושמירה על יתרות מזומנים וזאת, בין היתר, באמצעות גיוס חוב במח"מ ארוך, המחליף חוב במח"מ קצר".לקבלת פרטים נוספים על  עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי 2019 לחץ כאן>>