> > איך לדבר עם ילדים על מין ולמה זה חשוב?

איך לדבר עם ילדים על מין ולמה זה חשוב?