> > מה ההבדל בין התדרים של ה-WiFi?

מה ההבדל בין התדרים של ה-WiFi?