קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2022

תאריך פרסום: 16/11/2022

 
קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2022
 

 • תוצאות כספיות חזקות לקבוצה לרבעון השלישי של 2022 עם עלייה של כ-5.6% בהכנסות לכ-2.26 מיליארד שקל, תוך גידול של כ-4.7% בהכנסות בזק קווי  ושל כ-12.4% בהכנסות פלאפון
 
 • עלייה של כ-6.4% ברווח הנקי המתואם שהסתכם בכ-314 מיליון שקל וגידול של כ-1% ב-EBITDA המתואם לכ-947 מיליון שקל
 
 • המשך חיזוק האיתנות הפיננסית של קבוצת בזק עם ירידה של כ-600 מיליון שקל בחוב נטו לכ-5.64 מיליארד שקל

 
 
חולון, 16 בנובמבר 2022 – "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), קבוצת התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2022.
 
גיל שרון, יו"ר בזק: "ברבעון השלישי של השנה קבוצת בזק הציגה תוצאות כספיות חזקות, הבולטות לטובה על רקע האתגרים הכלכליים שהעולם בכלל וישראל בפרט חווים, ומעידות על יישום מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה. קבוצת בזק ממשיכה לשים דגש על השקעה בתשתיות ואיתנות פיננסית, ואלו משתקפים היטב בתוצאות הרבעון השלישי של 2022. ברבעון זה קבוצת בזק צמחה באופן משמעותי עם גידול של 5.6% בהכנסות שהגיעו ל-2.26 מיליארד שקל, ועלייה של 6.4% ברווח הנקי המתואם ל-314 מיליון שקל. האיתנות הפיננסית מתחזקת בזכות ירידה בחוב נטו בכ-600 מיליון שקל, שקטן ל-5.64 מיליארד שקל".
 
עוד הוסיף שרון, "בחודשים האחרונים ערכנו שינויים בדרג הניהולי הבכיר של החברות בקבוצה, עם מינויו של רן גוראון לתפקיד מנכ"ל בזק, כניסת אילן סיגל לתפקיד מנכ"ל החברות הבנות ורון גלב כמנכ"ל בזק בינלאומי. מהלכים אלו מלווים במיקוד הניהולי אותו התווה הדירקטוריון. קבוצת בזק מובילה מהלכים משמעותיים כדי למקסם את היתרונות והיכולות בחברות השונות בקבוצה, כגון האצת קצב צירוף הלקוחות לרשת הסיבים. כל אלו הופכים את קבוצת בזק לחזקה ויציבה אל מול האתגרים הפיננסיים הגלובליים והמקומיים, העלולים להשפיע על הכלכלה ועל השוק בו אנו פועלים".
 
שרון סיכם, "לאחרונה בזק פרסמה דו"ח אחריות תאגידית מקיף, תוך שאנו משפרים באופן משמעותי את ציוני בזק בתחום ה-ESG. אנו נמשיך להציג את פעילות בזק בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי, תוך הצבת יעדים ברורים להמשך שיפור, מתוך תפיסה שהדבר יוסיף ערך לכלל בעלי העניין שלנו". 
  
טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, "התוצאות החזקות מאפשרות לנו להמשיך ולשפר את יחס הכיסוי באמצעות הקטנה משמעותית של החוב נטו, תוך המשך יישום מדיניות הדיבידנדים שנקבעה. לקבוצת בזק יש את האמצעים הפיננסיים הנדרשים לאפשר לחברות בקבוצה להתמקד בצמיחה, תוך שיפור ברווחיות. מצבה העסקי ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה מאפשרים לנו להתמודד היטב עם השינויים בכלכלה ובשוק ההון".


 
תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק
 
ההכנסות הסתכמו בכ-2.26 מיליארד שקל, גידול של כ-5.6%, אשר נבע בעיקר מגידול של כ-12% וכ-5% בהכנסות פלאפון ובזק קווי, בהתאמה. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בכ-6.74 מיליארד שקל, גידול של כ-2.7%.
 
הוצאות השכר הסתכמו בכ-470 מיליון שקל, עלייה של כ-0.4%. הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ-848 מיליון שקל, עלייה של כ-14.3%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהוצאות קבלני משנה בקשר עם פרויקט הסיבים, הוצאות ציוד קצה וחומרים, קישוריות והוצאות תוכן. הוצאות פחת הסתכמו בכ-468 מיליון שקל, עלייה של כ-0.4%.
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-934 מיליון שקל, עלייה של כ-1.0%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-947 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-41.9%), עלייה של כ-1.0%. ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-2.83 מיליארד שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-42.0%), עלייה של כ-1.0%.
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-302 מיליון שקל, עלייה של כ-6.3%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-314 מיליון שקל, עלייה של כ-6.4%. הגידול ברווח הנקי נבע מהעלייה ברווח התפעולי ומהירידה בהוצאות מימון בבזק קווי. הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-946 מיליון שקל, עלייה של 5.3%.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-30 מיליון שקל, ירידה של כ-92.0% אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי ומשינויים בהון החוזר, כולל תשלום של חברת פלאפון למשרד התקשורת בסך כ-88 מיליון שקל בגין תדרים. התזרים החופשי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-959 מיליון שקל, עלייה של 22.2%.
 
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-5.64 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2022, בהשוואה לכ-6.23 מיליארד שקל נכון ליום 30.9.2021, ירידה של כ- 9.5%. יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-1.7 ביום 30.9.2022, בהשוואה לכ-1.9 ביום 30.9.2021.


 
תוצאות הפעילות הקווית של בזק
 
רבעון שיא לבזק בגיוס לסיבים
 
מספר הלקוחות המחוברים לרשת הסיבים של בזק מגיע לכ-233 אלף נכון להיום, כשברבעון שלישי 2022 נרשם שיא גיוס של כ-51 אלף לקוחות, לעומת 37 אלף ברבעון הקודם
 
 • בזק ביססה את מעמדה כרשת הסיבים הגדולה בישראל עם פריסה של כ-1.48 מיליון משקי בית בכל רחבי ישראל
 
 • צמיחה של כ-4.7% בסך ההכנסות בזכות צמיחה של כ-11.1% בהכנסות משירותי אינטרנט, כ-4.8% בהכנסות מתמסורת ותקשורת נתונים, כ-3.8% בהכנסות ענן ודיגיטל וכ-33.3% בהכנסות אחרות
 
 • הרווח הנקי המתואם צמח בכ-3.8% והגיע לכ-237 מיליון שקל וה-EBITDA המתואם עלה בכ-0.5% לכ-643 מיליון שקל
 
 • גידול של כ-84% בקצב חבילה ממוצעת אל מול הרבעון המקביל, שהגיע לכ-192 מגה לשנייה
 
 
רן גוראון, מנכ"ל בזק, "בזק ממוקדת כעת בצירוף עוד ועוד לקוחות לרשת הסיבים המתקדמת שלה, והדבר מתבטא היטב בכמות הלקוחות הצומחת בקצב מואץ. ברבעון השלישי של השנה כמות לקוחות הסיבים צמחה בקצב שיא של כ-51 אלף, לעומת כ-37 אלף ברבעון הקודם. כמות משקי הבית המחוברים לתשתית הסיבים של בזק הגיעה בסוף הרבעון ל-212 אלף, גידול משמעותי של כ-31.7% מול הרבעון הקודם. נכון להיום יש כ-233 אלף משקי בית המחוברים לסיבים של בזק. הגידול המהיר מתבטא בגידול החד בקצב החבילה הממוצעת שהגיע ל-192 מגה, גידול של כ-17% בתוך רבעון אחד בלבד. אסטרטגיית המיקוד בגיוס לקוחות לתשתית הסיבים נושאת פרי, זאת לצד המשך גידול עקבי בפריסת התשתית שלנו בכל רחבי ישראל"
 
עוד הוסיף גוראון, "הצמיחה בפעילות בזק מתבטאת היטב גם בתוצאות הכספיות, כשההכנסות צמחו בכ-4.7% ברבעון השלישי של השנה ועמדו על כ-1.09 מיליארד שקל. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מצמיחה של כ-11.1% בהכנסות מאינטרנט, צמיחה של כ-4.8% מהכנסות מתחום התמסורת וצמיחה של כ-3.8% משירותי ענן ודיגיטל. כל אלו חיפו, ואף יותר מכך, על הירידה מהכנסות מטלפוניה. גם השורה התחתונה השתפרה ברבעון השלישי של השנה, והגיעה לכ-237 מיליון שקל, גידול של 3.8% ".
 
 ההכנסות הסתכמו בכ-1.09 מיליארד שקל, עלייה של כ-4.7%, אשר נבעה מעלייה בכל סעיפי ההכנסות למעט שירותי טלפוניה בעיקר בשל הפחתת תעריפי הטלפוניה החל מאפריל 2022. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בכ-3.25 מיליארד שקל, עלייה של כ-3.8%.
 
הוצאות השכר הסתכמו בכ-242 מיליון שקל, עלייה של כ-2.1%, אשר נבעה, בין היתר, מקליטת עובדים לצורך פרויקט הסיבים. הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ-199 מיליון שקל, עלייה של כ-22.1%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהוצאות קבלני משנה וחומרים בשל פרישת רשת הסיבים ופרויקטי תשתית שונים. הוצאות פחת הסתכמו בכ-252 מיליון שקל, עלייה של כ-5.4% בעקבות ההשקעות ברשת הסיבים.
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-640 מיליון שקל, עלייה של כ-1.7%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-643 מיליון שקל, עלייה של כ-0.5% (שיעור EBITDA מתואם – 59.2%). ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-1.96 מיליארד שקל, עלייה של כ- 0.1% (שיעור EBITDA מתואם – 60.4%).
 
הרווח הנקי הסתכם בכ-235 מיליון שקל, עלייה של כ-7.3%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-237 מיליון שקל, עלייה של כ-3.8%. הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-740 מיליון שקל, ירידה של כ-3.4%. הגידול ברווח הנקי ברבעון נבע בעיקר מהירידה בהוצאות מימון בעיקר כתוצאה מהכנסות מימון משינויים באקטואריה בגין הטבות עובדים, הכנסות מימון על הגנות המט"ח כתוצאה מעליית שער החליפין של הדולר ועלויות פירעון מוקדם שנכללו ברבעון המקביל.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-107 מיליון שקל, ירידה של כ-52.7%, אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון חוזר. התזרים החופשי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-668 מיליון שקל, עלייה של כ-7.4%, בעיקר כתוצאה מפערי עיתוי ושיפור בהון החוזר.

 תוצאות הפעילות של החברות הבנות
 
 
אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון,yes ובזק בינלאומי, אמר כי "חברות הבנות מסכמות רבעון מצוין, בו כל אחת מהחברות מבססת את מעמדה כמובילה בתחומה. בפלאפון מדובר ברבעון שיא עם הכנסות משירותים שהסתכמו בכ-467 מיליון שקל, גידול של כ-5% מהרבעון הקודם, והן הגבוהות מזה שש שנים. בחבילות דור 5 צמחנו בכ-9% לעומת הרבעון הקודם דבר המעיד על הביקוש הרב. לצד הצמיחה במנויים אנו רואים גם עלייה מרשימה ב-EBITDA שגדלה בכ-6% ביחס לרבעון קודם ובמדדי הרווחיות. ב-yes אנו רואים זינוק בכמות המצטרפים עם כ-7,500 מנויים חדשים, שהוא הגבוה מזה שמונה שנים, וגידול של כ-10% במנויי ה-IP לעומת רבעון קודם, זאת לצד שמירה על יציבות בהכנסות החברה. בבזק בינלאומי אנחנו רואים גידול בהכנסות ושיפור במדדי הרווחיות, זאת הודות למיקוד בפעילות ענן ושירותי אינטגרציה".
 
עוד אמר סיגל, כי "שלוש החברות מובילות מהלכים משמעותיים בגזרתן שמשפיעות על השוק בו הן פועלות. yes היא חברת הטלוויזיה מבוססת אינטרנט הגדולה בישראל, כאשר תוך שנה בלבד צמחנו במעל ל-100 אלף מנויים בשירות, עם סך כולל של כ-317 אלף מנויים. בפלאפון אנו ממשיכים לצמוח במנויים, וכבר כ-753 אלף מנויים נמצאים בחבילות דור 5. אנו נמשיך לפעול ולהוביל בתחומי הפעילות של החברות ולהביא לצרכנים את חווית הלקוח הטובה בישראל".

 
 
תוצאות פלאפון
 
 
שיא בהכנסות משירותים מזה 6 שנים, המשך צמיחה משמעותית במדדי הרווחיות
וה-
EBITDA, לצד גידול עקבי בכמות המנויים ובחבילות דור 5
 
 
 • שיא בהכנסות החברה מזה שלוש שנים – הסתכמו בכ-608 מיליון שקל, גידול של כ-12% לעומת הרבעון המקביל, כתוצאה מעלייה בהכנסות מציוד קצה, גידול בהכנסות משירותי הרומינג, צמיחה במנויי חבילות דור 5 ובמצבת המנויים
 • זינוק במדדי הרווחיות – הרווח התפעולי הסתכם בכ-60 מיליון שקל (173%), הרווח הנקי הסתכם בכ-50 מיליון שקל (117%), ומדד ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-205 מיליון שקל (23%) לעומת רבעון מקביל
 • המשך צמיחה במנויים - ברבעון השלישי צורפו כ-39 אלף מנויים, לצד גידול עקבי במספר מנויי חבילות דור 5 שעומד כיום על כ-753 אלף מנויים. מצבת המנויים של החברה עומדת נכון ל-30.09.2022 על כ-2.675 מיליון מנויים
 • שיפור משמעותי בתזרים החופשי שהסתכם בכ-264 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022, עלייה של כ-529% לעומת התקופה המקבילה
 • גידול בהכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) שעמדה על כ-58 שקלים, גידול של כ-3 שקלים לעומת הרבעון המקביל, ועלייה של 1 שקל לעומת הרבעון הקודם
  
 
צמיחה בהכנסות משירותים שהסתכמו בכ-467 מילון שקל, עלייה של כ-12.0%, אשר נבעה מעלייה בהכנסות משירותי הרומינג, צמיחה בחבילות דור 5 ובמצבת המנויים.
 
שיפור בהכנסות מציוד קצה שהסתכמו בכ-141 מיליון שקל, עלייה של כ-13.7%, אשר נבעה בעיקר מגידול בכמויות מכשירים שנמכרו.
 
גידול בסך הכנסות החברה שהסתכמו בכ-608 מיליון שקל, עלייה של כ-12.4%. סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בכ-1.81 מיליארד שקל, עלייה של כ-7.1%.
 
ההוצאות התפעוליות הסתכמו בכ-544 מיליון שקל, עלייה של כ-4.8%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בעלות מכר ציוד קצה ובעלויות רומינג, במקביל לגידול בהכנסות.
 
שיפור ב-EBITDA שהסתכם בכ-199 מיליון שקל, עלייה של כ-19.9%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-205 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם – 33.7%), עלייה של כ-22.8%. ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-577 מיליון שקל, עלייה של כ-24.1% (שיעור EBITDA מתואם – 31.9%).
 
זינוק ברווח הנקי שהסתכם בכ-50 מיליון שקל, עלייה של כ-117.4%. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-152 מיליון שקל, עלייה של כ-198.0%.
 
התזרים החופשי הושפע מפערי עיתוי בעיקר כתוצאה מתשלום חד פעמי עבור תדרי דור 5, והסתכם בכ-12 מיליון שקל שלילי, לעומת תזרים חופשי של כ-65 מיליון שקל חיובי. התזרים החופשי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 גדל והסתכם בכ-264 מיליון שקל, לעומת כ-42 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
 
 
  
 
 
תוצאות yes
שיא של 8 שנים עם כ-7,500 מצטרפים ברבעון הנוכחי,הינה השחקן הגדול בשוק הטלוויזיה באינטרנט עם כ-317 אלף מנויים ב-IP,המהווים כ-55% ממצבת המנויים
 
 • שיא בצמיחה במנויים מאז 2014 עם כ-7,500 מנויים חדשים ברבעון. מתחילת השנה הצטרפו כ-12,100 מנויים חדשים. מצבת המנויים של החברה ל-30.9.2022 עומדת על כ-575 אלף מנויים
 
 • המשך צמיחה במספר המנויים על גבי רשת האינטרנט שעומד כיום על למעלה מ-317 אלף מנויים המהווים כ-55% ממנויי החברה - השחקן הגדול בשוק הישראלי, מתוכם כ-103 אלף מנויי STINGTV. ב-12 החודשים האחרונים הצטרפו מעל כ-100 אלף מנויים לשירות ב-IP
 
 • יציבות בהכנסות שהסתכמו בכ-315 מיליון שקל, קיטון בכ-0.9% לעומת רבעון מקביל
 
 • תוצאות פיננסיות - ההכנסות הסתכמו בכ-947 מיליון שקל, EBITDA מתואם של כ-153 מיליון שקל ורווח נקי של 12 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2022
 
 • הובלת מהלכים משמעותיים עם השקת שיתופי פעולה עם דיסני פלוס ודיסקברי פלוס
 
 • ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) – עמדה ברבעון השלישי על כ-182 שקל
 

התוצאות של הרבעון השלישי הושפעו משינוי בהיקף ההשקעות בתוכן
ההכנסות הסתכמו בכ-315 מיליון שקל, ירידה של כ-0.9% בדומה להכנסות ברבעון המקביל. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בכ-947 מיליון שקל, ירידה של כ-0.1%.
 
ההוצאות התפעולית הסתכמו בכ-315 מיליון שקל, עלייה של כ-9.8%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בהיקף עלויות תוכן, והשפעת היישום של ההסכם הקיבוצי על הוצאות השכר.
 
ה-EBITDA המדווח הסתכם בכ-46 מיליון שקל, ירידה של כ-38.7%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-47 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם – 14.9%), ירידה של 39.0%. ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם בכ-153 מיליון שקל, ירידה של כ-23.1% (שיעור EBITDA מתואם – 16.2%).
 
הרווח הנקי היה מאוזן, לעומת רווח של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-12 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-47 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
 
התזרים החופשי הסתכם בכ-36 מיליון שקל שלילי, לעומת תזרים חופשי של כ-29 מיליון שקל חיובי ברבעון המקביל. התזרים החופשי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-22 מיליון שקל שלילי, לעומת תזרים חופשי של כ-49 מיליון שקל חיובי בתקופה המקבילה. הירידה בתזרים החופשי נובעת בעיקר מקיטון ברווחי החברה, וכן מגידול בהיקף ההשקעות בתוכן.
 
 
תוצאות בזק בינלאומי
 
גידול בהכנסות וברווח הנקי
לצד המשך מיקוד וצמיחה בפעילות הענן ובחוות השרתים
 
 
 • הכנסות החברה - הסתכמו בכ-311 מיליון שקל, עלייה של כ-8.4% לעומת רבעון מקביל, בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות בפעילות ענן ושירותי אינטגרציה 
   
 • שיפור במדדים הפיננסיים - גידול של כ-4% ב-EBITDA המתואם שהסתכם בכ-52 מיליון שקל ועלייה של כ-60% ברווח הנקי שהסתכם בכ-16 מיליון שקל לעומת רבעון מקביל
 
 • התחילה תוכנית פרישה מרצון לעובדים, במסגרת הבנות בין הנהלת החברה ונציגות העובדים
 
 • צמיחה בשירותים העסקיים – החברה המשיכה במגמת הגידול בפעילות ענן וחוות השרתים בשווקים צומחים ומתפתחים


 
 
הכנסות החברה הסתכמו בכ-311 מיליון שקל, עלייה של כ-8.4%, אשר נבעה בעיקר מעלייה בהכנסות משירותים עסקיים כתוצאה מגידול בפעילות ענן ושירותי אינטגרציה. עלייה זו קוזזה בחלקה מהכנסות משירותי אינטרנט בשל קיטון בכמות המנויים בעקבות רפורמת האינטרנט האחוד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בכ-920 מיליון שקל, עלייה של כ-1.2%.
 
ההוצאות התפעוליות (בניכוי הוצאות/הכנסות אחרות) הסתכמו בכ-292 מיליון שקל, עלייה של כ-5.8% אשר נבעה בעיקר מגידול בהוצאות מפעילות ענן במקביל לעלייה בהכנסות וכן מגידול בהוצאות מפעילות האינטרנט הנובע מגידול בצריכת נפח הגלישה.
 
ה-EBITDA הסתכם בכ-49 מיליון שקל, ירידה של כ-3.9%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-52 מיליון שקל, עלייה של כ-4.0% (שיעור EBITDA מתואם – 16.7%). ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-133 מיליון שקל, ירידה של כ-13.6% (שיעור EBITDA מתואם – 14.5%).
 
גידול ברווח הנקי הסתכם בכ-16 מיליון שקל, עלייה של כ-60.0%. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-26 מיליון שקל, עלייה של כ-100.0%.
 
התזרים החופשי השלילי הסתכם בכ-27 מיליון שקל, לעומת תזרים חופשי חיובי של כ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה  בתזרים החופשי נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר כתוצאה מעיצומי עובדים ברבעון המקביל. התזרים החופשי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-51 מיליון שקל, לעומת כ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ירידה של כ-30.1%.
 
  
 
מידע על שיחת ועידה למשקיעים ושידור אינטרנט
ביום רביעי, ה-16.11.2022, תקיים החברה שיחות ועידה באנגלית ובעברית באמצעות אפליקציית ZOOM, בנושא הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2022, להלן פרטי ההתקשרות:
 
 1. שיחת ועידה באנגלית:
בשעה 15:00, קישור להצטרפות לשיחת הוועידה באפליקציית ZOOM:
 •  
 
 1. שיחת ועידה בעברית:
בשעה 16:00, קישור להצטרפות לשיחת הוועידה באפליקציית ZOOM:
 •  
 
הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (www.maya.tase.co.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il). הקלטה של שיחות הוועידה תעלה לאתר קשרי המשקיעים של החברה תוך יום עסקים אחד מסיום השיחה בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
שיחות הוועידה אינן מחליפות את הצורך לעיין בדוחות המידיים והדוחות הכספיים של החברה (הכוללים גם מידע צופה פני עתיד הכלול בהם בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).
 
אודות בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
בזק היא ספקית שירותי התקשורת המובילה בישראל. החברה, שנוסדה ב- 1984, הובילה את ישראל לעידן חדש של תקשורת, המבוסס על הטכנולוגיות והשירותים המתקדמים ביותר. בזק והחברות הבנות שלה מציעות מגוון שלם של שירותי תקשורת, הכוללים שירותי טלפוניה מקומית, שיחות בינלאומיות ושירותי סלולר; שירותי אינטרנט פס רחב, תקשורת נתונים, ענן ודיגיטל; טלוויזיה רב-ערוצית בלוויין ובאינטרנט; ורשתות תקשורת ארגוניות. למידע נוסף על בזק אנא גשו לאתר התאגיד בכתובת http://ir.bezeq.co.il.
 
הודעה לעיתונות זו מכילה מידע חלקי הלקוח מהדוחות הציבוריים של בזק המתפרסמים על פי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). הדוחות הנ"ל נגישים דרך אתר רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il   קריאת הודעה זו אינה מהווה תחליף לקריאת הדוחות המפורטים של בזק המוגשים על פי חוק ניירות ערך ואינה מיועדת להחליף או לסייג את הדוחות המלאים. ההודעה הוכנה לנוחות הקורא בלבד, מתוך הבנה כי הדוחות המפורטים נקראים בו-זמנית לעיון בהודעה. החברה אינה מתחייבת לגבי הדיוק או השלמות של המידע הכלול במסמך זה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכוש ניירות ערך או יחידות השתתפות, ואין להשתמש בהודעה זו ובמידע הכלול בה כבסיס או להסתמך עליהם בקשר לכל חוזה או התחייבות.
 
מנהל קשרי משקיעים:                                                               סמנכ"ל תקשורת תאגידית:
מר נפתלי שטרנליכט                                                                 מר גיא הדס
בזק                                                                                         בזק
טלפון: 02-539-5441                                                               טלפון: 03-626-2600
דוא"ל: ir@bezeq.co.il                                                            דוא"ל: pr@bezeq.co.il

  

 

גיל שרון יור בזק. צילום - רמי זרנגר 


גיל שרון יו"ר בזק.
צילום - רמי זרנגר.