> > אתגר ה-WiFi - כמה מכשירים מחוברים לנתב הביתי שלכם?

אתגר ה-WiFi - כמה מכשירים מחוברים לנתב הביתי שלכם?